Bulmaca U-Ü

Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destekACAYAK
Üç aylarda medrese öğrencilerinin köyleri dolaşarak imamlık yapıp para kazanmaları:CER
Üç Bergama Kralının ortak adı:ATTALOS
Üç boyutlu sinema tekniği.SİNERAMA
Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik:PUT
Üç etekli elbise:ZIBIN
Üç kanatlı resim:TRİPTİK
Üç katlı bükülmüş ipek ipliği:KORDONE
Üç kıtada, on üç dizeli bir Fransız şiir türü:RONDEL
Üç silahşörlerden biri:ARAMİS
Üç uzun bir kısa bendden oluşan Batı edebiyatı nazım türü:BALAD
Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip:TİRNELE
Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda:EVERE
Üç ya da daha çok karbon atomunun halka oluşturacak biçimde birbirine bağlandığı organik bileşikler sınıfı:ALİSİKLİK
Üç ya da dörtlü gruplar halinde birbirinin içine geçebilecek biçimde yapılmış sepha takımı:ZİGON
Üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması:AKOR
Üç yaşına kadar olan tay yavrusu:TAY
Üç yaşında dişi tay:ÖRE
Üç yaşındaki koyun:ÖĞEÇ
Uçabildikleri halde genellikle yürümeyi ve koşmayı yeğleyen 46 kuş türünün ortak adı:TİNAMU
Uçağın iniş kalkışıORTİ
Uçak kanadı bölümü:FLAP
Uçaklarda pilot kabini:KOKPİT
Uçakların yanaştığı yer:APRON
Uçakların yolcu bindirip indirdikleri pist bölümü:APRON
Uçamayan Yeni Zelenda kuşu:KİVİ
Uçan avı bir noktaya çekmek için içi doldurulmuş kuş:PADALYA
Üçlem:TRİLEM
Üçlü:TRİO
Ücretle çalışan kimse:ECİR
Üçteker:TRİPORTÖR
Ucu bucağı olmayan:NAMÜTENAHİ
Ucu çengelli değnek:ÇÖVGEN
Ucu çivili değnek:BİZLENGİÇ
Ucu demirli uzun ağaç:ANEZE
Ucu demirli, uzun cirit değneği:CIRDAVAL
Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılan ağaç:MİSVAK
Ucu düğümlenmiş mendille oynanan oyun:TURA
Ucu halkalı cıvata:MAPA
Ucu yanık odun:EKS-ESE-EKSİ-EĞSİ-KÖSEĞİ
Ucubeleri inceleyen bilim:TERATOLOJİ
Uçucu, uçan:TAİR
Uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan bir madde:NİTROGLİSERİN
Üçüncü çağın en son dönemi:PLİYOSEN
Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim:FETUS
Üçüncü jeolojik çağın, memelilerin oluştuğu dönemi:EOSEN
Üçüncü Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas:İLHAMİ
Üçüncü Ur Hanedanlığı’nın çöküşünden sonra Sümer’in başkenti olan kent:İSİN
Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan dizge:NEOGEN
Uçurum:YAR-VARTA-KALAR-CERR
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan ya da satan esnaf:KAVAF
Ucuzluk, indirimAMPİNG
Ufak ateş tanesi:CENGE
Ufak bataklık, çamurlu küçük göl:ÇÖNGÜL
Ufak dağlar, kayalar:KEY
Ufak dere:TÜNE
Ufak kalmış büyüyememiş meyve:MIZIK
Ufak kulaklı koyun veya keçiOĞU
Ufak süt kabı:GÖYNÜK
Ufak tahta köprü:GECEK
Ufak tefek tümseklere verilen ad:GÜBE
Ufak ve sert taneli kar:KIRCI
Ufak ve seyrek taneli üzüm salkımı:ÇINGIL
Ufalandığında tozları, madensel eşyayı, taşı, mermeri, camı, vb.'yi temizlemeye ve parlatmaya yarayan silisli kaya:TRİPOLİ
Ufuk:ÇEVREN
Ufuklar:AFAK
Uganda, Kenya ve Sudan'ın güneyinde yaygın bir dil öbeği:NİL
Uğramış, yakalanmış, tutulmuşUÇAR
Uğurlama:TEŞYİ
Uğurlu, ongun:KUTLU
Uğursuz:ŞOM-MERET
Uğursuzluk:FATALİTE-ŞEAMET
Ulak atı:YAM
Ulam, kategori:MAKULE
Ulaşım:KORELASYON
Ulaşmak:ARK
Ulaştırma:İSAL
Ülkeler arasında yapılan alışveriş:KLİRİNG
Ülkeler:MEMALİK
Ülker yıldızı:PERVİN
ÜlküAVA
Ülser hastalığına verilen bir başka ad:KARHA
Uluslar arası hukukta vatandaşlık hakkını kaybeden ve bir yenisini kazanamayan kimse, vatansız:HAYMATLOS
Uluslararası sıcaklık ölçü birimlerinden biri:KELVİN
Ümidi boşa çıkma:ANAKAT
Umut verme:İHYA
Umutsuz, karamsar:MEYUS -NEVMİT
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları:KEPEK
Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü:İTEĞİ
Un helvası:AFRUŞE-BERİKE-EFRUŞE
Un tartmaya yarayan deri kasnaktan yapılan terazi:KAPAN
Un ve su ile elde edilen karışıma verilen ad:MEYANE
Un, süt ve balla yapılan bir tatlı:MEMUNİYE
Un, süt, yumurta ile yapılan, ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulan hamur:KUSKUS
Un, süt, yumurta, şeker veya pekmezle yapılan bir tatlı:AKITMA
Un, yağ ve su ile elde edilen karışım, çorba sosu:MEYANE
Un:ERD
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik aşama:MASTIR
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece:LİSANS
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi:EKLESİL
Üniversitenin tüzel kişiliğini ve yönetimi temsil eden, öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse:REKTÖR

Ünlü, soylu:ANGIN-NAMDAR
Ünsüz:KONSON-KONSANANT
Unutkan:NESİ
Unutma:NİSYAN
Unutmamak için parmağa bağlanan iplik:RETİME
Ur Keklik’de denilen ve Doğu Anadolu’da yaşayan keklik cinsi:KEVDERE
Ur:NEOPLAZMA
Uranüs gezegenenin ilk uydusu:ARİEL
Uranüsçün uydusu:OBERUN
Uranyum ve kalsiyumun, hidratlı, doğal sülfatı:MECİDİT
Ürdün'de bir il:MAAN
Üreme hücrelerini meydana getiren üreme organları:GONAD
Üreteç:JENERATÖR
Ürkme, insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi:REM
Ürkü:PANİK
Urları inceleyen bilim dalı:ONKOLOJİ
Ürün kaldılıdıktan sonra geriye kalan tahıl döküntüsü:AFARA
Ürüne karışmış yabancı maddeÇEPEL
Ürünün üzerindeki fiyat etiketi:BARKOT
Uşak halısı ismiARPKİLİT
Uşak iline özgü, nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı:PELVAZE
Uşak ve hizmetçilere verilen yevmiye:CİRE
Uşak'ta bir akarsu:BANAZ
Usanç, can sıkıntısı:MELAL
Üşengeç:ERİNCİK
Üserinde pistonlar bulunan bakırdan, nefesli bir çalgı:TUBA
Ussal yasa:LOGOS
Üst bitken:EPİFİT
Üst derideki boynuzsu katmanın düzensiz olarak kalınlaşması:KERATOZ
Üst derinin en dış tabakası:KORUN
Üst karın:EPİGASTR
Üst üste çekmecesi olan çamaşır dolabı:ŞİFAHİ
Üst üste konulmuş bir kaç yassı çelikten yapılan araba yayı:MAKAS
Üst:FEVK
Usta büyücü:RAKKA
Ustalık düzeyine erişmiş oyuncu:VİRTÜÖZ
Üstderi:BEŞERE
Üstderinin en dış tabakası:KORUN
Üstdudağı yarık olan kimse:YİRİK
Üsteşik:LENTO
Üstten kulplu su kabı:KOVA
Üstü açık ev:ECMA
Üstü galeta unu veya rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük:OGRATEN
Üstü halı, kilimle örtülü, minderli, yastıklı kerevet, divanEDİR
Üstü kapalı balkonUNDURMA
Üstü kapalı olarak anlatma:İMA
Üstü kapalı Pazar yeri:HAL
Üstü örtülü, önü sütunlu, açık galeri:PORTİK
Üstü oval ve düz dağların düzlüklerine verilen ad:BER
Üstü şekerli, renkli ve parlak bir maddeyle kaplanmış hapRAJE
Üstü toprak sıvalı damlarda sıva altına yerleştirilen talaş çalı çırpı:ENBİRE
Üstü toprakla örtülü saman yığını:NODA
Üstüaçılıp kapanabilen, dört tekerlekli, çift körüklü at arabası:LANDO
Üstün nitelikli:KLAS
Üstün nitelikte kadın sanatçıİVA
Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta:YASTAĞAN
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek:ŞİLTE
Üstünden geçen bir kolonla tutturulan ve koşum takımının hayvanın üstünden kaymasını önleyen koşum yastığı:EYERCİK
Üstüne başka bir şey giyilmek için abadan ya da meşinden yapılan çizme biçiminde ayak giysisi:KALÇIN
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide:LAHMACUN
Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış, kafesli gölgelik:ÇARDAK
Üstüne yazı yazılan düz taş veya tahta, levha:LEVH
Üstünkörü bir biçimde, geçici olarak onarma:MERAMET
Üstünlük taslayan, kibirlenen:FODUL
Üstünlük taslayan:FODUL
Üstünlük:FAİKİYET-GELEBE
Utanç:HİCAP
Utangaç, sıkılganİNGİN
Utanılacak davranış:AYIP
Utanma duygusu:AR
Utanmadan dolayı meydana gelen kızgınlık:ERİTROZ
Üvendire:MESES
Üvendirenin çivisi:ÖNBEL
Üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi:NODUL
Üvendirenin ucundaki çamur kazımaya yarayan yasi demir:OPSA
Üvendirenin, alt ucunda bulunan pulluğa yapışan toprağı sıyırmaya yarayan demir bölüm:ÇEKEL
Üvey ana:ANALIK
Üvey erkek çocuğu(esk.):REBİB
Üvey erkek kardeşADENDER
Üvey kız çocuğu:REBİBE
Üvey:REBİB
Üveyana:ANALIK
Üveyik:HAKURAN
Uyak, kafiye:REDİF
Uyanık, gözü açıkAK
Uyanık, uyumayan:BİDAR
Uyanıklık:TEYAKKUZ
Uyarı, hatırlatma:TENBİH
Uyarlama:ADAPTASYON-ADAPTE
Uydumcu:KONFORMİST
Uydurma sebep, bahane:KULP
Uydurma, gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösteren haber:ASPARAGAS
Uyduruk:BİDAT
Üyelerinn çileci bir yaşam sürmesini öngören, Hindistan'da bir Sih mezhebi:UDASİ
Uygulanabilirlik.Yapılabilirlik:FİZİBİLİTE
Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak:İSDİDRAD
Uygun bulma:ONAMA
Uygun kelime bulma güçlüğü şeklinde beliren konuşma bozukluğu:PARALALİ
Uygun, yerinde, denk:MEHEL


Uygunluk:AGREMAN
Uygur elçisiARBAİ
Uygur hükümdarlarına verilen san:İDİKUT
Uygur Türklerince 11. asra kadar Çin’de dokunan çok ince kalite ipek duvar halılarına verilen ad:KESİ
Uyku hastalığı:NARKOLEPSİ
Uyku hastalığını aşılayan sinek:ÇEÇE
Uyku ile uyanıklık arası bir durumda bulunmak, uyuklamak:IMIZGANMAK
Uyku:HAB-MENAM
Uykuda sıçramaİLKİ
Uykusuzluk hastalığı:İNSOMNİA
UykusuzlukEHER
Uyluk kemiği:FEMUR
Uyma:RİAYET
Uyruk:TEBAA
Uyuklama:NAS
Uyuklayan:IMIZGAN
Uyulması gereken kurallar:ADAP
Uyuma hastalığına tutulmuş kimse:NARKOLEPTİK
Uyumak:FAKE
UyurgezerAİFFİLMENAM
Uyuşma, görüşme:İTİLAF
Uyuşmazlık:İHTİLAF-İTİLAF
Uyuşturucu hap:PAPİK
Uyuşuk, miskin:UYUNTU
Uyuz hastalığı:ARR-ARRE-GER-GİCİK
Uz yazım:TELEKS
Uza devim:TELEKİNEZİ -TELEPATİ
Uzak Dogu'da ticariamaçlı kullanılan iki ya da üç direkli tekne:KAPAL
Uzak Doğu'da yabancı ortaklıklar yararına çalışan acenta:KOMPRADOR
Uzak Doğu'da yetişen, bir çeşit taflandan elde edilen ve tıpta kullanılan, ıtırlı güçlü bir madde:KAFUR
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı:KERVAN
UzakÜR
Uzakdoğu’da yetişen amerikan elmasından çıkarılan bir tür zamk:LAK
Uzakdoğu'daki tapınaklara verilen ad:PAGODA
Uzaklarda esen rüzgârdan sonra başlayan dalga hareketiOLUĞAN
Uzaklık, ara:KAB
Uzakta olan:ÜCRA
Uzaya giden ilk canlı köpek cinsi:LAYKA
Üzengi:RİKAB
Üzeri dal ya da hasırla örtülü bağ bostan kulübesi:ALACIK

Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük:PANE
Üzeri emayla kaplanmışolan:EMAYE
Üzeri kendinden çizgili ipekli kumaş:FAY
Üzeri kırmızı, parafinle kaplı bir tür peynir:EDAR-EDAM
Üzeri meşin, halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü:KALTAK
Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını:LODA
Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal:ÇOTANAK
Üzerinde değişik renkler bulunan:EBRULİ
Üzerinde deri vb. bir bant bulunan bir tür sandalABO
Üzerinde desen bulunmayan ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş:CANFES
Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma:AVARA
Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma:AVARA
Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğüET

Üzerinde fındık bulunan dal:ÇOTANAK
Üzerinde gür ot biten, toprağı nemli düzlük:ÇAYIR
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa:RAHLE
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati:PİRYOL
Üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç:ÖRS
Üzerinde pencere olmayan duvarOLUN
Üzerinde pişirilmeye hazır buğday ekmeği yazılan tahta aygıt:YASTAÇ
Üzerinde resim yapılan kağıt:LEVH
Üzerinde su durması mümkün olmayan yer:GÖLEK
Üzerinde yaşam olan yeryüzü bölgesi:BİYOSFER
Üzerinde yazı yazılan deri kaplı el altlığıUMEN
Üzerinde yazı yazılan tabakalanmış ceylan derisi:RAK
Üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarıyan deri kaplı altlıkUMEN
Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaşTEL
Üzerinde yemek yemek amacıyla yere deriden veya hazırdan sofra örtüsü:NAT
Üzerinden üzümü alınmış üzüm salkımı:AMŞUŞ
Üzerinden yol geçen dağ sırtları:BELEN
Üzerine alma, üstlenmeERUHTE
Üzerine baskı yoluyla desenler basılabilen pamuklu kumaş:BASMALIK
Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık:ARMUDİYE
Üzerine et konmuş özel İran pirinciyle pişirilmiş pilav:ÇİLAV
Üzerine herbir kumaş deseninin veya renginin yapıştırıldığı kağıt:REDTAG
Üzerine kaplama tahtalarının tespit edildiği ağaç veya maden eğriler:POSTA
Üzerine kitap koyup, bağdaş kurarak önüne oturulan bir çeşit alçak masa:RAHLE
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve:GERGEF
Üzerine proje çizilen levha:PAFTA
Üzerine rayların yerleştirildiği , yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri:TRAVERS
Üzerine resim yapılan bez:TUAL
Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya:GLASE
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir:KEREVET
Üzerine tencere konulan örtü:CEVET
Üzerine üçgen yelken sarılan seren:ARTENE
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınabilir koltuk:ŞEZLONG
Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi:RAK
Üzerine yazı yazılmış kağıda veya mektuba verilen ad:RAKİME
Üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri:TİRŞE
Üzerleri noktalarla işaretli, dikdörtgen biçiminde, 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyunOMİNO
Üzerlerine dini konuların işlendiği Tibet stili dikdörtgen kumaşlar:THANGKA
Uzlaşmazlık, uyuşmazlık:ANTAGONİZM
Uzman:KOMPETAN
Üzülme, üzüntü:TEESSÜR
Üzüm bahçesi:BAĞ
Üzüm çardağının üzerinde enine konulan, üzerine de üzüm çubukları serilen ağaç:CAZİ
Üzüm çiçeği:KUAL
Üzüm cinsi:RAZAKI-MALAGA-KİŞMİŞ
Üzüm çöpü:LÜKZUF
Üzüm kütüğü ve çubuğu, asma:MEV-TAK
Üzüm posalarının damıtılmasıyla yapılan İtalyan içkisi:GRAPPA
Üzüm salkımının küçük dalı:ÇİTMİK
Üzüm salkımının parçası:ÇİLTİM
Üzüm şekeri:GLİKOZ-DEKSTROZ
Üzüm şırası:GONBALI-ASKAR
Üzüm şırasının kaynatılmasıyla yapılan koyu kıvamlı pekmez:BULAMA
Üzüm şırasının tortularını çökertmede kullanılan toprak:MARN
Üzüm şırasıyla nişasta kaynatılarak ve tepsilere dökülüp kesildikten sonra kurutularak yapılan bir çeşit pestil:KÖFTER
Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı, pirinç rakısı:ARAK
Üzüm tanesi:İNEBE
Üzüm taşımakta kullanılan tahta kap:MAHRA
Üzüm teknesi:CAST-ÇERES
Üzüm toplamada kullanılan âletAGIT
Üzüm veya erik şırasından nişasta karıştırılarak yapılan kalın pestil:KÖFTER
Üzüm yetiştiren:BAĞCI
Üzüm:İNEB
Uzun ağızlı balıkARGANA
Uzun bacaklı yağmur kuşu:KALİNİS
Uzun bollu sürahi:BAT-BAL
Uzun boylu, zayıf, ince kimse:KİKİRİK
Uzun boyunlu keçiEFVA
Uzun boyunlu, kulpsuz ,küçük rakı sürahisi:KARAFA
Uzun dalgalı tüylü bir cins köpek:KATALAN
Uzun hörgüçlü deve:KARVA
Uzun hurma ağacı:AVANE-AYDANE
Uzun kemiklerin iki ucundaki şişkin kısım:EPİFİZ
Uzun kirpikli(esk.)EBLA
Uzun kirpikliEBLA
Uzun kış geceleri akrabalarla birlikte yenen akşam yemeği:FERFENE
Uzun kuyruklu ve çok küçük bir güvercin:OENA
Uzun omuz atkısı:ETOL
Uzun paçalı don:KÖNÇEK
Uzun saplı yayvan ve delikli kepçe:KEVGİR
Uzun sarı rebkli bir Çin ipeklisi:Loktay
Uzun sırıkÜNÜ
Uzun süngü:ESELE
Uzun süre bakır kapta kalan tadı bozulmuş yemek:ÇALGIN
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı:ERZAK
Uzun süreli:MEDİD
Uzun taneli bir pirinç türü:BERSANİ
Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel:ATASÖZÜ
Uzun tütün çubukların kullanıldığı çağlarda odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı:TAKATUKA
Uzun tüylü bir süs köpeği:LULU-EPANYÖL
Uzun tüylü İngiliz köpeğiETER
Uzun tüylü kalpak:PAPAK
Uzun uçak yolculukları sonrasında, insan vücudunda oluşan bir ritim bozukluğu:LAG
Uzun vadeli ve gizlice alınan tahvil veya hisse senedi:KONSOLİDE
Uzun ve beyaz taneli bir üzüm cinsiİRMİT
Uzun ve geniş ağızlı jeolojik çöküntü:VAL
Uzun ve tumturaklı konuşma:TİRAT
Uzun ve yassı marangoz rendesi:PLANGA
Uzun ve yırtmaçlı etek:LAMPASA
Uzun yapraklı palmiye:RAFYA
Uzun yırtmaçlı etek:LAMPASA
Uzun, çok ince, beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi:MERİNOS
Uzun, iri yarı kimse:ALYAN
Uzun, kıvırcık tüylü bir cins köpek:KANİŞ
Uzun, sarı ve yumuşak saç:LEPİSKA
Uzun:MAKSİ
Uzunbacaklılardan, bataklık bölgelerde yaşayan, kışı sıcak ülkelerde geçiren, başı sorguçlu turna:KARKARA
Uzunca kadın ceketi:TRUVAKAR
Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi:PLANYA
Uzunluğuna açılan yazma kitaplar:BEYAZİ
Uzunluğuna, boyun:TULANİ
Uzunluk:GASA
Üzüntü dert anlamında yerel sözcük:GADA
Üzüntü, kaygı:HEM-GAM

Bugün 5 ziyaretçi (72 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=