Bulmaca C-Ç

C Vitamini eksikliği nedeniyle meydana gelen hastalık:İSKORBİT
C.G.S. Sisteminde bir gramlık bir kütlenin hızını saniyede bir santimetre arttıran güç birimiİN
Çaba, çabalama:CEHT
Çabalama:CEHT
Çabuk ezberleme:İLKAN
Çabuk kuruması için yağlıboyaya katılan maddeİKATİF
Çabuk kurumasını sağlamak için boyaya az miktarda katılan maddeİKATİF
Çabuk ve kolay olan:ZERİ
Çabuk yol alan, hızlı giden:YÜRÜK
Çabuk yorulma ve zayıflık,halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik hastalık:MİYOSTENİ
Çabukluk, hız, sürat:İVİNTİ
Çad'da yaşayan etnik bir grup:MESALİT
Caddelerde kutlama için kurulan süsler:TAK
Çadır bezi:BRANDA
Çadır direği:BEVVAN-BİVAN
Çadır eteğini kazığa bağlamakta kullanılan kısa ipler:EYSAR
Çadır ip lerini germeye yarayan küçük kazık:PİL
Çadır ipi:ISARE
Çadır kümeleri:ASARİM
Çadıra benzer şekilde yapılmış türbe:KÜMBET
Çadıruşağı, şeytantersi ağacı gibi bitkilerden elde edilen bir zamk:KASNI
Çağdaş:HEMASIR
Çağına uymaz, çağdışı:ANAKRONİK
Çağının sosyal durumunu çöküntülerini ve vefasız devlet adamlarını yergili bir dille işleyen şairEYRANİ
Çağlar, devirler:EDVAR
Çağlayan:CAĞILDAK
Çağrı kağıdı:OKUNTU
Cahiller:CÜHELA
Caka, fiyaka:AFİ
Çakala benzer vahşi bir hayvan:KARAKULAK
Çakıllı ve bozuk yol:NALDÖKEN
Çakıltaşı atan bir nevi küçük top:ÇAKALOZ
Çakır dikeni:BELEMUN
Çakırdoğan kuşuna verilen ad:TOĞRUL
Çakmak taşına vurulan delik:GIT
Çalıbülbülü:ÖTLEĞEN
Çalıdan yapılan süpürgeAKAĞO
Çalılık ve ormanlık yer:PÜREN
Çalılık:FUNDA
Çalışan, çaba gösteren:CAHİT-SAİ
Çalışanların oluşturduğu sosyal topluluk:PROLETARYA
Çalışkan:HAMARAT
Çalışma, çabalama(esk.):KADD
Çalışma, egzersiz parçası:ETUDE
ÇalışmaAY
Çalma, aşırma:ARAKLAMA
Çalma, hırsızlıkİRKAT
Çam ağacından yapılan toprak evlerin düğerlerinin üzerinde bulunan ağaç:MERDEK
Çam ağacından yapılmış su testisiENEK
Çam ağacının reçineli kabuğu:ZAVİL
Çam ağacının reçinelikabuğu:YALAMUK
Cam bilye:CİCOZ
Çam sakızı:REÇİNE-AKMA-EDEMİK
Cam ya da toprak bilyelerle oynanan bir çocuk oyunu:CİCOZ
Çam, ardıç vb. ağaçların kurumuş dal, yaprak ve kozalaklarının ortak adı:KİRÇ
Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları:PÜR
Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı:İBRE
Cam, kristal:MİNA
Cam, sedef, taş vs. den yapılmış renkli süs tanesi:BONCUK
Çamağacı:PİNUS
Çamaşır kazanı:FAR
Çamaşır leğeni:TEŞT
Çamaşır sodası:LYE
Çamaşır tokacı:MİHSAC
Çamaşır yıkamada kullanılan yassı tokmak:TOKAÇ
Çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş:KESİTAŞI
Çamaşırcı ayı’ denilen, kürkü kıymetli bir hayvan:RAKUN
Çamaşırın az kirli ve köpüklü son suyu:EPRİK
Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk:LADEN
Çamgillerden, yüksek bölgelerde yetişen, kozalaklı bir orman ağacı:KÖKNAR
Cami hademesi:KAYYUM
Cami ve medreselerde umumun toplanmasına mahsus üstü kubbeli, örtülü yerAHN
Cami ve mescitler ile namazgâhlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe:MİHRAP
Camide namaza kalkmak için okunan ezan:KAMET
Camide verilen dersERSİAM
Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer:MİNBER

Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer:MAHFİL
Camilerde son cemaat yerinin dışında ek bir bölümAKIF
Camilerde, çıkarılan ayakkabılara bekçilik eden kimse:BAŞMAKÇI

Camilerde, parmaklıklarla çevrilmiş yer:MAKSURE
Camilerin kıble tarafında bulunan küçük mezarlık:HAZİRE
Camlı taraça:VERANDA
Çamur tedavisi:PALEOTERAPİ
Çamur ve hamur teknesi:NAVE
Çamur, cıvık:LAY
Çamurcun, eğri koca gibi adlar da verilen ve yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan küçük ördek cinsi:ÇAKIRKANAT
Çamurdan yapılmış taşınabilir yemek ocağı:KÜRE
Çamurlu çorak toprak:KEPİR
Can düşmanı:ADÜVAN
Can ve mal güvenliği hakkında düşmana verilen söz:EMAN
Çan, çıngırakERA
Çanak çömlek yapıştırmaya yarayan bir çeşit macunEP
Çanakkale Boğazı:HELLESPONTOS
Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent:ASSOS
Çanakkale, Troas bölgesinde İlkçağ kenti:ABYDOS
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir kaplıca:KESTANBOLU
Çanakkale'de bir ova:EZİNE
Çanakkale-Ezine'de bulunan bir kaplıca:KESTANBOL
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramköy bölgesinde bulunan eski bir yerleşim:ASSOS
Çanakkale'nin Gülpınar ilçesinde eski bir yerleşim:İDAİON
Canfese benzeyen bir tür ipekli kumaş:MANTİN

Çankırı'nın eski adı:GANGRA
Canlandırıcı:ANİMATÖR
Canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk veren kimyasal madde:PİGMENT
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü:ORTAM
Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde:ANTİJEN
Canlı, hareketli:CEVVAL
Canlı, neşeli ve sokulgan:CİVELEK
Canlı, parlak ve koyu pembe renk:FUŞYA
Canlıcılık:ANİMİZM
Canlılarda çevre şartlarıyla meydana gelen ve kalıtsal olan değişiklikler:MUTASYON
Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilimİBERNETİK
Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim:TAKSONOMİ
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı:EKOLOJİ
Canlıların bölümlenmesinde dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik:FİLUM
Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş:ABİYOGENEZ
Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı:ETOLOJİ
Canlının sahip olduğu genlerin toplamı:GENOTİP
Cansız olan:İNORGANİK
Cansız şeyler:ECRAM
Cansız varlıklar:CEMADAT
Cansız:CAMİD-CAMİT
Çanta ve ayakkabı yapımında kullanılan sepilenmiş dana derisi:VİDALA
Çanta, eldiven yapımında kullanılan yumuşak deri:NAPA
Çap:KUTUR
Çapa, bel gibi tarım aracıİKEL
Çapölçer:RÖLASKOP
Çapraz düğmeli, ipek ya da sırma işlemeli bir tür kısa yelek:CAMADAN
ÇaprazİYAGANOL
Çapul, vurgun:PLAÇKA
Çarçabuk, bir anda, hemen, bekletmeden:LAHZADA
Çare:UMAR
Çarış, dizi dükkanlar:ARASTA
Câriye:ARRE
Çarlık Rusya’sında gizli ve siyasi polis birliği:OHRANA
Çarlık Rusyası'nda , zengin köylülere verilen ad:KULAK
Çarmıha giden İsa’ya kötü davrandığı için sonsuza dek yürümeye mahkum edilen efsanevi kişi:AHASVERUS
Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem:FLADOR
Çarpık, eğri ağız:YILIK-BİSTAR
Çarpıntı ve kalp rahatsızlığında kullanılan, rahatlatıcı ilaç:KORDİYAL
Çarşıya, pazara getirilen şeylerden alınan tartı vergisi:KANTARİYE
Casus, ajan:ÇAŞIT
Casuslukla suçlanarak 2952'de idam edilen bütün dünyada tepkilere neden olan Amerikalı karı koca:ROSENBERG
Çatal bıçak yapımında kullanılan gümüşle karışık bir alaşım:ALFENİT
Çatal temrenli bir nevi ok:BİLEK
Çatal tırnaklı hayvan:JENGELE
Çatı arasında veya dükkanların üzerinde bulunan basık oda:ŞİRVAN
Çatı kaplama işlerinde yedirmelik ya da kurşun şerit ile örtülü birleşme ya da tonoz geçmesi:AKITMALIK
Çatı kirişi :BALAR
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta:BALAR-PADAVRA
Çatı merteği:BABA
Çatı, dam(Esk.)AKAF
Çatı, dam, kubbe:BAM-SAKAF
Çatılarda iki eğik yüzeyin birleştiği bölüm:MAHYA
Cava Adasında bir yanardağ:MERAPİ
Cava yerlilerinin oklarına sürdükleri zehir:UPAS
Cava yerlilerinin silahlarına sürdükleri çok güçlü bitkisel zehir:UPAS
Çavuşkuşu, hüdhüd:İBİBİK
Çay kenarlarında çıkan göze, kaynak, pınar:ÇAYGARA
Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi:FENER-ASKI
Çayırkasımpatı:MARGARİT
Çaylak:CUL
Cazibe:ALBENİ
Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik:PARAMETRE
Çeçenlerin kendi ülkelerine verdikleri ad:İÇKERİYA
Cehennem bekçisi:ZEBANİ
Cehennem:TAMU
Cehennemin beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı:GAYYA
Cehrigiller familyasından; 3-5 metre boyunda bir bitki:AKDİKEN
Ceket ve eteklikten oluşan kadın giysisi:TAYYÖR
Ceket ya da gömlek kollarının kirlenmesine engel olmak için bilekten dirseğe kadar geçirilen eğreti kolluk:KOLÇAK
Çekici:CALİP
Çekilip alınır ip merdiven:ÜZGEÇ
Çekim ve baskı işlemlerini çok çabuk ve otomatik olarak yapan fotoğraf makinesi:POLAROİT
Çekinik:RESESİF
Çekinme, sakınma, korku:PERVA-İBA
Çekinmeden, korkmadan:BİPERVA
Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopuÖTERYUM
Çekirdek:NÜVE
Çekirdekli kayası kurusu:LALAVUÇ
Çekirge:KURKUL-MİK
Çekişme, kavga:NİZA-CİDAL
Çekoslavakya'da bir akarsu:ELBE
Çekoslovakya'da bir dağ sırası:TATRA
Çekül ipi:PERESE
Celbeden, çeken:CALİP
Çelik çomak oyunu:MEÇ-ÇALİK
Çelik:FULAD-PULAT
Çelikkalem takımyıldızının Latince adı:CAELUM
Çelimsiz ve biçimsiz kimse:CİMBAKUKA
Çelişki:ANTİMONİ-PARADOKS-TENAKUZ
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası:BALYA
Çember yayının dörtyüzde birine eşit uzunluktaki bir yayı gören, merkez açıya eşit, açı birimi sembolü:GRAD
Çember, koruyucu:PERGAR
Çemberin çevresinin çapına oranını gösteren sayı:Pİ
Çemen otu:POY
Cendere:PRES-SIKMAÇ
Çene altıAKAK
Çene altından bağlanan başörtüsü:ÇELGİ
Çene altından geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı:TOMAKA
Çene kemiği:FEK
Çengel sakızı:ENGER

Çengel:HUKŞAT
Cennet ile cehennem arası:ARAF
Cennetkuşu da denilen ve gösterişli çiçekleri olan bir süs bitkisiTARLİÇE
Cennetlik:NACİ
Cennetteki iki melekten biri:RIDVAN
Çeper, zar:CİDAR
Cephe:CENAH
Cepken altına giyilen bir çeşit kolsuz üstlük:GAZEKİ
Cepte taşınan sigara ya da tütün kutusu:TABAKA
Çerçeve biçiminde oymalı çıkıntı:KORNİŞ
ÇerçöpAGAL
Cereyan:AKIM
Çerez olarak yenen tahıl kavurgası:FİRİK
Çerez, meze:ORDÖVR
Çerkez destanı:NART
Çerkezler'in ulusal destanı:NART
Cerrahi aletler bilgisi:ASİDOLOJİ
Cerrahide, bir maddeyi kazımaya yarayan bıçak biçiminde araca verilen ad:İSPATULA
Cesareti ve gücü ile tanınan dayanıklı bir köpek cinsi:TERİYE
Çeşitleme:VARYASYON
Çeşitler:ENVA
Çeşitli amaçlarla kullanılan kauçuk, kumaş vb. maddeden yapılmış başlık:BONE
Çeşitli boğanotu türlerinden elde edilen bir alkaloit:ATİZİN
Çeşitli eserlerdeki barok ve rokoko üslübunda iç içe süsleme motifOLAMA
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri:KABARE
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası:BİBLO
Çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği ürün:KOLAJ
Çeşitli sebzeler ve etle pişirilen bir tür sıcak yemekİLKME
Çeşitli tropikal bölgelerde genellikle kuru, sağanaklardan sonra geçici akarsuya dönüşen sel yatağı:ARROYO
Çeşitli yükleri yukarı çekmek için halattan yapılmış sapan:İZBİRO
Çeşme zıvanası:MASURA
Çeşme, musluk vs. çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için konulan delikli taş tekne:YALAK
ÇeşmeUKAÇ
Çeşmenin musluk taşı:PALANDIZ
Çete:GANG
Çevgen:ÇÖVEN
Cevher:TÖZ
Ceviz ya da badem içi:ÇİĞE
Cevizağacı:KOZ
Cevizin yeşil kabuğu veya yaprağı:TETİR
Cevizin yeşil kabuğu:PİR
Çevre çizgisi:KONTUR
Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık:APATİ
Çevre:ETRAF
Çevresi duvarlarla çevrili mezarlık:HAZİRE

Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan:AYMAZ
Çevrili girinti:ALKOV
Ceylan derisi:RAK
Çeyrek:RUBU
Ceza:UKUBET
Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun yaşantısına yedine uyabilmesi için yapılan çalışma:PATRONAJ
Cezalandırma:TECZİYE
Cezalı hayvanların kapatıldığı yer:TOKAT
Cezayir kurtuluş savaşında, Fransa saflarında yer alan Cezayirlilere verilen ad:HARKİLER
Cezayir safrasında vahalar dizisi:RİR
Cezayir ve Tunus'ta görülen sıçak bir rüzgarİROKKO
Cezayir yerlilerinin oklarına sürdükleri zehir:UPAS
Cezayir’de doğan ve Arap müziğiyle Batı müziğinin karışımı olan müzik türü:RAİ
Cezayir'de yetişen ve tohum çekirdeğinden çıkarılan yağı sanayide kullanılan büyük bir ağaç:RİTA
Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi:TAÇ
Çiçeğin en dış halkası:KALİKS
Çiçeğin en dış halkasına verilen ad:KALİKS
Çiçek bozuğu yüz:ÇAPAR
Çiçek demeti:BUKET
Çiçek sapı yaprakçığı:BRAKTE
Çicek tacı:TÜVEYÇ
Çiçek tozu:POLEN-TAL
Çiçek ya da yaprak işlemeli süs:KIRLENT
Çiçek yerleştirilen veya konulan bir sandığı taşıyan süslü bir mobilya:JARDİNİYER
Çiçek, bitki desenli kumaş:FLORAL
Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka:ÇELENK
Çiçeklerdeki dişi organ:PİSTİL
Çiçekleri bahar gibi kullanılan, odunsu saplı, kokulu bir bitki:KEKİK
Çiçekleri hekimlikte kullanılan ve kökleri kavrularak yenilen bir bitki:HODAN
Çiçekleri katmerli ve mor renkte bir tatula türü:NAVÇAĞAN
Çiçekleri sinek örümcek gibi kimi böcekleri andıran otsu bir bitki:OFRİS
Çiçeklerin erkekorganlarında çiçektozunu taşıyan torbacık:BAŞÇIK-HAŞEFE
Çiçeksiz bitkilerde üreme organıPOR
Çiçekte erkek organTAMEN
Ciddi bir eseri veya olayı alaya alarak güldürme amacı güden komedi türü:PARODİ
Ciddi işlerle uğraşmayan, havai:YELEKE
Çift atlı binek arabası:KAROÇA
Çift cinsiyetli:HERMAFRODİT
Çift kanatlılardan bir takım uçucu böceklerin genel adıİNEK
Çift kulplu, geniş karınlı amfora gibi bezeli fakat daha küçük antik bir Yunan kabı:PELİKE
Çift motorlu uçak:KARAVEL
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk:ZELVE
Çift sürerken hayvana yürümesi için kullanılan ucu çivili sopa:MIDIL
Çift sürerken öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çakılmış uzun değnek:ÜVENDİRE
Çift sürmekte ya da araba çekmekte olan hayvanlara yardımcı olarak koşulan hayvan:ÇIVGAR
Çift, iki tane:KOŞA-ÇÜT
Çiftçi:MARABA
Çiftçilerin kullandığı âletlerden halka gibi bir demir:FAKİS
Çiftleşme zamanı gelmiş kısrak yada dişi eşek:GÜRE
Çiftleşme:KOPULASYON
Çiftleşmek isteyen dişi kedi:KIRNAV
Çiftlik uşağı:AZAP
Çiğ sütle yoğurt karıştırılarak pişirmeden yapılan bir çeşit yiyecek:KÖREMEZ
Çiğ ya da pişmiş koyun, kuzu, sığır başı satan kimse:BAŞÇI
Çiğit:NİL

Çiğnemek:GEVİŞ
Çıkar yol, çare:UMAR
Çıkarcı:AFERİST
Çıkarcılık:AFERİZM
Çıkık veya kırık olan bir uzva sarılan tahtalar:CEBİRE
Çıkılması güç kayalık yer:LAÇİN
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlıUP
Çıkrık düzeniyle çalışan yük aktarma sistemiKİP
Çıkrık veya dişli yardımıyla ağır yükleri kaldırmaya veya çekmeye yarayan bir alet:BOCURGAT
Çıkrıkçı çarkı:TARTURA
Çıkrıkçı çarkı:TARTURA
Çıkrıkçı tezgâhının kütüğü:BEŞME
Cila yapmakta kullanılan bir çeşit reçine:KOPAL
Cila:PERDAH
Cilalamakta kullanılan araçAYKAL
Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalıERMATOLOJİ
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak için gerekli olan araç:ELEMGE
Çilecilik:ASKETİZM
Çılgın, divane:ŞEYDA
Cılız çocuk:CIRBOĞA
Cılız ve zayıf hayvan:LAGAR
Cılız, zayıf:İNEZE-ENEZE-ALGIN
Cilt bakımında kullanılan yüzü ve boyna sürülen losyon:TONİK
Cilt için yumuşatıcı ve rahatlatıcı etkileri olduğu söylenen bir kök:ALTHEA
Cilt kapakları özel bir düzenle gevşetilip sıkıştıralabilen defter:KALAMAZO
Cilt ve saç bakımında kullanılan alkollü ya da alkolsüz, kokulu sıvı:LOSYON
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit:ŞİRAZE
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, kurdeşen:ÜRTİKER
Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar:BÜL
Ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı:PİYAN
Cilve yapma:KUR
Çimdik:İŞKÜNC
Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası:KESEK
Çimenlik, bahçe:ÇEMENZAR
Cimri:NEKES
Çin ayısı:PANDA
Çin düşüncesinde dişi ilke:YİNG
Çin felsefesinde doğru yolu yada cennetin yolunu belirten temel kavram:TAO
Çin felsefesinde eril, gök, aydınlık, etkin ve delici olarak düşünülen ilke:YANG
Çin gongu:TAMTAM
Çin gülü:KAMELYA
Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir ırmak:İRTİŞ
Çin İmporotorunun lakabı:KEAN
Çin kirazı denilen ve nemli topraklarda yetişen bir meyve:LİÇİ
Çin satrancı:GO
Çin yemeği çubukları:CHOPSTİCKS
Çin, Japon ve Himalayalar'da doğal olarak yetişen, 70 kadar çeşidi olan süs bitkisi:ABELYA
Çin, Japonya ve Himalayalar'da doğal olarak yetişen, 70 kadar çeşidi olan süs bitkisi:ABELYA
Çin, Vietnam, Malezya’da yetişen ve lifleri dokumacılıkta kullanılan değerli bir bitki:RAMİ
Çin.Mit.Çinli balıkçıların deniz tanrıçası:TİNHAU
Cin:YEL
Çin’de Buda’ya verilen ad:FO
Çin’de yetişen ve meyvelerinden kurutucu bir yağ elde edilen ağaç:TUNG
Çınar, meşe gibi ağaçların meyvesi, pelit:PALIT-PELİT
Cinas:KALB
Çin'de köy ve kentlerde meydanlara asılan duvar gazeteleri:İBAO
Çingene çadırı:ÇERGE-ÇERGİ
Çingenelerin oluşturduğu üç gruptan biri:ROM
Çini mürekkebini sulandırarak fırça yardımı ile yapılan resimler:LAVİ
Çini mürekkeple çizim yapılan sivri uçlu dolmakalem:RAPİDO
Çin'in Kuzey Batısındaki, Quinghai eyaletinde yaşayan etnik bir grupALA
Çin'in kuzeybatısındaki Quinghai eyaletinde yaşayan etnik bir grupALA
Çinko banyosu:GALVANİZ
Çinko, nikel ve bakırdan yapılan gümüş görünüşünde bir halita:FAKFON
Çinko:TUTYA
Çinkonun başlıca cevherlerinden biri olan doğal çinko sülfür:BLEND

Çinlilerin bir uzunluk ölçüsü:Lİ
Çinli'lerin bitki ile tedavi yöntemi:MOKSA
Cinnet, delirme, çıldırma:CÜNUN
Cinsel içgüdünün belirtilerini taşıyan yaşama gücünün bütünü:LİBİDO
Cinsel salgı bezlerinin ortak adı:GONAD
Cinsel uyarılmada ve doyumda, alışılmışın dışında davranışlara ve özel nesnelere zorunluluk duyma:PARAFİLİ
Cinsellik korkusu:EROTOFOBİ
Cinsiyet:EŞEY
Çıplak toprakAZ
Çıplak yalınAL
Çıplak, tüysüz:CAVLAK
Çıplaklık:URA
Çırak:ŞAKİRT
Cırcırböceği:CIRLAK
Çirişli bir çeşit parlak bez:KETAL
Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek:ÇEVGAN
Çirkin huy:ENİR
Çirkin:KAKNEM
ÇirkinlikEMAME
Çiseleyen yağmur:ÇİSKİN
Cisimlerin deformasyonun ölçmekte kullanılan çok duyarlı bir alet:EKSTANSOMETRE
Çit yapmakta kullanılan büyük kızakÖVEN
Çit, perde:ÖR -ÇEPER
Çitlembik:MELENGİÇ
Cıva yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı barometre:ANEROİD
Cıva:ABEK
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım:MALGAMA
Cıvataların altına yerleştirilen ortası delik yuvarlak :-):-):-):-)l parça:RONDELA
Çivileme, mıhlama:İSMAR
Çivit rengi:NİLİ
Çivit renginde koyu mavi:NİLGÜN
Çivitağacı:İNDİGO
Çivitotu:NİL
ÇizenekİYAGRAM
Çizgi:HAT
Çizgileri olan kumaş:REYE
Çizgilerin, yüzeylerin, katı cisimlerin birbirine rastlayıp kesiştikleri yer:ARAKESİT
Çizgisel:LİNEER
Çizilerek veya oyularak açılan kertik:ÇETELE
Çizme:MUSE
CMÜZ.azda, blues tarzının önde gelen siyahi gitaristi:BBKİNG
Çoban çadırlarının üzerine örtülen koyun yününden yapılan örtü:TURLUK
Çoban düdüğü:TİKE
Çoban düdüğüne halk hekimliğinde verilen ad:AZARON
Çoban evi:ALACIK
Çoban ıslığı:ASADOLU
Çoban köpeği:KARABAŞ
Çoban kulübesi:ALACIK
Çoban mayası:GALİYUN
Çoban şiiri:EGLOG
Çoban türküsü:KAYABAŞI-İGLOG
Çoban ve bekçi köpeği olarak bilinen, kulakları üçgen biçiminde sarkık, beyaz renkli bir köpek cinsi:TATRA
Çoban ve bekçi köpeiği olarak bilinen, orta boyda, keçeleşmiş tüyleri olan bir köpek cinsi:PUMİ
Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir:PASTORAL
Çoban ve koruma köpeği olarak bilinen, güçlü dişli, uzun dalgalı tüylü bir cins köpek:KATALAN
Çoban yamağı anlamında kullanılan yöresel bir sözcük:ÇONA
Çoban yamağı:ÇELTEK-ÇONA
Çoban yıldızı, Venüs:ÇOLPAN
Çoban:RAİ
Çobanaldatan, dağkırlangıcı:KEÇİSAĞAN
Çobaniğnesi:ITIR
Çobanın eline dolayıp eğerdiği ip:CAHŞE
Çobanın koyunlara haykırıp çağırması:GARGARA
Çobanın koyunu çağırması:FAFAA
Çobanın yamağı:ÇONA
Çobanla olan deve sürüsü:CAMİL
Çobanların başlarına örttükleri keçe:GABALAK
Çobanların çaldığı ıslık:ASADOLU
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük:KEPENEK
Çocuğun bakımından sorumlu olan kimse:EGE
Çocuk hastalıkları ile ilgili bilim dalı:PEDİATRİ
Çocuk hastalıkları uzmanı:PEDİATR
Çocuk kundağı:İŞTEK
Çocuk oyunlarında kale olarak kullanılan çukur:MELE
Çocuk oyunlarında kullanılan bilyenin veya cevizin büyük boy olanı:KAFA
Çocuk salıncağı:GAZE
Çocukbilimci:PEDOLOG
Çocuklarda görülen havale hastalığı:KONVÜLSİYON
Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık:KIRPA-KIRBA
Çocukları korkutmak için kendisinden söz edilen bir yaratık, umacı, hayalet:KARAKONCOLOS
Çocukların başındaki kepek:GANAK
Çocukların bindiği dönme dolap:NARE
Çocukların oyunda kullandıkları ucu sivri değnekİME
Çocuksu bir anlam ve yapım özelliği taşıyan, eğitim görmemiş amatör sanatçı ve bunların eserleri:NAİF
Coğrafyada, yükselti:İRTİFA
Çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi:KASİDE
Çoğu kez pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez:PATİSKA
Çoğu kez yassı ya da silindir biçiminde katı ilaç:KOMPRİME
Çoğu kıldan dokunmuş büyük çuval:HARAR
Çoğu tek parça kadın giysisi:ROP
Çoğul:CEMİ
Çoğulcu:PLÜRALİST
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya topraklarında oturan bir Musevi topluluğu:KARAİM
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve Polonya topraklarında oturan Musevi topluluğu:KARAİMLER
Çoğunlukla akaryakıt gibi sıvı maddeleri taşımada kullanılan, silindir biçiminde, :-):-):-):-)lden büyük kap:GALON
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova:BAKRAÇ
Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu:FİTOPLANKTON
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tutmaya yarayan alet:BASKÜL
Çoğunlukla boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir çeşit mineral yağ:NEFT
Çoğunlukla döşemelik olarak kullanılan, keten veya ipek karışımı bir kumaşAMASKO
Çoğunlukla düz topuklu ve ayakkabı üzerine giyilen, ayağı bütünüyle saran ayakkabı:ŞOSON
Çoğunlukla hidrojen ya da helyumla şişirilmiş güdümlü balon:ZEPLİN
Çoğunlukla imaretlerle yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek:FODLA
Çoğunlukla incirlerin yaprak, dal ve meyvelerinde zararlara yol açan kabuklu bit:BALLIBASRA
Çoğunlukla kahverengi demir karbonat bileşimli, demir cevheriİDEROZ

Çoğunlukla kare veya silindir biçiminde yüksek yapı:KULE
Çoğunlukla mor kadife üzerine sırma ile kabartma dal, yaprak ve çiçek işlenmiş giysi ya da örtü:BİNDALLI
Çoğunlukla ölçülü, uyaklı yazılmış koşuk, manzume:KOŞUKÇA
Çoğunlukla yabanıl ağaç, ağaççık ve çalıların deneysel yetiştirilmesine ayrılmış park veya alan:ARBORETUM
Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınır ocak:MALTIZ
Çoğunlukla yüzey sularından yoksun mağaralarla ve yer altı ırmaklarıyla örülü kıraç ve kayalık arazi:KARST
Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi:NİŞ
Çok acıklı olay:HAİLE
Çok ağır bir çeşit tokmak:ŞAHMERDAN
Çok ağrılı ölümcül bir hastalığın acılarına ağrısız bir biçimde son vermek amacıyla yapılan ölüm:KİLERMENİ
Çok akıllı, yaşlı kimse:ÖGE
Çok anlamlı bir kelimeye her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma:CİNAS
Çok anlayışlı ve sezgili kimse:ARİF
Çok aptal:AFİK
Çok aşağı, en alt düzeyde, çok alçak:EDNA
Çok az kaldı anlamında bir sözcük:RAMAK
Çok beyaz:APAK
Çok bilinen bir sözü veya atasözünü biraz değiştirip eklemeler yaparak güncel sorunları belirten cümle:LAFORİZMA
Çok bükümlü ipliklerle dokunan ve kendine özgü dalgalı bir görünümü olan kumaş.:KREP
Çok çiçek açan, bodur ve boyluları olan, aşırı sıcağa dayanamayan zarif bir süs bitkisi:ALONZA
Çok çok azINNAK
Çok değerli, kürkü için avlanan yabani bir kedi türü:OSELO
Çok durgun deniz ve havaya verilen ad:BONAÇA
Çok eski bir tarihi anlatmak için kullanılan deyim:Fİ
Çok eski zamanda var olmuş ya da eskiden beri var olan:BAYRI
Çok eskiden kullanılan bir tür nefesli saz:LURE
Çok geniş işlek yol:GEÇEK
Çok gevşek şey:AFLAK
Çok gizli:EKTEM

Çok güzel kadınANEM
Çok güzel, en güzel:AHSEN
Çok hızlı solunum:TAKİPNE
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması:KARYOKİNEZ
Çok iğneli uzun balık oltası:PARAKA
Çok ince bir İran ipeği:VURİN
Çok ince bir tür ipekli kumaş:KREPLİN
Çok ince bir yün cinsi:KAŞMİR
Çok ince dantela:MİNYONET
Çok ince :-):-):-):-)l ya da sentetik yaprak:FOLYO
Çok ince toz tanesi:TOZAN
Çok ince ve çok seyrek muslin yada pamuklu bez:ADATİS
Çok ince ve gümüş tellerle işlenmiş bir tür ipekli kumaş:ŞİP
Çok ince ve sık dokunmuş bez:LALİS
Çok iri ve kaba şey:LENDUHA
Çok iyi:ALA
Çok karmaşık desenli kumaş:JAKAR
Çok katlı iş hanı:PLAZA
Çok kaynatılarak koyulaştırılmış şerbet:ŞURUP
Çok kepekli un:PASPAL
Çok kırmızı renkli toprak:MİS
Çok kısa boylu, bücür:BODUR
Çok kokulu bir tür kahve:MOKA
Çok konuşma:EZRA
Çok koşan cins bir deve:BAHİRE
Çok koyu gölge:ELMA
Çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzenek:VERNİYE
Çok küçük parçacık:ZERRE
Çok küçük ve sivri tahta ya da kemik parçası:KIYMIK
Çok oluşçuluk:POLİGENTİZM
Çok övünen:FAHİR-FAHHAR-FAHUR
Çok parlak:BER
Çok renklilik:POLİKRAMİ-KROMATİZM
Çok rüzgarlı yer:TOZKOPARAN
Çok şey bilen, her şeyden anlayan:HEZARFEN
Çok şiddetli ve çevrintili bir yel:KASIRGA
Çok sık yeşil orman alanı:CANGIL
Çok su içen kimse:KIRBA
Çok sulanmış toprak:KEŞ
Çok süslü giyinen ve modaya düşkün kadın:KOKET
Çok tanrıcılık:PAGANİZM
Çok tanrılı dinden olan kimse:PAGAN
Çok tanrılı dinden olan:PAGAN
Çok tatlı ve dayanıklı bir üzüm türü:ALADİRİZ
Çok tehlikeli:VAHİM
Çok tuzlu:GABRA
Çok uçta bulunan:ÜCRA
Çok üşümek:BUYMAK
Çok verimli, bol, eksiksiz:ONGUN
Çok yakışıklı:KELEŞ
Çok yapıt ortaya koyan, verimli:VELUT
Çok yaşlı bunak kadın:NANA
Çok yemekten dolayı midenin dolmasıAGAS
Çok yıllık dikenli çalı:GEVEN
Çok yinelendiğinden usanç verici bir durum alan söz:TERANE
Çok yiyen, obur:HIRA
Çok yorulmak:TELESİMEK
Çok yüksek olmayan, alçak:BASIK
Çok zaman tahıl, kepek ve keten tohumu karışımından oluşan at yemi:MAŞ
Çok, daha çok:ZİYADE
Çokculuk:OLURALİZM
Çokeki:ASSAİ
Çokeşli:POLİGAM
Çokeşlilik:POLİGAMİ
Cokeylerin giydiği bir tür başlık:TOK
Çokgözeli canlılarda gözenin belli evrelerden geçerek çoğalması:KARYOKİNEZ
Çokkarılılık:POLİJİNİ
Çokkocalılık:POLİANDRİ
Çokluk:KESRET
Çokseslilik OLİFONİ
ÇöküşEKADANS
Çöl bölgelerinde bazı çukurların tabanını kaplayan tuzlu ve killi toprak:TAKİR
Çöl bölgelerinde yaşayan bir sürüngen türüKİNK
Çöl ortasında yer alan küçük dağ ve tepe:BERDENG
Çöl:TİH
Çölde fırtına sonucu tepecikler halinde yığılan kum kütlesi:KAUR
Çölde işaret için konulan taşlar:ARAM
Çölde, fırtına sonucu tepecikler halinde yığılan kum kütlesi, kumul:KAUR
Çöllerde rüzgârın estiği yöne dikey, ay biçiminde kumul:BARKAN
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgarların yığdığı kum tepesi:KUMUL-EKSİBE
Çomak:KUNAH
Cömert, eli açık, dost: AHİ-AKA
Çömlek kaynarken yüzüne çıkan köpük:İFAVE
Çömlek:HARANİ-CEVET
Çorak toprak:KEPİR
Çorak ve verimsiz yer:CERİDE
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sosa verilen ad:MEYANE-MİYANE
Çorba karıştırmaya yarayan ağızsız kepçe:GADAL
Çorum bezi de denilen ve geleneksel el tezgahlarında dokunan bir tür bez:KENEFİ
Çorum ilinde, Hitit Uygarlığını aydınlatan ünlü höyük:ALACAHÖYÜK
Çorum’da, Hititler döneminde yapılmış açık hava tapınağı:YAZILIKAYA
Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir kaplıca:BEKE
Çorum'un Alaca ilçesinde ünlü bir höyük:ESKİYAPAR
Coşkun, ilhamla dolu:LİRİK
Çözgü ve atkının kumaş yüzeyi üzerinde, kendiliğinden bir desen oluşturduğu her türlü kumaş:FASONE
Çözgü:ARIŞ
Çözgüsü ipek veya sentetik elyaf,atkısı kalın pamuk veya yün olan kumaş:BENGALİN
Çözüm bekleyen karmakarışık durumORUN
Çuahadan, işlemeli kollu yelek:KUSTU
Çubuk gibi ince uzun nesneTİK

Çubuk ve kamıştan yapılan bağ ve bahçe kulübesi:HUĞ
Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma:PATRİSA
Çuha kumaşının sarıldığı top:PASTAV
Çuha topu:PASTAV
Çuha ya da ince keçeden yapılan ucu sivri başlık:BÖRK-BARATA
Çukur baskı yöntemi:TİFDRUG
Çukur yer:ESİK-AKAT-ÇÖKE-ÇÖKEK
Çukur:BURE-EMEN
Çul dokunan taraklı tezgah:ÇULHALIK
Çulha çukuru:GADİRE
Çulha tarağı:METİT
Çulluk:LÖKEŞE-BEKAS
Cumhuriyetin ilk haftalık kadın ve edebiyat dergisiÜS
Cümle bilgisi:NAHİV-SENTAKS
Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi:ENTONASYON
Cümlelerin veya bir cümle içinde birden çok kelimenin sonlarındaki ses benzerliğiECİ
Çünkü:ÇÜN
Çürük, temelsiz:BATIL
Çuvaldızla iş işleyenlerin, avuçlarını korumak için ellerine geçirdikleri demirli kayış:KEFNE
Cüz:FASİKÜL
Cüzam hastalığına tutulmuş olan kimse:MİSKİN
Cüzam:LEPRA
Cüzamlı:ALATEN
Cüzi, kısmi:TİKEL
*ÇİN MİTOLOJİSİ

Ejderha:LONG
Işık tanrıçası:TİANMU
Kaplan başlı ve balık vücutlu canavarHACHİHOKO
Kasap tanrısı:FANKUİ
Küçük arazilerin koruyucusu tanrı:TUDİ
Kuraklık tanrısı:PA
Nehir tanrısı:HAN
Ölümden sonra olumsuz özellikler kazanan ruhlar:GUİ
Rüzgar tanrısı:FEİLİAN
Şeytani ruhları def eden ve kötü büyüleri bozan koruyucu tanrı:ERLANG
Tamirci ve işçilerin tanrısıUNPİ

Toprak tanrısı:GUN
Bugün 5 ziyaretçi (95 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=