Bulmaca O-Ö

Öbek:İLE
Obje:NESNE
Objelerin dış yapı özelliklerini gösteren dokuları:TEKSTÜR
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili:UHREVİ
Öbür dünyaARI BEKA
Öbür dünyada verilecek olan ceza:UKUBET
Obur:EKUL-HIRA-LA
Oburlar:EKELE
Öç, intikamAR
Ocak ayının 28’inde başlayan fırtına:AYANDON
Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık halde bulunan, ham maden bileşiği:FİLİZ
Ocaktan kül almak için demirden yapılan alet:ISIRAN
Öd kesesi:MERARE
Odadan odaya taşınabilen bir çeşit kömür sobasıALAMANDRA
Odağı olmayan, yalnız bir simetri ekseni bulunan ikinci dereceden yüzey:PARABOLAİT
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek:BÜYÜTEÇ
Odaların önüne yapılan oda:BEHVET
ÖdevbilgisiEONTOLOJİ
Odun doku:KSİLEM
Odun kömürü:ALAS
Odun liflerini içinde bulunabilecek yabancı maddelerden arıtma ünitesi:RAFİNATÖR
Odun özü denilen su geçirmez madde:LİGNİN
Odun parçası:NAKAT
Odun veya ağaç kırıntısı:KAMGA
Ödün:TAVİZ
Ödünç alınan ya da verilen şey:ARE
Ödünç mal:ARE
Ödünç verilmiş bir paranın, bir yıldan daha az bir dönem için hesaplanan faizinin ana paraya eklenmesi:ANATOSİZM
Ödünç verme:İARE-ARİYET
Odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç:İĞAĞACI
Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç:BAKAM
Odunundan tarak, kaşık yapılan çok sert kereste veren bir ağaç:ŞİMŞİR
Öfke, kızgınlık:CELAL-HARAZA-RİS
Öfke, kızgınlık:KAKINÇ
Öfkeli, ortalığı birbirine katan kimse:İFRİT
Ögeler:ANASIR
Oğlak burcu:CEDİ
Oğlan evine gitmek için ata bindirilmiş geline hocanın okuduğu dua:LATİN
Öğle yemeği:GADA
Öğrenci:ŞAKİRT-TİLMİZ-TİLMİ
Öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesi:ÖZYÖNETİM
ÖğretiOKTRİN
Öğretici, nasihat verici gazel türüHAKİMANE
ÖğreticiİDAKTİK
Öğretier bütünüİSTEM
Oğul otu:MELİSA
Oğul:MAHDUM
Öğüt kitabı:PENDNAME
Öğüt, nasihat:MEVİZE-NUSH

Öğüt:NUSH-NASİHAT
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu:TAHİN
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri:EĞMÜR
Oğuzlar’ın Üçok kolundan biri:ÇAVULDUR-ÇEPNİ
Ok atan, okçu:TİRENDAZ-KEMANKEŞ
Ok atılan nişan:GARAZ
Ok kutusu:KİŞ
Ok torbası, kılıfıADAK-GEDELEÇ-CABE
Ok ve kargı gibi şeylerin ucuna takılan sivri demir:PEYKAN
Ok yayı:ÇARH
Ok, kargı gibi şeylerin ucundaki sivri demir:TEMREN
Ok:HEDENG-TİR
Ökçesiz ayakkabı:KALAVRA
Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç:ŞIPIDIK-ŞIPŞIP
Ökçesiz, arkalıksız terlik:ŞIPŞIP
Okçulukta nişan tahtası yerine dikilen hedef:PUTA
Oklar anlamında sözcük:NİBAL
Oklava:OPLA
Oklu asker:KAVVAS
Oksalik asidin azot ve karbon bileşimiİYANOJEN
ÖkseIBK
Ökseotu:GÖKÇE
Oksit minerallerden biriPİNEL-RUTİL-ANATAZ
Oksit minerallerden biri:TENORİT
Oksit minerallerinden biri:ANATAZ-KROMİT-SPİNEL
Öksürük giderici:ANTİTÜSSİF
Öksürük otu da denilen ve sarı çiçekler açan otsu bir bitki:KAVALAK
Okuma yitimi:ALEKSİ
Okun kirişe geçen ucundaki kertik:GEZ
Okun ucundaki sivri demir:TEMREN
Okun, kirişe geçen içindeki gertik:GEZ
Okutman:LEKTÖR
Okuyucu:KARİ
Okuyup yazması az olan:AVAM
Öküz boyunduruğu:CUG
Öküz gözü:ARNİKA
Öküz yemliği:AKERE
Öküz, sığır:BAKAR-UD
Öküzgözü de denilen papatyaya benzer çiçek:ARNİKA
Öküzle çekilen bir çeşit araba:KOÇU
Okyanus bilimi:OŞİNOGRAFİ
Okyanus rüzgarı:ALİZE
Okyanusların çokderin yeri:ABİS
Okyanusya ve G.Amerika'da Yetişen kozalaklı büyük ağaç:AROKARYA
Okyanusya'da bir başkent:APİA
Okyonuslarda ışıktan yoksun olan yerlere verilen ad:AFOTİK
Olabileceği akla gelen:VARİT
Olağan:TABİİ
Olağandan çok fazla bulunma durumu:FURYA
Olağanüstü durumlarda halktan alınan ayni, nakdi veya bedeni vergi:AVARIZ

Olası, olabilir:MUHTEMEL
Olay:FENOMEN
Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter:RUZNAME
Ölçek:MİKYAS-EŞEL
Ölçü, kıstas:KRİTER
Ölçülerin başına konulduğunda onda bir anlamını veren bir önekESİ
Ölçüp biçmek:ORAMAK
Olduğundan büyük gösterme:İZAM
Oldukça, hayli:EPEY
Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam:AZİR
Öldürme, telef etme, yok etme:İTLAF
Öldürücü hastalık salgını:ÖLET
Öldürücü:LETAL
Öldürülmüş:MAKTUL
Ölen bir kişinin ardından yazılan şiir:ELEJİ
Ölene yakılan ağıtAĞU
Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka:ISKAT
Olgunlaşınca kendiliğinden açılmayan meyve:AKEN
Olgunlaşmak üzere olan tahıl:FİRİK
Olgunlaşmamış ham üzüm:KORA
Olgunlaşmamış içi boş karpuz:HİŞİT
Olgunlaşmış ekime hazır toprak:ÖLGÜN
Olgunluk sınavı:BAKALORYA
Olmamış kavunİVLEK
Olmamış, kuru, ham meyve:KOZALAK
Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık:NEKROFİLİ
Olta veya tuzağa konulan yem:BEN
Ölü doğan kuzunun derisi:BAĞAN-ASTRAGAN
Ölü doğmuş ya da doğuştan hemen sonra öldürülmüş kuzunun derisi:BAĞNAK
Ölü yıkama:GASİL
Oluk ve yiv açmaya yarayan araç:KINDIRAÇ
Ölüler:MEVTA
Ölülerin yakıldığı yer:KREMATORYUM
Ölüm:MEMAT-MEVT
Ölümsüz, ölmez:LAYEMUT
Ölümsüzlük suyu:BENGİSU
Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla incelenmesi:TANATOLOJİ
Oluntu:EPİZOT
Ölünün arkasındn parayla ağlayan kimse:NEVVAH
Ölünün üzerinden çıkan giysiOYKA
Omlet:KAYGANA
OmurİSK
Omurga eğriliği(tıp)KOLYOZ
Omurga kemiklerinin her biri:FIKRA
Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit:FİLİRİA
Omurgalı hayvanların derisinin, tırnak saç, boynuz gibi yapılarında bulunan, suda çözünmeyen sert protein:KERATİN
Omurgalı hayvanların dişinin içteki sert kısımıENTİN
Omurgalıların karaciğerinden salgılanan kahverengimsi sarı renkte safra pigmentine verilen ad:BİLİRUBİN
Omurganın bel ile kalça arasındaki bölümü:BASEN
Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı:NEFRİDYUM
Omurilik hastalıkların genel adı:MİYELOPATİ
Omurları birbirine birleştiren ana maddeİSK
Omuz kesimi olmayan, bol ve geniş giysi:JAPONE
Omuz kısmı kesimli olmayan uzun kollu bir dikiş modeli:JAPONE
Omuz, omuz başıAL-ÇİĞİN
Omuza alınan örtü:RİDA
Omuza geçirilerek çalınan çember biçiminde nefesli çalgı:HELİKON
Omuzdan bele çapraz olarak inen kılıç askısı:HAMAİL
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto:MAKFERLAN
Omuzluk:APOLET
Omuzu dikişsiz yekpare elbise kolu:REGLAN
On altı taşla oynanan bir zeka oyunuAMA
On beşer kişilik iki takım arasında oval bir topla oynanan oyun:RUGBİ
On iki düzine:GROSA
On iki hayvanlı Eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad:NEK
On iki imamın dokuzuncusu:TAKİ
On iki parmak bağırsağının salgıladığı hormonEKRETİN
On iki parmak bağırsağının şişkince olan başlangıç bölümü:BULBUS
Ön koldaki iki kemikten, el ayası üste baktığı zaman dışta kalanı:RADİUS
On litrelik oylum ölçü birimiEKALİTRE
On metreküplük hacim ölçü birimiEKASTER
On mısralı bir nazım şekli:TRİYOLE
On para değerinde olan sikke:METELİK
Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış olan:KRUVAZE
On sekizinci asırdan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebi tür:FANTASTİK
Ön taraf, cephe, karşı, yamaç:ALNAÇ
Ön:PİŞİGAH
Önalım:ŞUFA
Onay, tasdik:OLUR
Onbeş ve bazen elli altmış kilo çeken sinagrite benzer bir balık:AKYA
Önce, önceki:KABL
Öncecilik:İNİSİYATİF
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolTRATEJİ
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aygıtı:MALAFA
Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi:ABONE
Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme:TEKİT
Öncelik:RÜÇHAN
Öncelikle yapılması gereken, öncelikli:EVGİN
Öncesiz:EZELİ
Öncü:AVANGARD-PİŞDAR
OndalıkESİMAL-AŞARİ
Ondan sonra:BADEHU
Önde gelen tanınmış sanatçı:VEDET
Öndelik:PEY
Öndeyiş:PROLOG
Ondört dizelik klasik Avrupa şiir türlerinden biriONE
Önel, vade:MEHİL
Önem:YER
Önemlibir konuda birkaç kişinin bir arada konuşmasıANIŞ
Önemsememezcilik:FÜTÜRİZM
Önemsiz, değersiz:ÇURÇUR
Önerme:KAZİYE
Öngörme, göz önünde tutma, öne sürmeERPİŞ
ÖngörülüURENDİŞ
Ongun:TOTEM
OnikiadaODEKANES
Önlük:PROSTELA
Önsel:APRİORİ
Önü kavuşmayan, nakışlarla işlenmiş yeleğe benzer giysi:FERMENE
Onun için:BİNAENALEYH
Önünde çelik kanadı bulunan paletli traktörOZER
Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi:NARKOLEPSİ
Önüne konan yulaf ve su arasında karar veremeyen ve açlıktan ölen eşeğin hikayesiyle Fransız filozofu:BURİDAN
Onurlandırma:İFHAR
Onurlu, şerefli:ALİCENAP
Operasyon:AMELİYAT
Operatör:CERRAH
Optik aletlerde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi:OKÜLER
Optik kaydırma:ZUM
Optik sistemlerin yakınsaklık birimiİYOPTRİ
Orak:KALIÇ-CAHSUK
Orakçıların kullandığı meşin eldiven:KEF
Orakla biçilen ekinleri toplamakta kullanılan ucu eğri bir değnek:ÇÖTE
Oran, nispet:PROPORSİYON
Ördeğe benzer bir su kuşu.,av kuşu:MEKE
Ördeğe benzer, tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu:ANGUT
Ördek:BAT
Ordu ili yöresinde lokma tatlısına verilen ad:ZİRİTLA
Ordu ya da asker:LEŞKER
Ordu'da bir akarsu:MELET
Ordu'da bir dağ:CANİK
Organ aktarımı:TRANSPLANTASYON
Organ dokularındaki kimyasal olayları inceleyen kimya dalı:BİYOŞİMİ
Organ içinde veya aralarında kan birikmesi:HEMATOM
Organ katılaşmasıKLEROZ
Organ ve vücüt yüzeylerini örten doku tabakası:EPİTEL
Organik kimyada bir önek:NOR
Organik molekülleri oluşturan birimyapıların her biri:MONOMER
Organik yahut inorganik maddeleri alıp sindirebilen hücre:FAGOSİT
Organizmada darbeyle oluşan bozukluk:TRAVMA
Organizmada oluşan bir sıvının akışının durmasıTAZ
Organizmanın 24 saatlik madde ve enerji ihtiyacını karşılayan besinlerin çeşidi ve miktarı:RASYON
Organizmanın etkin gücü:ENERJİ
Organizmanın hastalıklara karşı direnç gösteren bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalı:İMMÜNOLOJİ
Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması::-):-):-):-)STAZ
Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması:ANERJİ
Organizmanın sıvı bölümüUYUK
Organizmanın, kan ve lenf gibi, sıvı bölümüUYUK
Organları uyaran ve güçlendiren ilaç:TONİK
Orman gülü:AÇELYA
Orman içinde geniş ve çıplak alan, düzlük:KAYRAN
Orman içindeki ağaçsız ve geniş, çıplak alan:KAYRAN
Ormancılıkta, arabaya yüklenen odunun gerdirme işine verilen ad:EYEF
Ormanda açılan tarla:İLİT
Ormandan ağaç kesme yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi:AÇMA
Ormanlara zararlı bir böcek: KESE
Ormanlarda büyük ağaçlar arasında yetişen küçük ağaç:ÇET
Ormanlarda çok yaygın olan, esmer büyük kanatlı sivrisinek çeşidi:LADİN
Ormanlarda oldukça yaygın bir mantar türü:AMANİTA
Ormanlık bölgelerde ağaç gövdeleri üst üste yığılarak yapılan ev:ÇANTI
Örnek alınacak söz:MESEL
Örnek veya temel olarak alınan tek biçimTANDART
Örnek:NÜMUNE-MUSTARA-MOSTRA
Örnekseme:ANALOJİ
Orta Amerika da sürüler halinde yaşayan bir maymun cinsiAİ
Orta Amerika'da görülen Tropikal bir rüzgar türü:HARİKAN
Orta Anadolu Bölgesinde üretilen şaraplık bir üzüm cinsi:KALECİK
Orta Anadolu’da bir göl:EBER
Orta Anadolu’da bir ilk çağ yerleşmesi:ABARNA
Orta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı içinde kalan bölgenin eski çağlardaki adı:HATTİ
Orta Anadolu'da ağır danslara verilen ad:NANAY
Orta Asya Türkleri'nde kurbanlık at:BAYDARA
Orta Asya’da eski Türk mezarlarının üzerindeki türbe türü yapılara verilen ad:BARK
Orta Asya'da yaşayan bir yaban koyumu:ARGALI
Orta Avrupa’da bir göl:BALATON
Orta boyda küçük başlı demir çivi:KARFİÇE
Orta boylu tıknaz kişi:KOSAT
Orta boylu, düşük kulaklı, tüyleri kısa bir tür av köpeği:KOPOY
Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse:VASSAL
Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi:NEF
Orta çağdaki Breton saz şairlerinin aracılığıyla ortaya çıkan, biri anlatımsal, diğeri de lirik iki şiir türünün adı:LAİ
Orta Doğu'da bir göl:LUT
Orta irilikte bir deniz kuşu:YELKOVAN
Orta kaldırım:REFÜJ
Orta kalınlıkta erkek sesi ve bir çeşit nefesli bakır saz:BARİTON
Orta Karadeniz yöresinde dokunan kalın ve dayanıklı bir tür kumaşa:KAZAKA
Orta Oyun`unda tef ANOLA
Orta Oyunda aşık ya da genç adam tipiİPAR
Orta Oyunda muhavereye karşılık gelen konuşma:ARZBAR
Orta Oyunda tefe verilen ad:PANOLA
Orta Oyunu ve Karagöz’de Yahudi tiplemesine verilen ad:CUD
Orta Oyunu`nda budala tipiENYO
Orta Oyunun da oyun alanı:PALANGA
Orta Oyununda çocuk ya da köşeOROLO
Orta Oyununda çocuk:ŞOROLO
Orta Oyununda düşünce, fikir:PİYAV
Orta Oyununda giysi:PUSAT
Orta Oyununda kadın rolüne çıkan erkek:ZENNE
Orta Oyununda Karagöz'ün başlığının adı:IŞKIRLAK
Orta Oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu açan oyuncu:PİŞEKAR
Orta Oyununda Rum tipi:BALAMA
Orta Oyununda söz:PENİZ
Orta Oyununda taklitçi:ZUHURİ
Orta Oyununda zennen tipi:GACA
Orta Oyununda zurnaya verilen ad:PAPARA
Orta Oyununda, Karagözde Rum tipi:BALAMA
Orta Oyununun oynandığı meydan:PALANGA
Orta Oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan:PALANKA
Orta ve Doğu Avrupa kökenli Yahudilere verilen ad:ASKENAZİ
Orta ve Güney Amerika tarım işçilerine verilen ad:PEON
Orta, vasat:MİYAN-MEYAN
Ortaçağ Avrupası'nda toplanan bir vergi:AİD
Ortaçağ Avrupa'sında, küçük yaşta evinden ayrılarak bir prensin ya da yüksek sınıftan bir ailenin yanında yetiştirilen soylu:PAJ
Ortaçağ başlarında, anne babaların kiliseye adadıklarıve yetişmeleri için orada bıraktıkları çocukları:OBLATE
Ortaçağ Fransasında gezgin halk şairlerine verilen ad:TRUBADUR
Ortaçağda Avrupa’da kullanılmış bir tür eğri hançer:ALENAS
Ortaçağ'da İngiltere'de, araba gibi çekilebilen tekerlekli sahnelerde sergilenen dinsel içerikli oyun:PAGEANT
Ortaçağda kullanılmış bir Japon ok yayı:YUMİ
Ortaçağda Slav ülkelerinde,bugün Batı ülkelerindeki kontun karşılığı:ZUPAN
Ortaçağda, şövalyelerin savaşta ve avda kullandığı, çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru:OLİFANT

Ortaçağın en önemli atış silahı:ARBALET
Ortada geniş ve yüksek, yanlarda alçak ve dar birbirine paralel üç salondan oluşan Roma yapısı:BAZİLİKA
Ortada, ortaya konmuşERMEYAN
Ortadan kaldırma, yok etme:İZALE
Ortaderi:MEZODERM
Ortaderinin iki tabakası arasında bulunan ve oğulcukta genel vücut boşluğunu oluşturan oyukÖLOM
Ortadoğu’da doğmuş Avrupalı:LEVANTEN
Ortadoğu’da ve Afrika’da görülen yerel frengi:BEJEL
Ortadokslarda tahta pano üzerine yapılan her türlü dini resim:İKONA
Ortaklar:ŞÜREKA
Ortalama:VASATİ
Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA:RİBOZOM
Ortası boş olarak,çerçeve şeklinde kesilmiş mukavva yada kartonlar:PASPARTU
Ortası yağlı bir çeşit ekmek:KADE
Ortasında lagün bulunan Mercanada:ATOL
Ortaya çıkarma, açıklama:MALAMAT
Ortaya çıkarmak:İKAME
Ortayuvar:MAZOSFER
Örten, bağışlayanETTAR
Örtme, kapatmaETR
Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san:PATRİK
Ortodoks resmi:İKON
Ortodokslarca kutlanan İsa'nın doğum yortusu:BOCUK
Ortodokslarda büyük perhizden önce gelen ve et yemekten kaçınılan döneme verilen ad:APUKURYA
Ortodokslarda patrikten sonra gelen din adamı:METROPOLİT
Örtü sisteminde nefleri dik açı ile kesen ve altyapıya da yansıyan birim:TRANSEPT
Örtü ya da perde olarak kullanılan ince kilim:CECİM-CİCİM
Örtücü özelliği olan bir boya:ABDEK
Örtülü, kapalı, gizli:MESTUR
Oruç tutan, oruçluAİM
Oruç tutanın orucunu açması:FATR
OruçluAİM
Örülmüş bir duvardaki, taş ya da tuğla sırası:REDE
Örümcek ağı:MEGESGİR-BUDE
Örümcek cinsi:ANKEBÜT
Örümcekkuşugillerden, ormanlık, çalılık yerlerde yaşayan, güzel öten bir kuş:CIRLAYIK
Orun, yüksek memuriyet:MANSIP
Orun:MAKAM
Oryantalizm:ŞARKİYAT
Osmaniye ilinde antik bir kent:KASTABALA
Osmaniye ilinde, ulusal park kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi:KARATEPE
Osmaniye'de bir dağ:AMANOS
Ot:KİYAH
Otağ:ÇERGE
Öte:MAVERA
Öteki dünya,ahiret:UKBA
Otellerde, oda ve katların temizlik hizmetlerini yapan erkek görevli:VALE
Otlak:EBB-ÖRÜ
Otlar, otlak:ERA
Otları inceleyen bilim dalı:HERBOLOJ İ
Otlarla beslenen hayvanlara verilen genel ad:HERBİVOR
Otlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen adCENGEL
Otlatmak:OTARMAK
Otomobilin iskeleti:ŞASİ
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça:ROTİL
Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi:TRİPTİK
Otopsi:OBDUKSİYON
Otsu bir bitki:RAVENT
Otsuz yer:CEREZ-CÜRÜZ
Ötücü kuşlar takımından, tohum yiyici küçük bir kuş türü:ALAMECEK
Oturak:HAVRUZ
Oturan:KAİD
Oturmak için yapılan küçük yer döşeği:ÇİLTE
Ötürü, dolayı:NAŞİ
Oturum:CELSE
Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, seki:TARAÇA
Otuz beş metreye kadar yükselebilen, kabuğu koyu renkli bir kavak türü:KARAKAVAK
Ova:YAZI
Oval:BEYZİ
Ovarak sürülen ilaç:LİNİMENT
Övendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi:NODUL
Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi görünerek övmek:İSTİDRAK
Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı:İSTİDRAK
Övgü amacıyla yazılmış şiir:MEDİHA
Ovma, ovuşturmaELK
ÖvmeENA-SİTAYİŞ
Övüngen:FARFARA
Övünme:FAHR
Oylum:CİRM
Oylumlu, kocaman:İRİ
Oyma ağaç kap:KAVATA
Oyma sanatı:NAKR
Oymacı, hak işleri yapan sanatçı:HAKKAK
Oymak:AŞİRET-EL
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi:ANKİLOZ
Oynayan:BAZ
Oyularak kurutulmuş patlıcan:KAKI
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan, hazırlayan uzman:BUTAFORCU
Oyun kâğıtlarında ikiliden altılıya kadar olan kâğıtlar:KONÇİNA
Oyun kuralı:FENDİ
Oyun öncesi ve perde aralarında seyirci bekleme salonu:FUAYE
Oyun, dolap:KAŞKARİKO
Oyun:BAZİÇE
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt:GAG
Oyunbozan, mızıkçı:CIĞIZ
Oyuncunun doğrudan seyirciye dönerek konuşması:APAR
Oyuncunun sahnede rolünü unutması:TRAK
Oyunda berabere kalma:PATA
Oyunda kağıtları dağıtırken yapılan yanlışlık:MALDON
Oyunda kazanılan her parti:KAMA
Ozanların yapıtlarında kullandığı takma ad:MAHLAS
Özbek güreşi, ya da ayakta judo’da denilen spor dalı:KURAŞ
Özbeslenen:OTOTROF
Özdemir Asaf’ın soyadı:ARUN
Özdeş:İDENTİK
Özdeşbaskı:RÖPRODİKSİYON
Özdöllenme:OTOGAMİ
Özekdoku:PARANKİMA
Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük:AMORF
Özel bir bozukluğu belirleyen, bir arada görülen, teşhisi kolaylaştıran bulgu ve belirtilerin tümüENDROM
Özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad:BOL
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek:KEFİR
Özel bir şiir diliyle yazılmış yazılan epik İzlanda şiiri türü:RİMUR
Özel görev:MİSYON
Özel işaret:MARKA
Özel olarak dokunan yöresel baş örtüsüASTAR
Özel olarak erkeklere hizmet için yetiştirilmiş Japon kadını:GEYŞA
Özeladbilim:ONOMASTİK
Özelişaret:MARKA
Özelliğini bozmadan basitleştirilerek,esas görüntüsünü muhafaza eden çalışmalarTİLİZASTON
Özellikle ayakkabıcılıkta kullanılan küçük çivi:KEPKEBİ
Özellikle Bursa'da yapılan işlemeli keçe:KEBE
Özellikle diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan benzalyum klorür’e verilen ad:ZEFİRAN
Özellikle dış ticarete ilişkin olarak devletçe verilen izin:PERMİ
Özellikle faydacı öğütlerin ya da ahlaki talimatların toplamı:ANDARZ
Özellikle gençlere ucuz geceleme ve konaklama imkanı sağlayan barınak:HOSTEL
Özellikle gezici dervişlerin misafir edildiği oda:TABHANE
Özellikle Güney Anadolu'da yetişen çalı görünümünde, kök kabukları halk hekimliğinde idrar söktürücü olarak kullanılan bitki:KÖRDİKEN
Özellikle halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için yazılan koşmalara verilen ad:GÜZELLEME
Özellikle İon soyundan gelen Yunanlılar'ın ekim ve kasım aylarında düzenledikleri üç gün süren şenlikler:APATURİA
Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü:TÖMBEKİ
Özellikle kayın ağacının yakılması ile elde edilen kurumla yapılan kahverengi pigment:BİSTRE
Özellikle lastikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan maddeOLÜSYON
Özellikle limonlarda gelişerek, dal uçlarının kurumasına yol açan ve birkaç yıl içinde ağacın ölmesine neden olan bir tür mantar:UÇKURUTAN
Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek:İVEZ-İVİZ
Özellikle Trakya yöresinde yetiştirilen sulu ve hoş kokulu bir kavun cinsi:HASANBEY
Özen:İTİNA
Özenti, anlatıda yapmacık eğilimi:MANİERİZM
Özgeci:ALTRUİST
Özgecilik:ALTRUİZM
Özgürlük yanlısı olanlar:AHRAR
Özlüsöz, özdeyiş:AFORİZM
Öznel:ENFUSİ
ÖznelÜBJEKTİF-ENFUSİ
Ozon tabakası:OZONOSFER
Özsu:USARE
Özsu:USARE
Özümleme:ANABOLİZMA
Özür dileme:İTİZAR
Özür, kusur, bozuklukEF
OSMANLI

*OSMANLI*


1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke:MECİDİYE
1888 tarihinden başlayarak Osmanlıda kullanılan bir top:KRUP
Akıncılar ocağının komutanı:MALKOÇ
Ana kütük defterine adı ve ücreti yazılmış yeniçeriler ve diğer hizmetlilere verilen ad:ESAMİLER
Anadolu beyliklerinde donanma askeri:AZAP
Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü:AHİLİK
Asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beştebir oranında ayrılan acemioğlan adayları:PENCİK
Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri ocağına alınacak çocukları seçip toplama işiEVŞİRME
Askeri Polis Teşkilatı:ZAPTİYE
Atama emri:BERAT
Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad:RUMELİ
Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad:FRENK
Avrupalıların verdiği ad:OTOMAN
Avusturya’ya ve halkına verilen ad:NEMSE-NEMÇE
Bakan:VEZİR
BaşbakanADRAZAM
BaşbakanlıkADARET
BaşkomutanERDAR
Basra'da kullanılan bir gümüş para:LARİN
Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi:HİM
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılan bir tür başlık:KABALAK
Birincisınıf Ula rütbesi ile vezirlik arasında yüksek birsivil aşama:BALA
Borçlar yönetimiÜYUNU UMUMİYE
Bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık:BARATA
Bulgarlar'dan oluşan Voynuk Teşkilatındaki küçük rütbeli subaylar:LİKATOR
Büyük konaklarda mutfak işlerinde çalıştırılan uşak:AYVAZ
Camiileri mahalleden ayıran duvar:HARİM
Çarşı, Pazar yerleriATAK
Çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat:ŞİRVANİ
Celeplik yapanlara verilen ad:İZLATKO
Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad:CENEVİZ
Deniz subay ve erlerine verilen ad:TERSANELİ
Derebeyi konumuna ulaşan taşra ileri gelenlerine verilen ad:AYAN-EŞRAF
Dev.Birinci sınıf ''Ula'' rütbesi ile vezirlik arasında yüksek bir sivil aşama:BALA
Dev.Resmi dairelerde, yazı işleriyle uğraşılan bölüm:AKLAM
Dev.Toprak kaybettiği ilk antlaşma:KARLOFÇA
Devlet görevindeki sorumlu kişiler:EMİN
Devlet görevlerindeki sorumlu kişilere verilen ad:EMİN
Devlet görevlilerini yetiştiren okul:ENDERUN
Din, yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği:İLMİYE
Donanmada kullanılan bir tür küçük savaş gemisi:KIRLANGIÇ
Donanmada kullanılan ve ana güvertesi ile iki alt güvertesinde top bataryaları bulunan bir kalyon türü:KARAKA
Donanmanın büyük gemileri:KARAVELA
Emekliye ayrılacak yeniçeri aşçıların kendilerine sermaye toplamak için yapıp dağıttıkları bir tür pide:KAHİ
Emir çavuşu veya haberci:KARAKULAK
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi yada bağımsız bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir:ATABEK
Eskiden Anadolu beyliklerinde donanma hizmetlerinde görevlendirilen asker:AZEB
Eskiden asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adaylarına verilen ad:PENCİK
Eskiden askerlerin aldıkları üç aylık maaşın Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarına denk gelen dördüncü bölümü:LEZEZ
Eskiden atlı fedai asker:CANBAZ
Eskiden kullanılmış mermi yerine çakıl taşı atan bir tür top:ÇAKALOZ
Eskiden Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi:CİZYE
Eyalet Askerlerine bağlı bir sınıf:YAYA-SAKA
Eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf askerEKBAN
Eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk askerARICA
Eyâletlerde, hudutlardaki muhafız askerler:FARİSAN
Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad:BALYOZ
Gece bekçisi:ASES
Gümrük vergisi:BAÇ-BAC
Hanedanının kökenini oluşturan konar göçer topluluk:KAYILAR
Haremdeki padişah kadını:KARVAŞ
Has ahırın en büyük yöneticisi:MİRAHUR
Hazine arazisini ekip biçenlerin ödediği vergi:TAPU
Hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi:RİKABDAR
II.Abdülhamit'in sürgüne gönderildiği Selanik'teki ikmet ettiği köşkün adı:ALATİNİ
II.Bayezit'in şiirlerinde kullandığı maslah:ADLİ
İki alaydan oluşan askeri birlik:LİVA
İkinci Mahmut devrinde feslerin tepesine püskülü tutturmak için takılan :-):-):-):-)l tepelik:FERAHİ
İkinci Mahmut döneminde, yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan yeni ordunun adı:ASAKİRİMANSURE
İleri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü:AKVA
İlhanlı Devleti'nin kurucus olan ünlü Moğol hükümdarı:HULAGUHAN
İlhanlılarda ordu müfettişine verilen ad:YASAVUL
İlmiyenin giydiği bir üstlük:LATA
İskelelerden alınan vergi:MAKİRİYE
Kadılara ve müderrislere verilen ad:ULEMA
Kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi:İLTİZAM
Kapıkullarına üç ayda bir ödenen aylık:ULUFE
Kara ordusu komutanERASKER
Karadağdan Romanya'ya dek uç boylarda yaşayan çoğu İslavlaşmış köylüler:EFLAKAN
Karadeniz’in kuzeyinde kalan sınır eyaleti:ÖZİ
Karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi:HASEKİ
Kavuk:ERSUSA
Kazaskerlere verilen sanADIR
Klasik döneminde belediyenin İşlevini yerine getiren yönetim birimi:İHTİSAB
Kol gezen kolluk eriALMA
Konaklarda, harem ile selamlık arasındaki daire:MABEYAN
Lalanın altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi:LALADAŞ
Lozan Antlaşmasının yapıldığı saray:RUMİNE
Macaristan ve Slovenya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san:BAN
Macaristan, Slovenya dolaylarındaki sancak beylerinin ünvanı ya da onların yönettikleri toprak:BANLIK
Malı otlaklardan alınan vergi:OTLAKİYE
Mısır Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı altınıULTANİ
Mısır valisine verilen ünvan:HİDİV
Mondros Mütarekesi ertesi Mardin'de çıkan aşiret ayaklanması(11 Mayıs-18 Ağstz 1919):ALİ BATI
Okul kitaplarının genel adıUPARA
Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad:NANHAR
On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik:LAKABİ
Ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyanlara verilen isim:CERAHOR
Ordunun merkeze göre iki yanından her biri:CENAH
Ordunun zırhlı sınıfına mensub nefer:CEBECİ

Orduya komuta eden vezirERASKER
Osmanlı Devleti'nde kol gezen kolluk eriALMA
Osmanlı mimarlığında, mukarnaslı başlıkların en üst bölümü:ASABA
Osmanlı ordusunun kullandığı bir topEHEN
Osmanlıca nasipsiz,kısmetsiz anlamında:BİVAYE
Osmanlı'da özgürlüğü geri verilmiş kul ya da karavaş:MUTAK
Osmanlılarda önceleri halktan yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergi:AVARIZ
Osmanlıların ilk zamanlarında Türk asıllı hafif piyadeler:AZAB
Padişah III. Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas:İLHAMİ
Padişah karısı:MELİKA
Padişah ölünce tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabül ve tasdik edilmesi:BİAT
Padişah sarayında harem dairesi ile dış daireleri arasındaki bölüm:MABEYİN
Padişah ve devlet ileri gelenlerinin seferden dönmeleri dolayısıyla yazılan şiire verilen ad:KUDUMİYE
Padişah yakınlarına ve emrinde bulunanlara verilen ad:KARİN
Padişah, sadrazam, vezirler ve yüksek dereceli devlet erkanının giydiği kavuk:YUSUFİ
Padişaha yakın olan görevliler, mabeyinciler:KURENA
Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi:IKTA
Padişahın giyeceklerine bakan memur:ÇUHADAR
Padişahın gözde cariyesi:HASEKİ-İKBAL
Padişahın yakın adamlrı:KURENA
Padişahların adına yaptırılan birden çok minaresi bulunan büyük camiELATİN
Padişahların adına yaptırılan ve birden çok minaresi bulunan büyük camilere verilen ad,SultanlarELATİN
Padişahların av kuşlarını yetiştiren görevli:KUŞBAZ

Padişahların gönül almak ya da birini ödüllendirmek için giydirdikleri değerli kumaştan yapılmış kürk:HİLAT
Padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk:EMANETULLAH
Padişahlarının makam koltuğuna verilen adERİR
Padişahlarının yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş:BAHARİYE
Piyade askeri:YENİÇERİ
Postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan, törenlerde yer alan asker sınıfı:PEYK
'Resmi" evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer:KALEM
Romanya yerli halkına verilen ad:ULAH
Rumca anlaşmaları yazan Rum Katibi:GRAMATİKOS
Rumeli Eyaletlerinden biri:ÖZİ
Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad:PAZVANT
Rumeli’de tutulan tevzi defterlerine verilen ad:PURUZ
Rumeli’deki büyük toprak sahipleri:GOSPODAR
Sadrazam kavuğu:KALLAVİ
Sadrazam, vezir gibi devlet adamları tarafından devlet adamlarına verilen ad:RİKABİYE
Şairlerin şiirlerinde övdükleri büyük kişilerden aldıkları bahşiş:CAİZE
Saltanat sancağı:AKALEM
Sancak beylerine verilen ad veya unvan:BEYLERBEYİ
Sancak beylerine verilen unvan:BAN
Sarayın ve şehrin güvenliğinden sorumlu askarler:BOSTANCI
Sarayında,baltacı ve kapıcıların giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmışboyu uzunca başlık:BARATA
Sarayının iç teşkilâtı:ENDERUN
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer:ENDERUN
Saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası:TAVAŞİ
Saraylarda hizmet gören hadımağalarının beyaz ırktan olanı:AKAĞA
Saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad:İÇOĞLANI
Savaş giderlerini karşılamak için alınan vergi:İMDADİYE
Şehir güvenlik amiriUBAŞI
Şehzade eğitmeni:LALA
Şehzadenin hükümdar olarak tahta çıkması:CÜLÜS
Selçuklu şehzadelerin eğitimiyle uğraşan öğretmen, lala:ATABEY
Selçuklular'da geliri Tımarlı Sipahilere verilen toprak:İKTA
Selçuk'un eski adı:AYASULUK
Silahların bakım ve onarımını yapmakla görevli asker sınıfı:CEBECİ
Sınır boylarında görev yapan asker sınıfıEKBAN

Sınır nişanı:URA
Sipahilerin aldığı en büyük tımar:ZEAMET
Son saray ressamı olan İtalyan ressam:FAUSTO ZONARO
Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar'da dokunan çatma türünde ipekli kumaş:AHMEDİ
Sultanlar tarafından yaptırılan büyük camilerELATİN
Tarih yazarlarına verilen isim:VAKANÜVİS
Tımar sahiplerinin savaşa hazır olarak beslemek mecburiyetinde oldukları asker:CEBELİ
Toprak düzeninde yıllık geliri yüz bin akçeyi aşan dirlik.:HAS
Topraksız köylüden alınan kazanç vergisi:BADIHAVA
Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler:ŞATIR
Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi:LEZ
Tümgenerale eşit bir rütbe:RİYALA
Tunus ve Cezayir Bey'lerine verilen adAYI
Turfanda sebze meyvelerden alınan vergi:GEVARE
Ücretli Osmanlı askeri:KAPIKULU
Üzerinde aslan resmi bulunan Osmanlı parası:ESEDİ
Üzerinde aslan resmi bulunan para:ESEDİ
Vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad:BAKIKULU
Vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad:BERAYA
Vergi ve harçtan muaf olan müslüman halkı:BERAYA
Vezir kavuğu:KALLAVİ
Vezir ve Beylerbeyine bağlı olarak görev yapan hafif süvari örgütünün askeriELİ
Vezir:ASAF
Vezirler:VÜZERA
Yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad:KAZASKER
Yaygınlık kazanmış bir yazı türüİVANİ
Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı:AKALEM
Yedi saltanat sancağından biri:AKALEM
Yeni evlenen erkeklerden alınan bir tür vergi:ARUSİYE
Yeni evlenen erkeklerden alınan vergi:ARUSİYE
Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi:BAŞESKİ
Yeniçeri kışlası:ODA
Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay:ODABAŞI
Yeniçeri oçağına küçük yaşta giren oğlanların giydiği kırmızı abadan yapılmış giysi:KIZILABA
Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlı:CİVELEK
Yeniçeri ocağında tabur:ORTA
Yeniçeri salma erlerinin giydikleri kırmızı çuhadan yapılmış cüppe:PIRPIRI-PİRPİRİ
Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz::BOZDOĞAN
Yeniçerilere verilen üç aylık ücret:ULUFE
Yeniçerilerinin, görevleri aşcılık olan küçük zabitlerine verilen ad:USTA
Yeniçerililere verilen adOLAK
Yeniçerililerin kayıtlı oldukları kütük defter:ESAME
Yüzbin akçeyi aşan dirlik:HAS
Zamanın olaylarını saptamakla görevli kişi:VAKANÜVİS
Zeytin ve hurma ağaçları ile kuyulardan alınan vergi:LEZ
Bugün 2 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=