Kısaltmalar

*Kısaltmalar*


Avrupa Yatrım Bankası:BEİ
Avrupa Yayın Birliği:EBU
Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/genel-kultur/319128-bulmaca-sozlugu-10.html#post2294620
Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi:EAPC
Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru:TRACECA
Avrupa'nın Haklarını Koruma Örgütü:EVK
Avrupu Tüketiciler Bürosu:BEUC
Avustralya - Yeni Zelenda - ABD Antlaşması:ANZUS
Avustralya Gümrük Hizmetleri:ACS
Avusturya Devlet Televizyonu:ORF
B.M. Afetzedelere Yardım Kuruluşu:UNDRO
B.M. Avrupa Ekonomik Konseyi:UNECE
B.M. Barış Gücü Örgütü:UNTSO
B.M. Çevre Programı:UNEP
B.M. Çevre ve Kalkınma Konferansı:UNCED
B.M. Çocuklara Yardım Fonu:UNICEF
B.M. Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün kısa yazılışı:UNESCO
B.M. Eğitim ve Araştırma Enstitüsü:UNITAR
B.M. Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü:UNESCO
B.M. Ekonomik Özel Kalkınma FonuUNFED
B.M. Endüstriyel Kalkınma Örgütü:UNIDO
B.M. Gıda ve Tarım Örgütü:FAO
B.M. Güven Konseyi:UNSC
B.M. İhtiyat Bankası:FRB
B.M. İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi:OCHA
B.M. Kalkınma Programı:UNDP
B.M. Kıbrıs Barış Gücü:UNFICYP
B.M. Meteoroloji Örgütü:OMM
B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği:UNHCR
B.M. Nüfus Faaliyetleri Fonu:UNFPA
B.M. Orta Amerika Gözlemci Heyeti:ONUCA
B.M. Sanayi ve Kalkınma Örgütü:UNIDO
B.M. Sınai kalkınma Öpgütü:UNİDO
B.M. Teknik Yardım Fonu:BAT
B.M. Teknik Yardım Fonu:BAT
B.M. Teşkilatı:UNO
B.M. Ticaret Komisyonu:FTC
B.M. Ticaret ve Kalkınma Konferansı:UNCTAD
Bağımsız Avrupa Program Grubu:IEPG
Bağımsız Devletler Federasyonu:CIS
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu:ECOWAS
Batı Avrupa Birliği:WEU-BAB
Batı Avrupa Silahlanma Grubu:WEAK
Batı Avrupa Silahlanma Örgütü:WEAO
Bayanlar Profesyonel Golf Birliği:LPGA
Bilgisayar Güvenliği Enstitüsü:CSI
Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi:CNRS
Birleşik Arap Cumhuriyeti:UAR
Birleşik Arap Emirlikleri:BAE
Birleşik Hava Operasyonları Merkezi:CAOC
Birleşik Müşterek Görev Gücü:CJTF-BMGG
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği:UNHCR
Britanya Kraliyet Mimarlık Enstitüsü:RİBA
Bulgar Gizli Servisi:KAC
Cezayir Manifestosu Demokratik Birliği:UDMA
Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi:FLN
Chiago Ulaşım Sistemi:CTA
Çokuluslu Polis Danışma Unsuru:MAPE
Dijital Video DiskVD
Doğu Avrupa Ülkeleri Ekonomik Yardımlaşma Örgütü:COMECON
Dünya Bankaları Finansal Haberleşme ÖrgütüWIFT
Dünya Boks Konseyi:WBC
Dünya Doğayı Koruma Vakfı:WWF
Dünya Editörler Birliği:FIEJ
Dünya İç İşleri Konfederasyonu:WCL
Dünya Meteoroloji Örgütü:WMO
Dünya Otomobil Sporları Federasyonu:FİA
Dünya Sağlık Teşkilatı:WHO
Dünya Tüketiciler Birliği:IOLU
Dünya Üniversiteler Servisi:WUS
Ekonomik İşbirliği Örgütü:ECO
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı:OECD
Filistin Haber Ajansı:WAFA
Fransa Cumhuriyet Birliği:RPR
Fransa Demokrasi Birliği:UDF
Fransız Birleşik Haber Ajansı:AFP
Fransız Haber Ajansı:AFP
Fransız Kızılhaç Teşkilatı:CRF
Geçici Otonom Bölge:TAZ
Genel İş Konfederasyonu:CGT
Gönüllü Uluslararası Hizmet Görevleri:VISA
Gümrük İşbirliği Konseyi:CCC
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması:GATT
Güney Afrika Kalkınma Eşgüdüm KonferansıADCC
Güney Afrika Milli BirliğiWANU
Güney Duğu Asya Ülkelerinin Uluslararası birliği:ASEAN
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği:ASEAN
Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu:ASEAN
Hindistan Haber Ajansı:PTI
İşçi Haklarını Koruma Komitesi:KOR
İslam Konferans Örgütü:IKO-İCO
İsrail Hava Yolları:ELAL
İsrail İnsan Hakları Derneği:ALBEIT
İstanbul Türk İngiliz İşbirliği:İTBA
İtalya Haber Ajansı:ANSA
Japon Uluslararası Ticaret Ve Sanayi Bakanlığı:MITI
Kanada Hava Yolları:TCA
Karşılıklı İhracat Kontrolları Koordinasyon Komitesi:COCOM
Kosova Barış Gücü:KFOR
Kraliyet Müzik Akademisi:RAM
Küresel Mobil İletişim:GSM


AB Silahlanma Politika Grubu:POLARM
ABD Deniz Kuvvetleri:USN
ABD Enerji BakanlığıOE
ABD Tarım Bakanlığı:USDA
Acele Posta Servisi:APS
Afrika Birliği Örgütü:OAU
Afrika İşçi Sendikaları Birliği Örgütü:OATUU
Afrika Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği:AADFI
Afrika Ulusal Kongresi:ANC
Akdeniz Özel Sektörü Konfederasyonu:UMCE
Akdeniz Ülkeleri Turizm Gazetecileri ve Yazarları Birliği:OMJET
Alaska Hava Komutanlığı:AAC
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi:AMATEM
Alman Arkeoloji EnstitüsüAİ
Alman Memurlar SendikasıAG
Alman Sendikalar FederasyonuGB
Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği:AADD
Ameriakn Ticaret Odaları Avrupa Konseyi:ECECC
Amerika Asya Çalışma Örgütü:AAFLI
Amerika Devletleri Örgütü:OAS
Amerika Haksız Rekabet Enstitüsü:AAİ
Amerika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması:FTAA
Amerika Otomobil Kulübü:AAA
Amerikan Borsası:AMEX
Amerikan Devlet Örgütü:OAS
Amerikan Haberler Merkezi:USIS
Amerikan İşçi Federasyonu:AFL
Amerikan Koruma Birliği:APA
Amerikan Medeni Özgürlükler Birliği:ACLU
Amerikan Narkotik PolisiEA
Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği:ASPS
Amerikan Radyo Kuruluşu:RCA
Amerikan Sinema Birliği:MPAA
Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü:ANSI
Anadolu Ajansı:AA
Antarktika Araştırmaları Bilimsel KomitesiCAR
Antibiyotik İlaç Sanayii:ANSA
Arap Birliği Eğitsel Kültürel Ve Bilimsel Örgütü:ALECSO
Astronomi Derneği Kataloğu:AGK
Asya Kalkınma Bankası:ADB
Asya/Avustralya Serbest Ticaret Bölgesi:APEC
Atlantik Müttefik Yüksek KarargahıACLAND
Avrupa Atom Birliği:EAP-EAG
Avrupa Bilimsel Araştırma Birliği:EUREKA
Avrupa Birliği Parlamentosu:ABP
Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortak para birimi:EURO
Avrupa Çevre Eğitim Fonu:FEEE
Avrupa Demokratik Birliği:EDU
Avrupa Diyanet Federasyonu:EASD
Avrupa Ekomik Basın Birliği:UPEFE
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünün Simgesi:OECD
Avrupa Ekonomik Topluluğu Para Birimi:ECU
Avrupa Ekonomik Topluluğu:ECE
Avrupa Futbol Birliği’nin kısaltması:UEFA
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı:AGİK
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü:OSCE-AGİT
Avrupa Güvenlik Ve Savunma Ordusu:AGSK
Avrupa Güvenlik Ve Savunma Politikası:AGSG
Avrupa Havacılık Grubu:EAG
Avrupa Havayolları Birliği:AEA
Avrupa Hazır Giyim Federasyonu:EURATEX
Avrupa Hentbol Federasyonun simgesi:EHF
Avrupa İlticacı ve Göçmenler Yardım Komitesi:CEDRI
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası:EBRD
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi:AHİM
Avrupa İnsan Haklarını Koruma Örgütü:EVK
Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı:OSCE
Avrupa İşçi Konfederasyonu:ETUC
Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı:CEAC
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu:EURATOM
Avrupa Konseyi:CE
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması:CFE-AKKA
Avrupa Milli Olimpiyat Komiteler Birliği:ACNOE
Avrupa Müşterek Öncelikli Alanlar:CEPA
Avrupa Müttefik Kuvvetler KarargahıHAPE
Avrupa Müttefik Yüksek KarargahıACEUR
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi:CERN
Avrupa Nükleer Enerji Ajansı:AEEN
Avrupa Prodüktivite Örgütü:EPA
Avrupa Radyo Televizyon Kurumları Birliği:EBU
Avrupa Radyo Tv Birliği:EBU
Avrupa Reklam Ajansları Birliği:EAAA
Avrupa Sanayi Ve İşverenler Konfederasyonları Birliği:UNICE
Avrupa Savunma Sanayisi Grubu:EDIG
Avrupa Savunma Topluluğu:CED
Avrupa Serbest Ticaret Birliği:AI
Avrupa Serbest Ticaret Birliği:EFTA
Avrupa Silah Politikası:EAP
Avrupa Silahlanma Ajansı:EAA
Avrupa Sinema ve Müzik Eserleri Destekleme Fonu:EURİMAGES
Avrupa Şişelenmiş Su Birliği:EBWA
Avrupa Standardizisyon Komitesi:CEN
Avrupa Tarım Komisyonu:CEA
Avrupa Tüketiciler Bürosu:BEUC
Avrupa Ulaştırma Bakanları Şurası:UBAK
Avrupa Uzay Ajansı:ESA
Avrupa Uzay Araştırmaları örgütü:ESLO-ESRO
Avrupa ve Akdeniz Bitkilerini Koruma Örgütü:OEPT
Avrupa Verimlilik Ajansı:AEP
Avrupa Voleybol Konfederasyonu:CEV

Kuveyt Resmi Haber Ajansı:KUNA
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması:NAFTA
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi:NACC
Kuzey Atlantik Savunma Paktı:NATO
Latin Amerika Ekonomik Sistem ÖrgütüELA
Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği:LAFTA
Libya Haber Ajansı:JANA
Macaristan Resmi Haber Ajansı:MTI
Microsoft Yetkili Teknik Eğitim Merkezleri:CTEC
Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği:MVMA
Nato Havacılık Araştırma ve Geliştirme Danışma Grubu:AGARD
Nükleer Enerji Ajansı:NEA
On tabanlı logaritmanın kısaltması:LOG
Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu:CEEAC
Ortadoğu Çalışma ve Bankacılık Teşkilatı:MEBB
Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü:OCCAR
Panafrika Kongresi:PAC
Pasifi Hava Kuvvetleri:PACAF
Petrol İhraç Eden Ülkeler:OPEC
Polonya ParlementosuEJİM
Polonya Resmi Haber Ajansı:PAP
Profesyonel Golfçüler Birliği:PGA
Radikal Yurttaşlık Birliği:UCR
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği:RATEM
Riskli Olaylarda Kurtarma Ekibi:CIRG
Sovyet Resmi Haber Ajansı:TAS
Suuidi Arabistan Haber AjansıPA
Teknoloji Değerlendirme Bürosu:OTA
Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması:GATT
Türk - Ermeni İş Geliştirme Konseyi:TABDC
Türk Amerikan İşadamları Derneği:TABA
Türk Bok sFederasyonu:TBF
Ulusal Basketbol Birliği:NBA
Ulusal Futbol Birliği:NFL
Ulusal Görüntüleme Ve Haritalama Ajansı:NIMA
Ulusal İş Konfederasyonu:CNT
Ulusal Standartlar Bürosu:NBS
Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/showthread.php?p=2294620
Ulusal Üniversite Atletik Birliği:NCAA
Uluslararası Adalet Divanı:ICJ
Uluslararası Af örgütü:Aİ
Uluslararası Afrika Yatırım Ve Kalkınma Finans TopluluğuIFIDA
Uluslararası Amatör Atletizm Birliği:IAAF
Uluslararası Amatör Boks Birliği:TABU
Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği:IATA
Uluslararası Amatör yüzücüler Birliği:FİNA
Uluslararası Amotör Güreş Federasyonu:FİLA
Uluslararası Astronomi Birliği:IAU
Uluslararası Avrupa Serbest Mübadele Birliği:EFTA
Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık ofisi:OVİ
Uluslararası Basın Enstitüsü:İPİ
Uluslararası Basın Enstitüsünü simgeleyen harfler:İPİ
Uluslararası Bilimsel Birlikler Konseyi:ICSU
Uluslararası Bilinç Araştırma Laboratuvarları:ICRL
Uluslararası Boks Birliği:İBU
Uluslararası Çağdaş Mimarlık Kongreleri:CIAM
Uluslararası Ceza Mahkemesi:UCM
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı:IMO
Uluslararası Dış Ticaret Birlikleri:CITHA
Uluslararası Enerji Ajansı:İEA
Uluslararası Finans Enstitüsü:IIF
Uluslararası Fizik Birimleri Sistemi:CGS
Uluslararası Fonetik Birliği:İPA
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu:FİAP
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun kısaltması:FİJ
Uluslararası Gıda Besin ve Tarım Örgütü:FAO
Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü:IFPRI
Uluslararası Gökbilim Birliği:IAU
Uluslararası Güreş Federasyonu:FİLA
Uluslararası Güvenli Yönetim:ISM
Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü:ISAF
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği:İPRA
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği:İATA
Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu:IAF
Uluslararası Hukuk birliği:ILA
Uluslararası İhale Usulleri:ICB
Uluslararası İmdat Çağrı İşaretiOS
Uluslararası İşçi Örgütü:İLO
Uluslararası İşçi Sendikası Birliği:İSEF-İCEF
Uluslararası İşverenler Sendikası:IOE
Uluslararası Jeofizik Yılı Özel Komitesi:CSAGI
Uluslararası Kalkınma Ajansı:AID
Uluslararası Kalkınma Birliği:İDA
Uluslararası Kara yolu Organizasyonu:IRU
Uluslararası Kayak Federasyonu:FİS
Uluslararası Kooperatifler Birliği:ICA
Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası:BCCI
Uluslararası Kurtarma Birliği:İSU
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü:İOSCO
Uluslararası Meteoroloji Birliği:WMO
Uluslararası Nakliyat Birliği:İRU
Uluslararası Nakliyeciler Derneği:UND
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu:ISF
Uluslararası Para Fonu:İMF
Uluslararası Polis Birliği:IPO
Uluslararası Posta Birliği:UPU
Uluslararası Santranç Federasyonu:FIDE
Uluslararası Savaş Karşıtları:WRI
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü:İCAO
Uluslararası Standartlar Organizasyonu:ISO
Uluslararası Stratejik Araştırma Enstitüsü:ISSI
Uluslararası Tarım Geliştirme Fonu:İFAD

Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu:IFAD
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği:ITU
Uluslararası Ticaret Odası:ICC
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü:İTİ
Uluslararası Turizm Acentaları Fedarasyonu:FİAV
Uluslararası Turizm Acentaları Federasyonu:FİAV
Uluslararası Uzay İstasyonu:ISS
Uluslararası Yazarlar Birliği:PEN
Uluslararası Yol Federasyonu:İRF
Uluslararsı Basket Federasyonu:FİBA
Uluslararsı Kuramsal Ve Uygulamalı Kimya Birliği:IUPAC
Uluslararsı Öğrenci Birliği:İUS
Uluslarası Basketbol Federasyonu:FİBA
Uluslarası Nakliyeciler Birliği:UND
Üniversitelerarası Futbol Birliği:IFA
Uyuşturucu Denetim ve Suç Önleme Ofisi:ODCCP
Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı Derneği:POSEYP
Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı:EYP
Zürih Teknik Üniversitesi:ETH

Bugün 2 ziyaretçi (41 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=