Bulmaca F

Fabrika, çiftlik gibi gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi:KESENEK
Fahri:ONURSAL

Faiz, ürem:NEMA-RİBA
Faizler:FERAİZ
Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği:FİDYE
Faktör:ETKEN
Fakültenin yönetiminden sorumlu profesörEKAN
Fal:BAKI
Falaka:FALAK
Falcı kimse:FALİ
Falez:YARIYAR
Falla ilgili yazılmış kitap:FALNAME
Familya:FASİLE-BARK
Farazi:HİPOTETİK
Farbala, fırfır:FARBA
Fâre, sıçan:FAR-çıçkan
Farklı bir :-):-):-):-)l katmanıyla kaplanmış :-):-):-):-)l:Bİ:-):-):-):-)L
Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli :ANİZOGAMİ
Farklı üzümlerin harmanlanmasıyla oluşan şaraplara verilen genel ad:KUPAJ
Farklı yazı karakterlerinden oluşturulmuş düzenlemelere ve bu tarz çalışmalar:İPOGRAFİ
Farsca’da tat, çeşni, tadılacak şey:MEZE
Fas kulübesi:NUALA
Fas, Cezayir ve Tunus'ta görülen sıcak bir rüzgârİROKKO
Fas’ta işlenen yumuşak bir tür keçi derisi:MAROKEN
Fas’ta sultanı devirmek isteyen kimseye verilen ad:RUGİ
Fasıla:ARA
Fas'ın resmi haber ajansı:MAP
Fasta bir il:TANCA-AGADİR
Fas'ta yetişen bir ardıç türü:TAG
Favori, gözde sporcu:AS
Faydalar:MENAFİ
Faydasız ve boş şeyler:ABESİYAT
Fayton:KOÇU
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bir şiir kitabı:ASU

Fazla olarakverilen:ÜSTE
Fazladan:EKSTRA
FedaiERDENGEÇTİ
Federal Almanya Parlemantesona verilen ad:BUNDESTAG
Felç hastalığı:GUNT
Felç, inme:NÜZUL-AKATİZİ-PARALİZİ-PALSY
Felçli:PARALİTİK -MEFLUŞ
Feldispat gibi büyük minerallerden ya da çok ince tanelerden oluşan kayaç:PORFİR
Feldispat gibi büyük minerallerden ya da çok ince tanelerden oluşan kayaç:PORFİR
Feldispat, kuvars, mika ve ortoklaz minerallerinden birleşmiş, türlü renkte billursu, çok sert bir kayaç:GRANİT
Feldispatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı:LABRADOR
Feldispatlardan, bir plajiyoklaz ile ojitten oluşmuş yeşil renkli bir kayaçİYABAZ
Felemenk altınına verilen ad:BACAKLI
Felsede, bir varlığı, o varlık yapan şey:NELİK
Felsefe, bilgelik:HİKMET
Felsefede bir durumdan diğerine geçiş:OLU
Felsefede değişebilen, geçici nitelik:KİP
Felsefede kuşkuculuk öğretisinin eski adı:İNADİYE
Felsefede nesnenin kendisi:NUMEN
Felsefede seçmecilik:EKLEKTİZM
Felsefede, bir varlığı o varlık yapan şey:NELİK
Fen ve Matematik promlemlerine ilişkin programların yazılmasında kullanılan, algoritmaya dayalı bilgisayar programlama dili:ALGOL
Ferace:ALBAĞ
Ferman:YARLIK
Feryat:VAVEYLA
Fes gibi başa giyilen nesne:AMARE
Fesleğen:REYHAN-BASİL
Fesleğen’de denilen, yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi:REYHAN
Fethiye ilçesi yakınlarında, doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy ve ada:KATRANCI
Fiat otomobil şirketinin kurucusu İtalyan Sanayici:GİOVANNİ AGNELLİ
Fıçı biçiminde Libya davulu:NEVBET
Fıçı kaburgası:ŞENDERE
Fıçıçı keseri:BARDA
Fidan, yeni dikilmiş fidanİKME
Fide dikilirken kullanılan ucu çatallı çubukİKEÇ-DİKELEÇ
Fide ya da fidan dikilen yer:ARIK
Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü:TAVA
Figüratif resim sanatında, bireyselciliğin ve nihilizmin anlatımı olarak özellikle Almanya'da yaygınlaşmış bir akım:EKSPRESYONİZM
Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi:KONTUR
Fihrist:KATALOG
Fiiller, eylemler anlamında eski söz:EFAL
Fiillerin zarf olarak kullanılan şekilleri, bağfiil:ULAÇ
Fıkıh bilgini:FAKİH
Fıkra:ANEKDOT
Fil çobanı:FEYYAL
Fildişi, tahta ya da kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun:MİKADO
Filipin Denizinde, Luzon Adalarının Kuzeyinde bulunan adalar:BABUYAN
Filipinler’de yetişen, dokuma maddesi elde edilen bir tür muz ağacı:MANİLA KETENİ
Filipinler'de bir yanardağ:TAAL
Filipinler'de yaşayan etnik bir grup:BİKOL
Filipinlerde yetişen ve Manila keneviri adlı elyafı veren muz türü:ABAKA
Filistin Direniş Hareketi:İ NTİFADA
Filiz, sürgün:CIMBAR
Filizlenmek:CÜCÜKLENMEK
Film seslendirmelerinde, tiyatro oyunlarında hareketlere uygun seslerin özel bazı yöntemlerle çıkartılması işlemi:EFEKT
Filmin başlangıç yazıları:JENERİK
Filmin kurgusu açısından bir bütün oluşturan plan dizisiEKANS
Fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımından zengin meyvesi:PALAMUT
Fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı:TESPİ
Fındık ve Antep fıstığı veya meyve konservesi katılmış sertçe veya daha yumuşak pişmiş şeker hamuru:NUGA
Finlandiya parlamentosuna verilen isim:EDİSKUNTA
Finlandiya’da göl:İNARİ
Finlandiya'da bir dağ:PALLAS
Finlandiya'nın başlıca nehirleri:KEMİ-LİVİ-OUNAS
Finlandiya'nın en yüksek dağı:HALTİA
Finlandiya'nın resmi adıUOMİ

Fırat ırmağının kollarından biri:HABUR
Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan ve soyu tükenme tehlikesi gösteren, uzun gagalı bir kuş:KELAYNAK
Firavun faresi dedikleri küçük hayvan:NİMS
Fırça gibi dik kesilmiş erkek saçı:ALABROS
Fırçanın tuval üzerinde sağa sola,aşağı yukarı hareket ettirmeden bıraktığı iz:TUŞ
Fırfır:FARBALA
Fırın temizliğinde kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık:ESE
Fırında ekmek, börek, çörek çevirmeye yarayan bir tür kürek:ISIRAN
Fırında kızartılmış elma, armut:BÖREMİT
Fırında pişirilen yemek:MANAT
Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet:PİROMETRE
Fırınları temizlemekte kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık:ESE
Fırtına sonuçu kumda oluşan kum tepeciği:KASR
Fırtınalı havalarda pruva ana istrelyası üzerine açılan flok:VELEDİBARKA
Fırtınayla yağan yağmur:ŞIVGIN
Fişek koymaya yarayan bölümü silindir biçiminde ve namlu gerisinde olan, tek parçadan oluşmuş tabanca:REVOLVER
Fışkıran suAFİK
Fışkırma:FEVERAN
Fıskiye:NAFUR
Fistül:AKARCA
Fıtık:KAVLIK
Fitil:PİLTE
Fiyat yaftası:ETİKET
Fiyatların düşmesini önlemek için ürünlerin piyasaya sürülmeyip tahrip edilmesine verilen adARDANİZM
Fiyatyaftası:ETİKET
Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu:OPTİK
Fizikte bir iş birimi:JUL
Florya:YELVE
Formika görünümlü suntaUNTALAM
Formlara bağlı kalmadan serbest olarak yazılmış besteler(Müz.):FANTAZİ
Fosfat içeren yağlı bir bileşik:FOSFOLİPİT
Fosforun simgesi:P
Fosillerin inceleyen bilim daı:İKNOLOJİ
Fotğraf çekimi sırasında, makinanın sarsılmasını önlemek için kullanılan üç ayaklı sepha:TRİPOD
Fotoğraf camı yapımında ve cerrahlıkta kullanılan, alkolle eter karışımı içinde sıvı durumuna getirilen nitroselüloz:KOLODYUM
Fotoğraf çekiminde ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemek için kullanılan araç:TRİPOT
Fotoğraf duyarlığını belirten sayısal değer:ASA
Fotoğraf makinalarının objektiflerinde açılıp kısılarak filme ulaşacak ışık miktarını ayarlayan parçaİYAFRAM
Fotoğraf makinalarının resim uzaklık ayarını yapan bir sistem:TELEMMETRE
Fotoğraf şeridi:FİLM
Fotoğraf, yazı gibi görüntülerin radyo dalgalarıyla uzaktan iletilmesini sağlayan sistem:RADYOFOTO
Fotoğrafçılık.Bir bütünden belli biçimlerde parçalar kesme ya da bir görüntünün etrafını boşaltma işlemiEKUPE
Fotoğrafçılık.Film üzerinde kireç vb. lekelerin oluşmasını önleyen sıvı kimyasal madde:FOTOFLUE
Fotoğrafçılık.Işığa duyarlı malzemelerde poz görmeyen kısımlardaki emülsiyonun atılmasını sağlayan banyo işlemi:FİKSER
Fotoğrafçılık.Negatiflerin kendi orjinal boyutlarından daha büyük boyutlarda basılabilmesini sağlayan optik araç:AGRANDİZÖR
Fotoğrafçılıkta Bir bütünden belli biçimlerde parçalar kesme ya da bir görüntünün etrafını boşaltma işlemiEKUPE
Fotoğrafçılıkta büyüterek resim basmak için kullanılan bir aygıt:AGRANDİSÖR
Fotoğrafı oluşturan gümüş tanecikleri:GREN
Fotoğrafılıkta Işığa karşı hassas malzemeye poz verdikten sonra kullanılan kimyevi banyo işlemiEVELOPMAN
Fotomekanik işlemlerde duyarlı tabaka önüne yerleştirilen kareli veya ağımsı saydam bir malzemeden oluşan elek:TRAM
Fraksiyon:BÖLÜNTÜ
Fransa’ nın Normandiya bölgesinin elma brendisi:CALVADOS
Fransa’da bir idari bölge:AİN
Fransa’da bir ırmak:AİM
Fransa’da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen adEKADAN
Fransa’nın güneybatısında planlama bölgesi:AKİTANYA
Fransa’nın kuzey yarısında konuşulan Roman dili lehçeleri:OİL
Fransa'da görülen soğuk bir rüzgar türü:MİSTRAL
Fransa'da ihtilalin ilk meclisi(1789-1793):ETAJENERO
Fransa'da ortaya çıkmış bir kağıt oyunu:PASKİNE
Fransa'da üretilen bir tür kırmızı şarapYRAH
Fransa'da XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı:POMPADUR
Fransa'nın Akdeniz kıyısında esen kuru ve soğuk, şiddetli rüzgar:MİSTRAL
Fransa'nın en uzun ırmağı:LOİRE
Fransa'nın Güney Bölgelerinde konuşulan Roman dili:OKSİTAN
Fransa'nın nehirleri:GARON-LUAR-RON-SEN-LOİRE
Fransız tanksavar füzesi:MİLAN
FrengiİFİLİS-ŞANKR
Frengiye benzer bir hastalık:PİAN
Fundagillerden; küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitki:AYIÜZÜMÜ
Fundalıkta yetişen iki, üç metre boyunda, kışın yapraklarını dökmeyen, iri, mor çiçekli ağaç:KOMAR
Futa:KİK
Fütüvvet şeyhi:AHİ
Füzeli mermi veya makinelerin,havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek:RAMPA*FOBİLER*

Acı çekmekten korkma:ALGOFOBİ
Açık yer ya da kalabalık korkusu:AGORAFOBİ
Adamlardan korkma:ANDROFOBİ
Ağrıdan korkma:ALGOFOBİ
Alkollü içeceklerden korkma:POTOFOBİ
Ameliyat olmaktan korkma:TOMOFOBİ
Anjiinden korkma:ANJİNİFOBİ
Araçtan korkma:AMAKSOFOBİ
Arılardan korkma:APİFOBİ
Aşı ya da iğne olmaktan korkma:TRİPANOFOBİ
Ateşten korkma:PİROFOBİ
Atlardan korkma:HİPOFOBİ
Ay'dan korkmaELENOFOBİ
Ayın onüçü ve cuma olan günden korkma:PARASKAVEDEKATRİAFOBİ
Aynalardan korkma:EİSOPTROFOBİ
Balıklardan korkma:İHTİYOFOBİ
Başarısız olma korkusu:KAKORAFİYAFOBİ
Başkalarına muhtaç olmaktan korkmaOTERİOFOBİ
Belirli kelimelerden korkma:LOGOFOBİ
Belirli kokulardan korkma:OSMOFOBİ
Belirli seslerden kokrma:AKUSTİKOFOBİ
Belirli yerlerden korkma:TOPOFOBİ
Beyaz renkten korkma:LÖKOFOBİ
Böceklerden korkma:ENTOMOFOBİ
Burun kanamasından korkma:EPİSTAKSİYOFOBİ
Büyük abdestten korkma:APOPORTOFOBİ
Buzdan ya da donmaktan korkma:KRİYOFOBİ
Caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma:AGİROFOBİ
Camdan korkma:NELOFOBİ
Cesetten korkma:NEKROFOBİ
Cezalandırılmaktan korkma:MASTİGOFOBİ
Cinsellik korkusu:EROTOFOBİ
Çıplaklıktan korkma:NÜDOFOBİ
Çirkinlikten, çirkin şeylerden korkma:KAKOFOBİ
Çocuklardan korkma:PEDOFOBİ
Dalga geçilmekten korkma:KATAGELOFOBİ
Dalgalardan korkma:KİMOFOBİ
Davalardan ve mahkemelerden korkma:LİTİKAFOBİ
Delirmekten korkma:MANYOFOBİ
Deniz ya da okyanus korkusu:TALASSOFOBİ
Deri hastalıklarından korkmaERMATOPATOFOBİ
Derinlik korkusu:BATOFOBİ
Diri diri gömülmekten korkma:TAFEFOBİ
Dişçiden korkmaENTOFOBİ
Dışkı korkusu:KOPROFOBİ
Dokunulmaktan korkma:HAPTOFOBİ
Düzensizlikten korma:ATAKSOFOBİ
Elektrikten korkma:ELEKTROFOBİ
Eşcinsellerden korkma:HOMOFOBİ
Etten korkma:KARNOFOBİ
Evlenmekten korkma:GAMETOFOBİ
Fakirlikten korkma:PENYAFOBİ
Farelerden korkma:MUSOFOBİ-ÜZOFOBİ
Fırtına korkusu:ANEMOFOBİ
Gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması:TERATOFOBİ

Gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma:TOKOFOBİ
Geceden korkma:NİKTOFOBİ
Gıda zehirlenmesinden korkma:TRİKİNOFOBİ
Gökgürültüsünden korkma:BRONTOFOBİ
Gölgelerden korkmaKİOFOBİ
Göllerden korkma:LİMNOFOBİ
Güçsüz olmaktan korkma:ASTENOFOBİ
Güneş'ten korkma:HELYOFOBİ
Güzel kadınlardan korkma:VENÜSTRAFOBİ
Hafızasını kaybetmekten korkma:AMNEZİFOBİ
Hasta olmaktan korkma:PATAFOBİ
Hastalıktan korkma:NOZOFOBİ
Hastanelerden korkma:NOZOKOMEFOBİ
Hayaletlerden korkma:FAZMOFOBİ
Hayvanlardan korkma:BATRAKOFOBİ
Hayvanlardan korkma:BATRAKOFOBİ-ZOOFOBİ
Her şeyden korkma:PANTOFOBİ
Hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma:HARPAKSOFOBİ
İdrardan korkma:URİNOFOBİ
İğne olmaktan korkma:BELENOFOBİ
İğnelerden korkma:BELONEFOBİ
İhtiyarlıktan korkma:GERİOFOBİ
İlaçlardan korkma:FERMAKOFOBİ
İnsanlardan korkma:ANTROPOFOBİ
Irmaklardan ya da su akıntılarından korkma:POTAMOFOBİ
Isıdan korkma:TERMOFOBİ
Işıktan korkma:FOTOFOBİ
Kadınlardan korkma:JİNEFOBİ
Kağıttan korkma:PAPİROFOBİ
Kalabalıktan Korkma:OKLOFOBİ-DEMOFOBİ
Kalp hastalığından korkma:KARDİYOFOBİ
Kan korkusu:HEMATOFOBİ
Kanser olmaktan korkma:KANSEROFOBİ
Kapalı yer korkusu:KLOSTROFOBİ
Karanlıktan korkma:AKLUOFOBİ
Kedilerden korkma:AİLUROFOBİ
Kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma:PELADOFOBİ
Kimyasal maddelerden korkma:KEMOFOBİ
Kirlilikten korkma:MİZOFOBİ
Kıskançlıktan korkma:ZELOFOBİ
Kıştan ve soğuktan korkma:KAYMAFOBİ
Kitaplardan korkma:BİBLİYOFOBİ
Köpeklerden korkma:KİNOFOBİ
prülerden geçmekten korkma:GEFİROFOBİ
Korkmaktan korkma:FOBOFOBİ

Kuklalardan korkma:PUPAFOBİ
Kurbağalardan korkma:RANİDAFOBİ
Kürkten korkmaORAFOBİ
Kurtçuklardan korkma:AKARFOBİ
Kusmaktan korkma:EMETOFOBİ
Kuştüyünden korkma:PTERONOFOBİ
Makinelerden korkma:MEKANOFOBİ
Merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma:KLİMAKOFOBİ
Meydan korkusu:AGORAFOBİ
Mezar taşlarından korkma:PLAKOFOBİ
Mikroplardan korkma:MİKROBİYOFOBİ
Mor renkten korkma:PARFİROFOBİ
Mükemmel olamamaktan korkma:ATELOFOBİ
Nemden ya da yağmurdan korkma:HİGROFOBİ
Ölümden korkma:TANATOFOBİ
On üç sayısından korkma:TRİSKAİDEKAFOBİ
Öpmekten ya da öpüşmekten korkma:FİLEMAFOBİ
Örümceklerden korkma:ARAKNOFOBİ
Palyaçolardan korkma:KOULROFOBİ
Politikacılardan korkma:POLİTİKOFOBİ
Radyasyondan, x ışınlarından korkma:RADYOFOBİ
Rüzgar ve hava akımından korkma:ANEMOFOBİ
Saatlerden korkma:KRONOMENTROFOBİ
Saç hastalıklarından korkma:TRİKOPATOFOBİ
Sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma:POGONOFOBİ
Sarı renten korkma:KSANTOFOBİ
Sayılardan korkma:ARİTMOFOBİ
Sel korkusu:ANTLOFOBİ
Sevilmekten korkma:AMOROFOBİ
Sevmekten, aşık olmaktan korkma:FİLOFOBİ
Sidikten korkma:ÜROFOBİ
Silahtan ya da mermilerden korkma:BALLİSTOFOBİ
Simetriden korkmaİMETROFOBİ
Simetrik olmayan şeylerden korkma:ASİMETRİFOBİ
Şimşek korkusu:ASTRAFOBİ
Şişmanlamaktan korkma:OBESOFOBİ
Sisten korkma:HOMİKLOFOBİ
Siyah renkten korkma:MELANOFOBİ
Solucanlardan korkma:VERMİFOBİ
Sorumluluktan korkma:HİPEGİYAFOBİ
Sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma:HİDROFOBİ
Sürat korkusu:TAKOFOBİ
Sürüngenlerden korkma:HERPETOFOBİ
Tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma:KSİLOFOBİ
Taşıt araçlarından korkma:OKOFOBİ
Teknolojiden korkma:TEKNOFOBİ
Teril ürküsü:İGROFOBİ
Testlerden ya da sınavlardan korkma:TESTOFOBİ
Titremeden korkma:TREMOFOBİ
Topluluk önünde konuşmaktan korkma:GLOSSOFOBİ
Toplumdan, genel olarak insanlardan korkmaOSYOFOBİ
Toz korkusu:AMATOFOBİ
Tozdan ve kirden korkma:MİSFOBİ
Uçaktan korkma:AERODROMOFOBİ
Uçma korkusu:AEROFOBİ
Uçurumdan korkma:KREMNOFOBİ
Uçuş korkusu:AVİOFOBİ
Uyumaktan korkma:HİPNOFOBİ
Uyuzdan korkma:ACAROFOBİ
Vücut kokusundan korkma:BROMİDROSİFOBİ
Yabancılardan korkma:KSENOFOBİ
Yalnızlıktan korkma:MONOFOBİ-EREMAFOBİ
Yaralanmaktan korkma:TRAVMATOFOBİ
Yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma:GERONTOFOBİ
Yazı yazma korkusu:GRAFOBİ
Yemek yeme korkusuİTİYOFOBİ-SİTOFOBİ
Yıkanmaktan korkma:ABLÜTOFOBİ
Yılanlardan korkma:OFİDİYOFOBİ
Yıldızlardan korkmaİDEROFOBİ
Yüksek ateşten korkma:FEBRİFOBİ
Yüksek binaların yanından geçmekten korkma:BATOFOBİ
Yüksek hızdan korkma:TAKOFOBİ
Yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma:KREMNOFOBİ
Yüksek yerlerden korkma:AKROFOBİ
Yükseklikten bakma korkusu:AEROFOBİ
Yürüme korkusu:BASİFOBİ
Yüz kızarmasından duyulan korku:ERİTROFOBİ
Zehir korkusu:TOKSİFOBİ
Zührevi hastalıklardan korkma:VENEREOFOBİ
Bugün 2 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=