Bulmaca H

Haberci, ulakAİ-KARAKULAK
Habeş piskoposlarına verilen ad:EBUNA
Habeş soylusu:RAS
Habeş Yahudi’si:FLAŞA
Hac sırasında kesilen kurban:HEDİ
HaçALİP
Hacim, oylum:CİRİM
Hacizli:MAHCUZ
Haçlılar'ın Suriye ve Filistin'de yaptıkları en büyük kalelerden biri:KRAK
Hademe:ODACI
Hadım etmek:ENEMEK
Hafif bir hamur tatlısı:MAFİŞ
Hafif bulutlu, sisli hava:GEREN
Hafif düğüm yaparak bağlamak:İLMEK
Hafif esinti:İPİLTİ
Hafif giyecek:KABAÇE
Hafif gürültü, hışırtı, tıkırtıAVIŞ
Hafif ipekli bir kumaşERJ
Hafif kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır derisi:NUBUK
Hafif malzemelerden yapılan ve iki yüzü kontrplaka kaplanan levha:PANO
Hafif şaşı.ŞEHLA
Hafif ve gözenekli bir çökelti taşı:TÜF
Hafif ve yavaş tempolu bir çeşit halk dansı:POLONEZ
Hafif yağan yağmur:ÇİLENTİ
Hafif yel:ESİNTİ
Hafifsemeye dayanan söz sanatı:LİTOT
Hafıza kaybı:AMNEZİ
Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması:AMNEZİ
Haiti ve diğer Karaib adalarına özgü bir tarikat veya bu tarikat mensuplarının yaptıkları büyü:VOODOO
Haiti'de bir dağ:MACAYA
Haiti'de bir yanardağ:MACAYA
Hak ve adalete uygunluk:NASFET
Hakim, başat, başta gelenOMİNANT

Hakkari'de bir göl:GELYANA-BAY
Hakkari'nin eski adı:ÇÖLEMERİK
Hakkı devretme:TEMLİK
Haksız olarak alınan toprak, mal:ASABALIK
Haksızlık, kıygı:GADR-GADİR
Hala:BİBİ-ÇİÇE-EME
Halat gibi örülmüş iplik çilesi:TURA
Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ipALMASTRA
Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir usturmaça çeşidi:USTURMAÇA
Halay:TUTU
Halı dokunurken iplik düğümlerini sıkıştırma tarağı:KİRKİT
Halı kilim gibi şeylerde şekillerin dışında kalan kısımİPLİK
Halı kilimi örgüsünün sökülmemesi için saçaklarından dip kısmında yapılan örgü:ÇİTİ
Halı saha:POLİGRAS
Halı ve jakar dokuma sanayinde çözgü ipliği:KORD
Halı ve seccade üzerindeki işleme:OYU
Halı, kilim veya bez dokunan tezgah:ISDAR-ISTAR-HANA-HAMA
Halıcılıkta iplik düğümlerini sıkıştırma topağı:KİRKİT
Halk arasında gezen haberler:CEVAİB
Halk edebiyatımızda bir ezgi türü:BOZLAK
Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin genel adıÖRTLEME
Halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı:KESİK
Halk edebiyatında aşk, özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türü:GÜZELLEME
Halk edebiyatında bir koşma türü:KAYABAŞI
Halk edebiyatında kan davaları veya aşk maceralarını konu alan tür:BOZLAK
Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizelere verilen ad:AYAK
Halk edebiyatında mahlas anlamında kullanılan sözcük:TAPŞIRMA
Halk edebiyatında uyağa verilen ad:AYAK
Halk öykülerinde giriş bölümüne verilen isimÖŞEME
Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler:PEŞREV
Halk oylaması:REFERANDUM
Halk oyunlarından barda sıranın en sağında bulunan ve başı çeken kişi:BARBAŞI
Halk şairi:OZAN
Halk şiiri nazım şekliELİS
Halk şiirinde kafiye:AYAK
Halk tarafından sevilme, tutulma:POPÜLARİTE
Halk(esk.):BERAYA
Halk, topluluk:CUMHUR
Halka şeklinde zincirlenmiş bir sistem içeren hidrokarbonların genel adı:ANULEN
Halka, evir:BÖLÜT
Halkalar geçirilerek yapılmış veya zincirden örülmüş zırh:CEBE
HalkavcısıEMAGOG
Halkın İstanbul'daki yabancılara özellikle Fransızlara verdiği adİDONA
Hallacın pamuk ve yükü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç:YAY
Halojenler gurubunun dördüncü a:-):-):-):-)li olan yalın cisim:İYOT
Halterde kaldırılması gereken alet:BAR
Ham beze, keten bezine ve pamuklu beze verilen ad:KİRPAS
Ham demir madeninin eritildiği büyük ocak, fırın:HADDEHANE
Ham deriden yapılan köylü ayakkabısı:ÇARIK
Ham ile olgun arası:ALASULU-ALASU
Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse:KAZAZ
Ham ipek ibrişim:KAZ
Ham ipekten dokunuş bürümceğe pamuk ipliği katılarak elde edilen kumaş:HELALİ
Ham ipekten yapılmış astarlık kumaşOF
Ham kavun:KALE
Ham keten rengi:EKRU
Ham olarak yenilen badem, erik, kayısı gibi yemişler:ÇAĞLA
Ham petrolden çıkarılan ve 31 c'de eriyen bir tür mineral yağ:VAZELİN
Ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan çok uçucu, hafif akaryakıt:GAZOLİN
Ham üzüm:KORUK
Hamada kurulanmak için bele bağlanan geniş dokuma:KÖKNEÇ
Hamağı yatırılabilir konuma getirmek için başucuna ve ayak ucuna konulan ağaç:TIRAKA
Hamak sarılan incelere denir:NEVCET
Hamal semeri:ARKALIK
Hamalların yük taşırken kullandıkları arka yastığı:ARKALIK
Hamam böceği:KAKALAK
Hamam külhanı:ETTUN
Hamam ocağı:KÜLHAN

Hamam takımıİLGİ
Hamam:ISIDAM
Hamam:YUNAK
Hamamböceği:KATALAK-TAKATAT
Hamamda kese yapan erkek:TELLAK
Hamamlarda musluk altında bulunan ve su biriktirmek için kullanılan mermer veya taş tekne:KURNA
Hamamlarda tek kurnalı yıkanma yeri:HALVET
Haman bütün bitki hücrelerinde bulunan çekirdek:NUKLEUS
Hamilelikte fetüsü çevreleyen ince bir zar:AMNİYON
Hamız:ASİT
HamleAVLET
Hamsi, Sargan gibi küçük balıkları tutmakta kullanılan balık ağı:BARABAT
Hamsigillerden bir balık:TİRSİ
Hamur açılırken tezgaha yapışmaması için serpilen un:UĞRA
Hamur açılırken yapışmaması için un serpmek:UĞRALAMAK
Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce, içine konulduğu oyuk gözlü tahta:BİNİT

Hamur tahtası:KONA-SENİT-PASA
Hamur tahtasıENİT
Hamur teknelerini kazımaya yarayan araç:ISIRAN
Hamur teknesi:NAVE
Hamur topağı:BEZE
Hamur, merhem, boya gibi şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir ucu ele alınacak biçimde saplı, öbür ucu yassı olan araç:MABLAK
Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntılarla pişirilmiş çorba:OVMAÇ
Hamurun fırına verilmeden önce dinlendirildiği, üzerinde bekletildiği tahta:PASA
Hamurun kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir tür tatlı:AKITMA
Hanay:AVLU
Hanım, hanımefendi:BANU
Hantal, kaba ve anlayışsız :ABULLABUT
HapRAJE
Haraç:BAÇ
Harç karıştırma aracı:BARDA
Harcama ve kullanmaya hazır taşınabilir mallar:AYNİYAT
Harcama, tüketme:İHLAK
Harcama, tüketme:İHLAK
Harekat merkezi:ÜS
Hareket etmeyen, kımıldamayan,sakinİNGİN
Hareket hazır:ALESTA
Harekete hazır, tetikte:ALESTA
Hareketlere dayalı sözsüz oyun:MİM
Hareketli resimlerle görüntü sanatıİNEMATOGRAFİ
Hareketli ve eğlenceli bir konuya dayanan güldürü:VODVİL
Hareketsiz:İMMOBİL
Harf ve rakam düzeniyle kapanıp açılan kilit:FİŞE
Harfler, kısaltmalar kümesi:LOGO
Harfler:HURUFAT
Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı sanatı:KALİGRAFİ
Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler:MAKLUB
Harım yapmada kullanılan bir ucu yere çakılan ağaçÖĞEN
Harita çıkarmaya yarayan bir aygıt:PLANÇETE
Haritacı:KARTOGRAF
Haritalık:KARTOTEK
Haritasını çıkarmak için bir araziyi üçgenlere bölme işi:NİRENGİ
Harman aktarma ve sap yükleme işlerinde kullanılan tarım aracıİRGEN-YABA-ANADUT
Harman döküntüsü:BADAS
Harman döverken atların dizilerek kalın ve uzun iple bağlanması:ÖRME
Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri:BADAS
Harman makinesi:BATOZ-BATÖZ
Harman sap yığınlarını yıkmak için kullanılan uzun saplı çengel:ÇEKBERİ
Harman savurmakta kullanılan yaba:ÇEÇ
Harman yabası:PATİNİ
Harman yeri:ENDER
Harman yerinde ekin kalıntısı:TARAŞ
Harman yerlerindeki hububat döküntülerini toplayan kişi:AFARACI
Harman zamanı fazla sap, saman yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına takılan parmaklıklı kanat:ANGIÇ
Harman zamanı:ÇATMA
Harman:HIRINAN
Harmanda samanı bir yere toplamaya ya da damlardan karı küremeye yarayan araçIYIRGA
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araçDİRGEN
Harmandan arta kalan, toprakla karışmış iri saman:BADAŞ
Harmandan samanlığa saman taşımaya yarayan bez ya da astartan yapılan büyük torba:NEŞLE
Harran ovasında ünlü bir ören yeriOGMATAR
Harzemşahların ilk hükümdarı:ANUŞTİGİN
Has ekmek:FRANCALA
Has, mahsus:ÖZE
Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan baraj:ILISU
Hasat makinelerinde demetleri bağlayıp fırlatan makineAPATAR
Hasattan sonra tarla veya bahçelerde kalan ürünleri toplama:BAŞAKLAMA
Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık:ALGI
Haşhaş:PAPAVER
Haşhaşın bir çeşidi:AKOT
Hasır out:ESL
Hasırdan örülmüş kulplu-saplı torba:ZEMBİL
Hasırotu, saz, kamış:KOFA-KİLİZ
Haşlanarak ya da ateşte biraz kızartılarak pişmiş olan şey:BÖRTÜK
Hasta bakılan yer:KLİNİK
Hasta dinleme aletiTETESKOP
HastaAYRI-BİMAR
Hastalığın bedene yerleşmesi:RES
Hastalığın ve hastanın gelişmesine ve geçmişine ait kısa tarihçe:ANAMNEZ
Hastalık belirtileri:ARAZ
Hastalık bilimi:PATALOJİ
Hastalık derecesine varan alışkanlık:İLLET
Hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde:ANTİKOR
Hastalık nöbeti, kriz:AKSE
Hastalık oluşturan:PATOJEN
Hastalık oluşturan:PATOJEN
Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde:PATOJEN
Hastalık, dert:ÇOR-DA-MALADİ
Hastalık, sakat:ALİL
Hastalıklar bilimi:PATOLOJİ

Hastalıklar(esk.):EMRAZ
Hastalıkların kimyasal maddelerle tedavi yöntemi:KEMOTERAPİ
Hastalıkların nedenini araştıran bilim:ETİYOLOJİ
Hastalıktan sonraki iyileşme:İFAKAT
Hastanelerde perhizsiz hastalara etlisi tatlısıyla verilen tam yemek:ALTIDAN
Hastanın görüşme sırasında geçmişi hakkında verdiği hastalığıyla ile ilgili olabilecek bilgiler:ANAMNEZİ
Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması:EKOLALİ
Hastanın sakinleştirilmesiEDASYON
Hastanın taşındığı sedyeALACA
Hat sanatında birkaç kağıdın, suları ters yönde olmak üzere üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva:MURAKKA
Hat sanatında, kalemin kayması ve yazıyı kolaylaştırmak için kağıdın üzerne sürülen sıvı:AHAR
Hat sanatında, kalemin kayması ve yazmayı kolaylaştırmak için kâğıdın üzerine sürülen sıvı:AHAR
Hatalı pul:ERÖR
Hatay ili Reyhanlı ilçesinde arkeolojik höyük:AÇANA
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad:NUSAYRİ
Hatay yöresinde incirden elde edilen rakıya verilen ad:TİNİ
Hatay yöresine özgü,cevizli bir hamur tatlısı:KEREBİÇ
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Tel Açana’da denilen ünlü höyük:ALALAH
Hatay'da bir akarsu:AFRİN
Hatay'da incirden yapılan bir tür rakı:TİNİ
Hatıra, yadigar:ANDAÇ
Hatırlamak için yazılan kısa yazı:NOT
Hatırlayan:ANAN
Hattatların kağıt cilalamakta kullandıkları özel bir bileşim:AHAR
Hattatların kamış kalemlerini koydukları kalem kutusu:MİKLEME
Hattatlıkta satırları doğru yazabilmek için gerekli çizgileri çizen araç:MISTAR
Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava taşıtı:PLANÖR
Hava basınç birimi:BAR
Hava basıncını ve dolayısıyla bir yerin yüksekliğini ölçen alet, basınç ölçer:BAROMETRE
Hava gazı lambasının ucu:BEK
Hava perspektifiFUMATO
Hava ya da gaz akımı oluşturmakta kullanılan aygıt:FAN
Hava yutma:AEROFAJİ
Havacı bülteni:NOTAM
Havada çark gibi dönerek atılan takla:PERENDE
Havada oksitlenmeyen bir element:KROM
Havada oniki milyonda bir oranında bulunan, renksiz ve kokusuz, asal bir gaz:KSENON
Havada ya da serbest oksijen bulunan yerlerde üreyebilen mikroorganizma:AEROB
Havadaki toz taneciklerini ölçmeye yarayan araç:AEROSKOP
Havadan etkilenmeyen susuz potasyum sülfat:ALKANİT
Havadar:YELEÇ
Havagazı lambasının ucu:BEK
Havai:YELEME
Havan eli:MİRZAZ
Havari:APOTR
Havaya fırlatılan bir plakanın vurulması ilkesine dayanan atıcılık dalı:TRAP
Havuç:YEREGEÇEN -BÖDÜK
Havuca renk veren madde:KAROTEN
Havucun rengini veren madde:KAROTİN
Havuz:BÖGET
Havuzla kuyu arasına dökülen su:GAREB
Havuzun dibinde olan balçıkAVİTA
Hawai’de karşılama veya uğurlama anısı olarak verilen, çiçekten yapılmış kolye:LEY
Hayal, hülya:İMGE
Hayalci:ÜTOPİST
Hayat hikayesi:BİYOGRAFİ
Haydut çetesi:GANG
Haydut, eşkıya:ŞAKİ-HARAMİ
Haydutları izleyen ücretli asker kıtası:POTERA
Haydutluk, soygunculuk:ŞEKAVET
Haylaz, serseri:NABEKAR
Hayranlık uyandıran:HARİKA
Hayvan bağlamak için yere çakılan kazık:PASAL
Hayvan bağlanan ip:ÖRK
Hayvan bilimci:ZOOLOG
Hayvan birki hücrelerinin çekirdeğinde bulunan, ağ şeklindeki ipliksi yapı:LİNİN
Hayvan boyunduruğu:TASMA
Hayvan çulu:ALIK
Hayvan derisinden yapılmış kırbaç:ÇAVUN
Hayvan geminin damaklı ve demirden bölümü:ÇEBİÇ
Hayvan kıranı:KIRCIN
Hayvan korkusu:ZOOFOBİ
Hayvan koşularak döndürülen değirmen:MİDER
Hayvan ölüsü:LEŞ
Hayvan pisliği:TERS
Hayvan postundan başlık:KALPAK
Hayvan sulama yeri:ABİŞHOR
Hayvan ve bitki dokularını yakan, aşındıran:KOSTİK
Hayvan ve insan suretlerinin sık kullanıldığı yapı üslubu:AMPİR
Hayvan vebası:MALKIRAN
Hayvan ya da insan gücüyle yürütülen, küçük demiryoluEKOVİL
Hayvan yavrusu:BALAK
Hayvan yemi olarak kullanılan bir çeşit tahılİYEZ
Hayvan yetiştirilecek ahırAMIZ
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirterek toptan satan kimse:MADRABAZ
Hayvanca duygu:BEHİMİ
Hayvanda kalçanın arkasındaki et:PÖÇ
Hayvanı avcılığa alıştırma:BAV
Hayvanı otlatmak:OTARMAK
Hayvanı sikkeye bağlayan zincir:ÖRÜK
Hayvanın Başına takılan yuların ipi:ÇİLBİR
Hayvanın bir yanındaki yük:TAY
Hayvanın boynuna asılan çıngırak:CERES
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstekUŞAK
Hayvanın semerini ya da eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer:KOLAN
Hayvanın sırtına, eyerin altına konulan belleme:YUNA
Hayvanlar üzerinden alınan vergi:AFNAM
Hayvanlar veya hayvan yaşamı ile ilgili Yunanca öntakı:ZOO
Hayvanlara vurulan damga:EN
Hayvanlara yedirilen bir çayır bitkisi:NARDİN

Hayvanlara yedirmek için toplanan fındık, kayın, kestane gibi ağaçların yaprakları:MOL
Hayvanlarda besinlerle alınan karbonhidratların karaciğer ve kaslardaki depo şekli:GLİKOJEN
Hayvanlarda burun ucu:KALAK
Hayvanlarda derinin alt tabakasıERMİS
Hayvanlardan korkma:ZOOFOBİ
Hayvanları bağlamak için toprağa çakılan ağaç ya da demir kazık:POL
Hayvanları bağlamaya yarayan kalın ip ya da zincir:ÖRK
Hayvanları dürtmek, harekete geçirmek için kullanılan, ucu çivili uzun değnek:ÖVENDİRE
Hayvanları eskiyen nallarını çivilerini değiştirme:KAYAR
Hayvanları nallayan kimse:NALBANT
Hayvanları sokan sinekten büyük böcek:BÖĞELEK
Hayvanları sürmek için uzun ya da kısa bir değnek ucuna geçirilen başsız çivi, nodül:EMBEL
Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri kalbur üstü taneler:İRİNTİ
Hayvanların boynuna asılan küçük çan:CERES
Hayvanların boynuna takılan büyük çan:KELENK
Hayvanların boynuna takılan çember:BOYUNSAK
Hayvanların çayıra salmasında kullanılan yular:ÖRKEN
Hayvanların eskiyen nallarını çivilerini değiştirme işlemi:KAYAR
Hayvanların ısırmaması için burnuna takılan demir halka:ESNEK
Hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından elde edilen saydam ve renksiz bir madde:JELATİN
Hayvanların kıllarına ve insanların giysilerine takılan bir bitki tohumu:PITRAK
Hayvanların kışlık yiyeceği:ALAF
Hayvanların kulağına yapılan işaret:IN
Hayvanların kürek kemiğinin üst kısmı:CIDAV
Hayvanların ön ayaklarının birbirine iple bağlanmasıUŞAKLAMAK
Hayvanların saman yediği yer:ALAF
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap:YALAK
Hayvanların yemeyip bıraktıkları iri saman:KES
Hayvanların yemlerinden yemeyip ayırdıkları iri saman parçaları:ABRAN
Hayvanların,özellikle atların alınlarında bulunan ve burunlarına doğru uzanan beyaz leke:AKITMA
Hayvansal besinlerle beslenen canlılar:KARNİVOR
Hazar Denizi kıyısında yaşayan İran soyundan gelen bir topluluk:TAT
Hazcılık:HEDONİZM
Hazır:AMADE-ANIK
Hazreti Ebubekir’in lakabı:ATİKA
Hazreti Muhammed’e yardım eden ve İslamiyet’in yayılmasına hizmet eden kimseler:ENSAR
Hazreti Muhammed’i övmek için yazılan şiirler:NAT
Hazreti Muhammed’in aile üyelerine verilen ad:ALİABA
Hazreti Muhammed’in hayatını anlatan kitapİYER
Hazreti Muhammed’in siyah renkli sancağının adı:UKBA
Hece ölçüsüyle ya da aruzun özel bir kalıbıyla yazılan şiirEMAİ
Hecenin kısa okunması:ZİHAF
Heceyi vezine uydurmak için uzun okuma:İMALE
Hedefi vurma:İSABET
Hediye, armağan, bahşiş:CAİZE-ATA-ATİYYE
Hekim, otacıİRGER
Hekimlerin akciğeri dinlerken duyduğu ses:RAL
Hekimlik taslama:OLÇUM
Hekimlik taslayan kimse:OLÇUM
Hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir bitki:KANTİYANE
Hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki:KANTARON
Hekimlikte kullanılan, sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve özsu:TIGALA
Hektar:HA
Hele, özellikle:BAHUSUS
Helva küreği:MIHBASA
Helvacı kabağı:MEDİNA
Hem binek hem çeki hayvanı olarak kullanılan yarım kan at cinsi:COB
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası:KUZİNE
Hem ot hem et ile beslenen canlı:OMNİVÖR
Hemen arkasından, hemencecik, derhalERAKAP
Hemfikir:HOYDAŞ
Hendek:OR
Hentbol:ELTOPU
Henüz ava alıştırılmamış doğan yavrusu:ÇAVLI
Henüz mayalanmamış üzüm suyu:ŞIRA
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm:KORUK
Henüz yumurtlamayan küçük tavuk, piliç:CELFİN
Henüz, şu anda:ELAN
Hep bir durumda ve hiç değişmeden kalanURAL
Hep birlikte:KOŞA
Her ayın son günüEDA
Her biri başka perdede bir sıra kamış boğumundan yapılmış düdük:MISKAL
Her biri başka perdede bir sıra kamış düdük, musikar:MISKAL
Her bölümü beş dizeden meydana gelen şiir türü:MUHAMMES
Her bölümü on dizeden meydana gelen şiir türü:MUAŞŞER
Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş manzume:AKROSTİŞ
Her dizesi birbiriyle uyaklı rubai türü:TERANE
Her iki kol ve bacakların felci:TETRAPLEJİ
Her inceleme ve eleştirinin dışında tutulan ve değişmez olduğu varsayılan kavramOGMA-İNAK
Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimse, vurguncu:AFERİST
Her şeyi hoş gören, çok sabırlıERYADİL
Her şeyi, birbirinden ayrı indirgenemeyen iki ilkeyle, iki maddeyle açıklayan teorilerin ortak adıUALİZM
Her şeyin evveli, tazesi, turfanda:REYAN
Her tür organik yağa verilen ad:LİPİT
Her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen Sünni tarikatı:MELAMİLİK
Her türlü siyasal düzeni inkar eden ve toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş:NİHİLİZM
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule:CİHANNÜMA
Her yıl görülen yaz kuraklığı ile ilgili Batı Sami Efsanesi:AKHAT
Her yiyeceği canı çeken:EKTİ
Her yüzünde değişik eğimli iki dam yüzeyi bulunan bir çeşit kırma çatı:MANSART
Her zaman olduğu gibi:BERMUTAT
Her zamanAİMA
Herek:İSPALYA
Hergele ile gezen, terbiye görmemiş yarı yabani kısrak:YUNT
Herhalde, gibi:BAKARA
Herhangi aşırı bir şeyden şaşırmış, bunalmış:AMBALE
Herhangi bir değerli taş yada :-):-):-):-)li sabitleştirmekte kullanılan yapışkan madde:ROKELA
Herhangi bir dinsel öğretinin alt birimi:MEZHEP
Herhangi bir eserin tanıtılması, okunması, yorumlanması veya bir sanatçıyı anma amacıyla düzenlenen toplantı:MATİNE
Herhangi bir hastalık sonrası oluşan doku bozukluğuEKEL
Herhangi bir kişinin, malın yada durumun niteliklerini öğrenmek için toplanan bilgi:RANSEYMAN
Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri:BİRİM
Herhangi bir maddenin, alkol, eter gibi bir eriticiyle ayrılmış ya da başka bir yolla elde edilmiş özü:ÖZÜT
Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası:VARGEL
Herhangi bir nedenle armağan kabul edenin vermek zorunda olduğu karşılık:AVİYET
Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmece:LUGAZ
Herhangi bir şeyi bir taraftan diğer tarafa geçirmek veya aşırmak ya da bir yerden diğer bir yere aktarmak:KAVANCA
Herhangi bir şeyin küçük parçası:ŞİRZİME
Herhangi bir şeyin üzerindeki çıkıntı biçiminde küçük kabarcık, çıkıntı:PÜRTÜK
Herhangi bir sözü hiç eksiltmeden, en az kelime ile söyleme:KASR
Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurulELEGASYON
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan kalabalık:ALAY
Herhangibir tasarının ilk biçimi. Avan proje:ÖNTASAR
Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse:PARYA
Herkes tarafından kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan:İNDİ
Herkesin huyuna ve keyfine göre davranan:MİZAÇGİR
Herkesin kusurunu sayıp döken:FASSAL
Herzaman yeşil, 8-10 metre yüksekliğinde, küçük çiçekli, güzel kokulu derimsi yapraklı bir ağaçEFNE
Hesap defteri:ABAR-EVAR-FÜNDAK
Hesap sahiplerine bankaca gönderilen mektup:AVİ
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre:MATRİS
Hevesler, istekler:EHVA
Heybe:HURÇ
Heybenin bir gözü:EVN
Heybetli:AYBAR
Heyecanlı, coşkun:HAİC
Heyelan:KAYŞA
Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet.ÇATMA
Heykel, sütun gibi şeylerin üstüne konulduğu parça, ayak, tabanURAÇ
Heykel, yontu:BEDİZ
Heykel:YONTU
Heykelde bir şeyin balmumu veya alçıdan alınan kalıbı:MULAJ
Hiç bir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyrukİKTA
Hiç görülmemiş, alışılmamış,şaşılacak veya yadırganacak şey:ACİBE-UCUBE
Hiç tuzu olmayan yumuşak krem peynir:LABNE
Hiç, boş:PUC
Hicap:UTANÇ
Hiçbir heyecan veya zihinsel etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği:ATARAKSİYA
Hiçbir koşul olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyrukİKTA
Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen:ERKİN
Hıçkırık:FUAK
Hicri takvimde 22 Aralık 31 Ocak arası.Kırk günlük kış dönemi:ERBAİN
Hicri takvimde 22 aralıktan 31 ocağa dek süren 40 günlük kış dönemi:ERBAİN
Hidratlı doğal alüminyum fosfat:PLANERİT-PEGANİT-KAPNİSİT
Hidratlı doğal demir sülfat:KOKİMBİT
Hidratlı doğal kalsiyum borat:KOLEMANİT

Hidratlı doğal kalsiyum fosfat:KOLOFAN
Hidratlı doğal kurşun sülfat:LANARKİT
Hidratlı doğal kurşun ve uranyum silikat:KAZOLİT
Hidratlı doğal magnezyum silikat:KELİFİT
Hidratlı doğal oksit:ONEJİT
Hidratlı doğal sodyum karbonat:NATRON
Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı:KALİBORİT
Hidroklorik asitten türeyen toz:KLORAT
Hikaye, fıkra:KISSA
Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay:EPİZOT
Hilal:AYÇA
Hile, düzenEK-AL-FEND
Hileci, işine hile karıştıran:AYNACI-DEKBAZ
Hilekar:AYYAR
Himalaya dağlarında doruk:APİ
Himalaya dağlarının Everest Bölgesinde yaşadığı rivayet edilen kar adam:YETİ
Himalaya'da yaşan bir dağ keçisi türü:GORAL
Himaye:KORUMA
Hin.Mit.Şakti inananlarının tapındığı ve kutsal saydığı kadın cinsel organı:YONİ
Hind nilüferi denilen bitkinin kökü:FAGIRE
Hindi yavrusu, palaz:PİPİ
Hindiba:LASAKA
Hindikirazı:TAFLAN
Hindistan cevizi kabuğundan yapılan kemençe:REBAB
Hindistan cevizinin kurutulmuş, yağca zengin etli bölümü:KOPRA
Hindistan cevizinin suyunun kaynatılarak yapılan içki:ORRAKA
Hindistan da kast dışı olanlara verilen ad:PARYA
Hindistan da kast dışı olanlara verilen ad:PARYA
Hindistan foklorunda ve özellikle Buda geleneğinde peri ya da devanasına verilen ad:YAKŞİN
Hindistan kökenli evcil bir sığır türü:ZEBU
Hindistan Prensesi:RANİ
Hindistan ve Endonezya’da yetişen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç:KINAKINA
Hindistan ve Malezya ormanlarında yaşayan ilkel maymun:LORİS
Hindistan yarımadasında yaşayan kuyruksuz, çok uzun kollu maymunların ortak adı:JİBON
Hindistan’a özgü,güreşle ragbinin karışımı olan bir spor:KABADDİ
Hindistan’da bitkisel elyafla dokunan bir cins taftaARİDAS
Hindistan’da Ekber döneminde büyük eyaletlere verilen adUBA
Hindistan’da kastlar halinde değil de kabileler halinde örgütlenmiş ve kültürleri Hindu olmayan yerli halk:ADİVASİ
Hindistan’da kocasının cesediyle birlikte ateşe atılan ve ermiş sayılan kadınATİ
Hindistan’da yetişen bir ağaç:RİTA
Hindistan’da yetişen bir bitki:HALİLE
Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir karabiber ağacı:BETEL
Hindistan’da, bir din büyüğünün çevresinde toplananların birlikte oturup eğitildikleri yer:AKRAMA
Hindistan’ın güneyinde konuşulan bir dilRAVİD
Hindistancevizi çekirdeğini örten özlü zar:BESBASE
Hindistancevizi:NARCIL
Hindistan'da Buda manastırı:VİHARA
Hindistan'da ekmek yapmak için kullanılan bir çeşit hamur:PARATHA
Hindistan'da kullanılan ağırlık ölçüsü:MOAN
Hindistan'da pamuktan dokunmuş çok ince bez:BASTA
Hindistan'da yapılan bir tür pide:NAAN
Hindistan'da yaşayan insansı maymunların ortak adı:JİBON
Hindistan'da yaşayan, külrengi ya da kırmızıya çalan sarı tüylü, büyük bir maymun:LANGUR
Hindistan'da yerli ve Avrupa karışığı melez:TOPA

Hindistan'da yetişen tırmanıcı bir tür biber ağacı:TEMBUL
Hindistan'da, İran'da yetişen, pişince güzel bir koku veren iri ve uzun taneli bir tür pirinç:AMBERBU
Hindistan'da, pamuktan dokunmuş çok ince bez:BASTA
Hindistan'dan Filipinlere kadar yaygın olan geyik cinsi:RUBA
Hindistaneriği:KEBABE
Hindistan'ın başlıca buğday bölgesi:PENCAP
Hindistan'ın güneyinde 18yy.a değin bütün Hindu tapınaklarının yapıldığı mimari üslupRAVİDA
Hindistan'ın güneyinde, 7yy.dan 18yy.la değin bütün Hindu tapınaklarının yapıldığı mimariRAVİDA
Hindistan'ın kuzeyinde kent:ALİGARH
Hindistan'ın Surat bölgesinde dokunan kaba pamuklu bez:KORAK
Hindistan-Pakistan topraklarında bir çöl:THAR
Hindu geleneğinde dul kadının kocasıyla beraber kendisini yakamsı:ŞATİ
Hindu tapınağı:MANDİR
Hindu’nun ruhani lideri anlamına gelir:GURU
Hinduizim'de Genelde dans ederken betimlenen periler:APSARA
Hinduizm ve İslam'ın füzyonu olan bir dinİKHİZM
Hinduizm, Budizm ve Caynacılığın bazı mezheplerinde çok sayıda metnin ortak adı:TANTRA
Hinduizm’in temel ilkesi olan, hiçbir varlığı incitmeme erdemi:AHİMSA
Hinduizm'de meditasyona yardımcı kullanılan çizgisel diyagram:YANTRA
Hinduizm'de ruh göçü, beden göçüAMSARA
Hinduizm'de seçkin ölülerin mezarlarına yapılan topraktan tümsek:ÇMAÇANA
Hinduizm'de, tinsel güç almak veya arınmak için uygulanan çileci uygulamalar:TAPAS
Hinduizm'in temel ilkesi olan hiç bi varlığı incitmeme ilkesi:AHİMSA
Hinduizm'in ünlü destanı Ramayana'nın Tayland versiyonu:RAMAKİAN
Hindularda Genelde kule olarak veya büyük bir çana benzeyen şekilde inşa edilen tapınak:PAGODA
Hinduların boyayla alınlarına yaptıkları dini işaret:TİKA.
Hinduların kutsal kitabı:VEDA
Hint bademi:KAKAO
Hint destanaları Muhabbarata ve Ramayana'nın ortak adı:ADİKAVYA
Hint destanları:MUHABBARATA-RAMAYANA
Hint destanlarında kullanılmış olan onaltı heceli bir çeşit beyitLOKA
Hint domuzu:KOBAY
Hint edebiyatında bir çeşit epik dram:NATAKA

Hint Fıstığı:KÜRKAS
Hint İran dil grubuna verilen ad:ARİ
Hint irmiğiAGU
Hint kenevirinden çıkarılan esrara eskiden verilen ad:HAŞİŞ
Hint kertenkelesi:İGUANA
Hint okyanusunda denizaltı dağı:OB
Hint Okyanusu'nda Maldiv adalar grubunda bir atol:MULAKU
Hint Okyanusunun kuzey bölümünü oluşturan deniz:ANDAMAN
Hint Okyonusunun Kuzey bölümünü oluşturan deniz:ANDAMAN
Hint prenseslerine verilen san:BEGÜM
Hint safranı:ZERDEÇAL
Hint sülünü:ALE
Hint ve Çin Denizleri kıyılarında yaşayan, uzun kanatlı, dört köşe kısa kuyruklu, esmer küçük kuşALANGAN
Hint.Mit.Kutsal Hint destanı:RAMAYANA
Hint.Mit.''Ramayana''da geçen, akbabalar kralı olan kuş:CATAYUS
Hint.Mit.Yaratıcı tanrı Brahma'nın bir adı:NARAYANA
Hint.Mit.Yılan tanrılar arasında en önemlisi:ANANTA
Hintkirazı:MANGO
Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli toz:TİLAKA
Hintliler'in geleneksel selamı:NAMASKAR
Hintsafranı:ZERDEÇAL
Hiperaktif çocukları sakinleştirmede kullanılan ilaç:RİTALİN
Hipnoz durumu:TRANS
Hipodrom:ASRİS
Hipodromların ortasındaki eksen duvarı:İSPİNA
Hipotez, faraziye:VARSAYIM
Hırçın:AGRESİF
Hıristiyan azizlerinin ve şehitlerinin hayatıyla meşgul olan epik edebi bir tür:HAGİOGRAFYA
Hıristiyan bayramı:YORTU
Hıristiyan beyi:TEKFUR
Hıristiyan ermişlerine verilen san:AYA
Hırıstiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul (İsa):LOGOS
Hıristiyan inancından çıkma:APOSTAZİ
Hıristiyan kadınlarına verilen ad:KOKANA
Hıristiyan sanatında ellerini kaldırmış dua eder durumda canlandırılmış insan figürüne verilen ad:ORANS
Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem betimlemesi:PİETA
Hıristiyan sanatında,Meryem Ana ile çocuk İsa’yı gösteren heykel veya resim:MADONNA
Hıristiyan ve Musevilerde gelinin güveye verdiği para veya malRAHOMA
Hıristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler:APUKURYA
Hıristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları tören:KUDAS
Hıristiyanlıkta ermiş:AZİZ
Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası:AFOROZ
Hıristiyanlıkta küçük kilise yapısı veya büyük bir kilisenin içinde bir azize adanmış ibadet yeri:ŞAPEL
Hıristiyanlıkta papazın yardımcısı din adamıİYAKOZ
Hıristiyanlıkta, ilk günahı silmek ve Hıristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem:VAFTİZ
Hıristiyanlıkta, kişileri para karşılığında günahtan arındırma işlemi:ENDÜLÜJANS
Hiroşima’da atomdan sağ kurtulanlar:HİBAKUŞA
Hırsız:UĞRU
Hırsızlık yapma şeklinde beliren hastalık:KLEPTOMANİ
Hırslı:MUHTERİS
Hırvatistan ve Slovakya’da bir kont tarafından yönetilen toprağa verilen ad:ZUPA
Hisse senedi, tahvil, yabancı para gibi değerli kâğıtları daha kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi:ARBİTRAJ
Hisse senedi:ESHAM
Hitabet sanatı:RETORİK
Hititlerde arazi fiatının tespitinde kullanılan bir ölçü birimi:İKU
Hititlerin Anadolu da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olarak adlandırılan yer:NEŞA
Hıyar tarlası:MAKSÜE
Hiyerarji:KORAM
Hizalama işlemlerinde kullanılan beyaz ve kırmızı şeritler halinde boyanmış ağaç veya :-):-):-):-)l çubuk:JALON
Hızı saatte 120 km’yi geçen çok şiddetli, yağmur getirmeyen fırtına:URAGAN
Hizip:KLİK
Hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası:TORNADA
Hızlı giden at:ERGUN
Hizmet belgesi:BONSERVİS
Hizmetçi aylığı:CEDAVİ
HobiÜŞKÜ
Hodangiller familyasından; Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki:HAVACİVA
Hokkabazların kullandıkları tahta maşa:ŞAKŞAK

Hokkabazlık,el çabukluğu:ŞABEZE
Hollanda'da bir dağ:VAALS
Hollanda'nın en yüksek noktası, dağı:VAALS
Hor görmek:KARAMAK
Hor görülen, aşağılanan:ZELİL
HorlamakGATİT
Horoz ibiği:ARF
HorozİK
Horozun en gösterişli tüyü:ÇIĞA
Hortlak:CAZU
Hoş kokulu ve baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve içkilerde tat verici olarak kullanılan otsu bitki:REZENE
Hoş kokulu:ITRİ
Hoşaf:KOMPOSTO
Hoşgörü:TOLERANS
Hoşlanarak bakma:TEMAŞA
Hücre bilimiİTOLOJİ
Hücre bölünmesi yoluyla gerçekleşen hücre çoğalması:MİTOZ
Hücre bölünmesi:MİTOZ
Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan ağ biçimindeki ipliksi yapı:LİNİN
Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad:TUBUL
Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki katalizörler:ENZİM
Hücre sitoplazmasında bulunan ve besin sağlayan yapı:LİPOZOM
Hücre sitoplazmasında oluşan cansız yapı:KOFUL
Hücre veya organizma içerisinde yapılan deney:İNVİVO
Hücre:GÖZE
Hücre:GÖZE
HücrebilimİTOLOJİ
Hücrelere özgü renk veren madde:PİGMENT
Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu:NEKROZ
Hücrelerin virüslere karşı ürettiği özel savunma maddesi:İNTERFERON
Hücrenin iç ve dışortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu:İZOTONİK
Hukiki, yasal:TÜREL
Hukuk:TÜZE
Hukukta bir mülk üzerindeki ortaklığı giderme:İZALEİŞÜYU
Hükümdar adına devleti yöneten kimse:NAİP
Hükümdar ve hükümdar ailesi mensuplarına verilen ad:İLİG
Hükümdarı tahta çıkarma:İKAD
Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi:OTOKRASİ
Hükümler:AHKAM
Hükümran:EGEMEN
Hükümsüz:BATIL
Hümanizm:İNSANCILIK
Hüngür hüngür anlamında bir söz:ZARİZARİ
Huni biçiminde çukur yer.İç bükey:OBRUK
Huni biçiminde çukur yer:OBRUK
Hünka:KHONTKAR
Hünnap, iğde gibi zeytinimsi meyve:UTME
Hünnap:ÇİĞDE
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvemeriği:AKDİKEN
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki:KARAÇALI
Hurma ağaçlarından çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı maddeAGU
Hurma çekirdeği:CERAM-CERİM
Hurma çiçeğinin tomurcuğu:BİTLAB
Hurma dalı veya kamıştan yapılan iki yanı kulplu meyve sepeti:KAVSARA
Hurma kabı:HASA
Hurma kabuğu:KALİF
Hurma koruğundan yapılan şarap:FAZİH
Hurma toplarken yere düşenleri yemek:CEREM
Huy bakımından:TABAN
Huy, tabiat:MİZAÇ
Huysuz at:HARIN
Huysuz atları yola getirmek için dudaklarına takılan tahta kıskaç:YAVAŞA-EGEN
Huysuz şirret kadın:CADALOZ
Huzur, erinçİRLİK-ERİNÇ
Hz. Ali'nin ilk oğlu:HASAN
Hz. Ali'nin lakabı:GAZANFER
Hz. Ali'nin yanından hiç ayrılmayan kölesi:KAMBER
Hz. İbrahim'in babası:TERAH
Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini anmak için yapılan tören:MİSSA
Hz. İsa'ya iman ederek kurtulma öğretisiOTERİOLOJİ
Hz. İsa'yı yargılayan mahkemeye başkanlık etmiş ve çarmıha gerilmesi emrini vermiş Yahudi valisi:PONTİUS PİLATUS
Hz. Muhammad'in Mekke'den Medine'ye göçü sırasında kendisine yardımcı olan müslümanlar:ENSAR
Hz. Muhammad'in şeriata ait buyrukları:TEŞRİ
Hz. Muhammed’in iç ve dış vasıflarını anlatan yazılar:HİLYE
Hz. Muhammed’in meclisinde bulunan kimselerAHABE
Hz. Muhammed'in aile üyeleri:ALİABA
Hz. Muhammed'in göğe yükselişini konu alan edebi yapıtlardır:MİRACİYE
Hz. Muhammed'in Hadislerinin kimler tarafından söylendiğinin sıralanması:ESANİD
Hz. Muhammedin hayatını anlatan kitapİER
Hz. Muhammed'in iç ve dış vasıflarını anlatan yazılar:HİLYE
Hz. Muhammedin Siyah renkli Sancağının adı:UKAB
Hz. Muhammet'in yaşamını anlatan kitapİYER
Hz. Nuh'un ikinci oğlu:HAM
Hz. Süleyman'ın eşi:BELKIS
Hz. Süleyman'ın karısı Belkıs'ın hüküm sürdüğü ülkeEBA
Hz.Ali'nin ilk oğlu:HASAN
Hz.İsa'nın on iki havarisinden biri:BARNABA
Hz.Nuh'un oğullarıAM-HAM-YAFES
Bugün 2 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=