Bulmaca G-Ğ

Gabon’da yetişen zakkumgillerden bir ağaç:İBOGA
Gabon'da yaşayan etnik bir grup:MBETE
Gaf:POT
Gagasındaki deliklerden rüzgar estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu:MUSİKAR
Galeri:PAREDİ
Galeta ununa bulanarak yağda kızartılan bir çeşit köfte, patates vs.:KROKET
Galeta ununa bulanarak yağda kızartılmış pirzola:KOTLETPANE
Gambia'da bir il:BAKAU
Gametlerde bulunan kromozomların hepsine birden verilen ad:GENOM
Gana'da bir karasu:PRA
Gana'da yaşayan bir halk:AŞINTI
Gastrik rahatsızlıktan kaynaklanan bir tür epileptik kriz:ANALEPSİ
Gayrı müslim mezarlığı:MAŞATLIK
Gayrı, başka anlamında eski sözcükİVA
Gaz söktürücü ve karın ağrıları için kullanılan, tıbbi bir bitki:MUSKAT
Gazel ve kasiedlerin son beyitine verilen ad:MAKTA-MATLA
Gazel ya da kasidenin ilk beyti:MALTA
Gazel yazan kimse:GAZELSERA
Gazelin her beyitinde aynı konunun işlenmesi:YEKAHENK
Gazete veya dergilerde çıkan aktüel konularla ilgili küçük hacimli yazılar:KRONİK
Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi:TEFRİKA
Gazete yazısı, makale:BENT
Gazete, dergi gibi yayınlarda sayfa düzeni:MİZANPAJ
Gazete:CERİDE
Gazetecelik.Devam sayfası, arka sayfa:MABAT
Gazetecilik. Resim alt yazısı:lLEJANT
Gazetecilik.Baskı sayısı:TRAJ
Gazetecilik.Baskıda herhangi bir nedenle kirlenen, bozulan, bu nedenle satışa çıkarılamayan gazeteler:FERSUDE
Gazetecilik.Bir haberi ve yazıyı yeniden yazmakEMERKAJ
Gazetecilik.Bir sayfada sözcük aralarındaki boşlukların alt alta gelmesiyle ortaya çıkan duvar çatlağı gibi beyazlık:LEZARD
Gazetecilik.Çerçeveli küçük yazı:MADALYON
Gazetecilik.Dizgiye gönderilecek yazının kaç sütun üzerinden gireceğini gösterme:KOLONAJ
Gazetecilik.Dizilmemiş bir yazının sayfa sütunundaki boyunun hesaplanması:KALİBRAJ
Gazetecilik.Eski bir haberi canlandırmak:AKTÜALİTE
Gazetecilik.Gazete satıcısı, dağıtıcısı:MÜVEZZİ
Gazetecilik.Gazete sorumluları ile büro çalışanlarının adlarının yer aldığı bölüm:KÜNYE
Gazetecilik.Gazeteden kesilen yazı:KÜPÜR
Gazetecilik.Genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısıPOT
Gazetecilik.İç sayfaya dönen (Devama giden) yazının birinci sayfadaki bölümü:AMORS
Gazetecilik.Oyalayıcı, eğlendirici, dinlendirici yazılarİKTRAKSİYON
Gazetecilik.Sayfa düzenlemesi:MAKETİST
Gazetecilik.Sayfa maketi hazırlamak için basılmış kağıt:GABARİT
Gazetecilik.Sayfa sonuna ya da paragraf aralarına konan geometrik şekiller:lapider
Gazetecilik.Sayfanın basılmış bölümünün dışında kalan boşluk:MARJ
Gazetecilik.Uzun bir yazının bölüm bölüm verilmesi:TEFRİKA
Gazetecilik.Yan sütunlara taşan yazı, başlık ya da resimEKROŞE
Gazetecilikte yalan haber:ASPARAGAS
Gaziantep bölgesinde yetişen üzüm çeşidi:ÖVEZİ
Gaziantep ve Kayseri yöresine özgü, yoğurt tatlısına benzer bir hamur tatlısı:NEVZİNE
Gaziantep yöresinde yetişen beyaz bir üzüm cinsi:RUMİ
Gaziantep yöresine özgü bir cins çörek:KAHKE
Gaziantep yöresine özgü bir tür kebap:CARTLAK
Gaziantep'te bir akarsuACUR-KARASU-NİZİP
Gazinolardaki ilgi çekici, eğlendirici gösteri:ATRAKSİYON
Gazların hareketini inceleyen fizik bilimi dalı:AERODİNAMİK
Gebe deve:KAYGIN
Gebe inek:AVGAN
Gebe kadının ya da memeli hayvanların meme salgısı:KOLOSTRUM
Gebre otu:KAPARİ-KEBERE
Gece bekçisi:PASDAR-ASES-ASES
Gece eğlentileri için yakılan ışık:PERVAZE
Gece geç vakit yenilen yemekUPE
Gece kelebeğinin büyük bir türü:EREBUS
Gece ve gündüzün eşitliği:EKİNOKS
Gece ziyafetlerinde, erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım elbiseMOKİN

Gece:LEYL
Gece:TUN-ŞEB-TÜŞEBLEYL
Geceden esinlenen ya da geceyi çağrıştıran beste:NOKTÜRN
Geçekleşme kolaylığı ve imkanı olmayan:HAM
Geceler anlamında eski sözcük:LEYAL
Geceler:LEYAL
Geceleri ateş yakılarak hayvanları sersemleterek yakalamak yoluyla yapılan av:PANAZ
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek:PERVAN-PERVANE
Geceleri konuşulup dertleşilen dostEMİR
Geceleri sık işeme:NİKTÜRİ
Geceleri ufukta çakan parıltı:BALK
Geceleyin uzaktan görünen ateş:UŞVE
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunuİNSİN
Gecelik üzerine giyilen örgüden üst giysi:LİZÖZ
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş:ŞİLEBEZİ
Geçen yıl:BILDIR
Geçerli, akan:CARİ
Geçici bir hürriyete karşı Rus Köylüleri tarafından ödenen vergi:OBROK
Geçici, yeterli etkinliği olmayan:PALYATİF
Geçim:MAİŞET
Geçimini orman ürünlerinden sağlayan köylü:ÇITAK
Geçip gitme, sona erme:MÜRUR
Geçişimölçer:OZMOMETRE
Geçişme:OSMOS-OZMOS
Geçit vermeyen doğal engel:PEKENT
Geçme:İNTİKAL
Gedik, yarık:RAHNE
Gelecek bilimcisi:FÜTÜROLOG
Gelecek:ATİ
Gelecekçilik:FÜTÜRİZM
Gelen evrak:VARİDE
Gelenek:ANANE
Geleneksel Hindu toplumlarında toplumsal sınıf:VARNA
Geleneksel İspanyol içkisi:CİDER
Geleneksel Türk evlerinde bulunan raf:TEREK
Geleneksel Türk halk tiyatrosunda, dramatik dansları yapan oyuncu:ÇENGİ

Gel-git olaylarında denizin kabarması:MET
Gelibolu dolaylarında başa örtülen bir tür şal:ALAVURA
Gelibolu yarımadasında eskiçağ kenti:İDAİON
Gelibolu yöresinde kadınların boydan boya örtündükleri bir tür çarşaf:ALAVURA
Gelin başlığı:KEPEZ
Gelin çiçeği:KALA
Gelin çiçeğine benzeyen bir hayvan:GALLE
Gelin giysizi yapılan bir çeşit kumaşÜRE
Gelin olacak kıza damat adayının verdiği hediye:KALIN
Gelin tacı:KALAK
Gelin ya da sünnet alayının önünde taşınan balmumundan yapılmış ağaç:NAHİL
Gelin:ARUS-ARÜS
Gelinciğe benzeyen bir hayvan:GALLE
Gelincik çiçeği: KIZALAK-KALA
Gelincik:ARS-LALE
Geline gönderilen armağan sinisi:HONÇA
Gelinin çeyiziÜRÜ
Gelinin güveye verdiği para ya da malRAHOMA
Gelip çatma, girme:HULUL
Gelip geçici:ARIZİ
Gelir:İRAT
Gelirler:VARİDAT
Gelişigüzel toplanmış eşyaERİNTİ
Gelişigüzel ve dayanıksız yapılmış anlamında:ÇER
Gelişigüzel, durmadan yazarak:ÇALAKALEM
Gelişigüzel:ALELITLAK
Gelişimin duraksamasından ileri gelen, iris yokluğu:ANİRİDİ
Gelişme:NEŞVÜNÜMA
Gemi ya da tren yatağı:KUŞET
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayışİZGİN
Genç kız biçimli sütun:KARYATİD
Genç yanardağların çevresinde, karbondioksit ve :-):-):-):-)n gazı ile çeşitli hidrokarbon gazları sızdıran yarık veya delik:MOFET

Genç, toy:TORLAK
Gençlik çağı:BAHAR
Gençlik, delikanlı, yiğit:BERNA
Genel kurallar:TOPİKA
Genel sağlık durumunun bozulması ile ilgili ileri derecede zayıflama hali:KAŞEKSİ
Genelev işleten kadınmama:ÇAÇA
Genelge:TAMİM
Genellikle 12 Martta görülen, Batı Karadeniz’e özgü şiddetli bir fırtına:HUSUM
Genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan II. çağın son dönemi:KRETASE
Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen örgü kazakÜVETER
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel:BORA
Genellikle bayramlarda konuklara ikram edilen kokulu bir çörek:NOKUL
Genellikle beyaz renkli ve damalısı da olan cilalanabilen billurlaşmış kireç taşı:MERMER
Genellikle bir çok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabıABO
Genellikle bir traktörün arkasına monte edilen ve zemini derince kazmaya yarayan alet:RİPER
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabıABO
Genellikle büyük hareketsiz dişigamet ile küçük ve hareketli erkek gametin birleşmesi:OOGAMİ
Genellikle büyük kent merkezlerinin üstünde toplanan kirli havaMOG
Genellikle çocuklar için yapılan türlü biçimlerde ekmek:GÜTÇEK
Genellikle daire şeklinde balık ağı:TRATA
Genellikle dondurmanın yanında yenilen bir tatlı bisküvi:KEDİDİLİ
Genellikle eski bir sanat yapıtının, bir yazıtın çizilerek veya boyanarak yapılmış kopyası:RÖLÖVE
Genellikle gece kulüplerinde, pavyonlarda genç bir kadının müzik eşliğinde dans edip soyunarak yaptığı gösteriTRİPTİZ
Genellikle genç kızlarda görülen kansızlık:KLOROZ
Genellikle genlerin dışa vurumunun düzenlenmesini denetleyen karmaşık sistemin elemanlarından biri:OPERON
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından ya da başka kumaştan geçirilen ince şerit:BİYE
Genellikle gömlek yapmakta kullanılan, çizgili ve ince bir pamuklu kumaş:ZEFİR
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vs.’den yapılmış örtü:TENTE
Genellikle hasır ya da sepet içinde korunan büyük su şişeAMACANA
Genellikle Hindistan’da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş:ŞAL
Genellikle kadınların denize girerken saçları ıslanmasın diye kullandıkları başlık:BONE
Genellikle kahveyle birlikte yenilen bir tür çikolata:TRÜF
Genellikle kalın halatlara denir:YOMA

Genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça:CONTA
Genellikle kayatuzu ve alçıtaşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat:ANHİDRİT
Genellikle kışın akan, yazın kuruyan küçük çayERE
Genellikle kürkten yapılmış omuz atkısı:ETOL
Genellikle maden ocağı, fabrika gibi yerlerde kullanılan koruyucu başlık:BARET
Genellikle mavi, kaba pamuklu kumaştan yapılmış pantolon:BLUCİN
Genellikle mermerden, yekpare, taşıyıcı mimari öğeÜTUN
Genellikle meyvelerde bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü:FRUKTOZ
Genellikle mısır unuyla yapılan bir tür pide:KİRDE

Genellikle odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bununla yapılan ilaç:BALSAM
Genellikle ölçü aygıtlarında gösterge çizelgesiKALA
Genellikle plastik, açık bir tür terlik:TOKYO
Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken kural,yol ve yöntemlerin tümüEREMONİ
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem:POMAT
Genellikle şeker hastalarının kullandığı tatlandırıcıAKARİN
Genellikle tahta üzerine yapılan ve koruyucu görevi gören bir camın arkasına yapıştırılan resim:FİKSE
Genellikle tereyağlı küçük bisküvi:PÖTİBÖR
Genellikle topla yapılan yaylım ateşALVO
Genellikle uluslar arası bir serginin yapımcılığını üstlenen kişi:KÜRATER-KÜRATÖR
Genellikle Uzakdoğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden doğan bir hastalık:BERİBERİ
Genellikle üzüm şırasının kaynatılmasıyla yapılan koyu pekmez:BULAMA
Genellikle uzun, beyaz tüylü ufak yapılı süs köpeği:BİŞON
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman:KES
General veya amiral aşamasındaki askerler:ERKAN
Geniş açılı manzara:PANORAMA
Geniş cadde:BULVAR
Geniş ipekli şerit:KURDELE
Geniş karınlı, dibi dar toprak kap:KÜP
Geniş kollu sabahlık:KİMONO
Geniş kulplu kap:LENGER
Geniş omuz atkısı:ŞAL
Geniş ve derin bilgisi olan:MÜTEBAHHİR
Geniş ve işlek yolların ortasında yayaların yolu iki aşamalı geçebilmesi için yapılmış dar kaldırım:REFÜJ
Geniş yapraklı bir süs bitkisiEVETABANI
Genişleme:EKTAZİ

Genişlik:EN-ARAZET-VÜSAT
Genizden konuşan, hımhım:GENZEK
Genizden konuşmak:CENCENE
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı:NATÜRALİZM
Gerçek olan, gerçeğe yada aslına dayanan:OTANTİK
Gerçek:REEL
Gerçekleşme:TAHAKKUK
Gerçekleşmesi zamana bağlı istek:EMEL
Gerçekliği algıanabilenOMUT
Gerçekten, doğrusu:FİLHAKİKA
Gereğinden çok çiğ renkler kullanılarak abartılmış doğa resmi anlayışı:FOVİZİM
Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan kimse:ALAYLI
Gerekli olgunluğa erişmiş kimse:KAMİL
Gerekli, lüzuBECİT-MUKTAZİ
Gerekme, gerekçe:İKTİZA
Gereksiz, havadan sudan konuşmak:AFAKİ
Gerektiği zaman kullanılmak için saklanan tahıl:ZAHİRE
Gergedan:ERC
GerginlikTRES
Geri alma:İSTİRDAT
Geri döndürme, geri çevirme:REKS-İRCA
Geri zekalı:İMBESİL-EMBESİL
Geri, küçük:OLİGO
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık:KULAÇ
Gerilim uygulandıktan sonra bir bilgisayarın çalışmasını sağlayan süreç:BAŞLATIM
Gerilim yokluğu:ATONİ
Geriye doğru uçabilen küçük bir kuş:KOLİBRİ
Gevenden çıkarılan bir tür zamk:KESTERE-KİTRE
Geveze, boşboğaz, palavracı:LAVGAR
Geveze:RAAT-LAFAZAN -CARCAR-VAZALAK
Geviş getiren hayvanlarda midenin ikinci kısmı:BÖRKENET
Geviş getiren hayvanların midesinin dördüncü kısmı:ŞİRDEN
Gevrek bir elma türü:FERİK
Gevşek, iş bilmez, tembelALPA
Gevşemiş, düzeni bozulmuş:LAÇKA
Gevşeyip kendini koyuvermişÖLPÜK
Geyik tuzağıAHUL
Geyik yatağı:KİNAS
Geyik:FÜVR
Geyikdikeni:AKDİKEN
Gezegen:PLANET
Gezgin derviş:ABDAL
Gezgin samuray:RONİN
Giderler, masraflar:MASARİF
Gidiş:AZİMET
Gine kıyısında yaşayan etnik bir grup:AKANLAR
Girdap, burgu:ANAFOR
Girdi:İNPUT
Girecek veya geçecek yer, delik, ağız, açma:MENFEZ
Giresun yakınlarında bir burun:YOROZ
Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside:RAMAZANİYE
Girişik bezeme:ARABESK
Girme, girişUHUL
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez:TİROİT
Gırtlak:LARENKS
Gırtlaktaki aşırı ve süreğen iltihap:LARENJİT
Gitme, gidiş:AZİMET
Giyim eşyası alanında uzmanlaşmış moda desinatörüTİLİST
Giyim süslemede, şapka, çanta ve sepet örmede kullanılan parlak ve renkli şerit:RAFYA
Giyimine özen göstermeyen kimse:ŞALLAK
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim:KUP
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim:KUP
Giysi kesimi:KUP
Giysi kolu:YEN
Giysi omuzlarının dik durmasını sağlamak amacıyla içine konulan parça:VATKA
Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul:PAYET
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı ya da büzgülü süs,:FARBA-FIRFIR
Giysi:LİBAS-ESVAP-FİSTAN
Giysilerin bol olması için yanlarına eklenen parça:PEŞ
Giysilerin etek, kol, yaka parçalarına, perdelerin ucuna geçirilen seyrek dokunmuş keten şerit:EKSTRAFOR
Giysilerin önüne dikilen süs:FERMENE
Giysilerin üstüne giyilen, önü açık bir tür üstlükOLAMA
Giysilerin yırtmacına ve eteğine eklenen ensiz kumaş parçası:TİRİZ
Giysinin içe kıvrılıp dikilen kenarı:BASKI
Giysinin kenarına paralel olarak yapılan kendi kumaşından süs:BİYE
Giysinin koltuk altına teri tutmak için konulan parçaUBRA
Giysiye eklenen parça:ROBA
Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken:PİK
Gizemcilik:MİSTİSİZM
Gizemli eski yazı:RUNİK
Gizleme, örtme(esk.)ETR
GizlemeörtmeETR
Gizli oyunALAVERE
Gizli yer, köşe bucak:TUN
Gizli yolİRASE
Gizli, saklı, gizlenmiş:PİNHAN-HAB
Gliserinin palmitik esteri:PALMİTİN
Gnays yapısında, genellikle Alp Dağlarında rastlanan bir granit:PROTOJİN
Go oyununda , rakibin hamlesine cevap verememek:TENUKİ
Go oyununda beraberlik:JİGO
Go oyununda köşe kuşatmasıHİMARİ
Go oyununda saldırı hamlesi:TSUKE
Go oyununda, rakibin cevap vermek zorunda olduğu hamleENTE
Go oyununda, rakibin hamlesine cevap vermemek:TENUKİ
Go tahtasına verilen ad:GOBAN
Göç eşyası, ev eşyası:BARHANA
Göç:BARHANA
Göçebe ve yolcuların yolculuk ya da göç sırasında konakladıkları yer:KONALGA
Göçebe, eti için avlanan bir kuş:ÇULLUK
Göçebelik:BETAET
Göçte erzak ve yiyecek taşımak:ARGIÇ
Göçüşme::-):-):-):-)TEZ
Göğün en yüksek katı:ARŞ
Göğüs kafesinin iç yüzünü kaplayan ve akciğerleri saran zar:PLEVRA
Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgıbezi:TİMÜS
Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kasİYAFRAM
Göğüs zarı:PLEVRA
Göğüs, bağırÖŞ-TORAKS
Gök bilim:ASTRONOMİ
Gök boşluğu:CEVV
Gök cisimlerinin doğduğu yer:MATLA
Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmede kullanılan araç:USTURLABA
Gök dürbünlerini doğrultmaya yarayan disk:KILAĞ
Gök gürültüsü:ETİN
Gök nar odunu:ALB
Gök taşlarında rastlanan nikelli demir:TÖNİT
Gök yakutAFİR
Gökçeada’da yurdumuzun batıdaki en uç noktası olan burun:AVLAKA
Gökçeada’nın eski adı:İMROZ
Gökcisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan araç:USTURLAP
Gökkuşağı, eleğimsağma:ALAİMİSEMA-ALKIM
Gökmar odunu:ALB
Gökmaviden yeşilimsi maviye kadar dönebilen, donuk tonlu değerli bir taş:FİRUZE
Gökova körfezi kıyısında turistik bir belde:AKYAKA
Gökova körfezine verilen ad:COVA
Gökova körfezinin güney kıyısında doğal güzelliğiyle ünlü bir koy:BÖRDÜBET
Göktaşı:AEROLİT
Gökteki ay:MAH
Gökyüzü:ASUMAN
Göl bilimi:LİMNOLOJİ
Göl üzerine yapılan ilkel ev:PALAFİT
Göl:İSTEL
Golan dokumak için kurulan tezgâh:PİNE
Golf oyuncularının sopalarını bir torba işçerisinde taşıyan küçük oğlan çocuğu:KADİ
Golf oyununda yerden sıçrayan çamurİVAL
Golfta kazanılan sayı:PAR
Golf'ta kazanılan sayı:PAR
Golfte uzak mesafelerden yapılan bir vuruşta, topun deliğe çok yakın durması:LAG
Gölge oyunda çalınan zile Karagöz ustalarının verdiği ad:HATEM
GölgeAYE
Gölgede kalan yan:KUZ
Gölgeler:ZILAL
GölgelikAYEBAN-TENTE
Gölgesi düzlemsel bir yüzeye düşen basit bir çubuktan oluşmuş ilkel güneş saati:GNOMON
Gölleri inceleyen bilim dalı:LİMNOLOJİ
Gomalak’da denilen ve cilacılıkta kullanılan hayvansal kökenli reçine:ŞELLAK
Gömlek süsü:JABO
Gömlek üzerine giyilen kollu yelek:MİNTAN
Gömlek veya hırka üzerine giyilen kısa, hafif giysi:MONT
Gömlek:KAMİS
Gönden yapılan kovanın dikişi arasında su sızan yer:FERG
Gönderme belgesi:İRSALİYE
Gönderme, yollama:İRSAL-SEVK
Gönül alıcı davranış, kompliman:CEMİLE
Gönül alma:TALTİF
Gönül bağı:ALAKA
Gönül eri,kalender:RİNT
Gönül şenliğiAFA
Göreceli:İZAFİ
Görev, fonksiyon:İŞLEV
GörevdeşlikİNERJİ
Görevi sadece şarap dağıtmak olan garsonOMELİYE
Görgü:ADAP
Görgülü, terbiyeli, olgun kimse:ÇELEBİ
Görgüsüz yiyici:GANERACUDAM
Görkem, ihtişam, şatafat, tantanaEBDEBE-ŞAŞAA
Görme bozukluğuALTONİZM
Görme duyusunun yokluğu:ANOPSİ

Görme:RÜYET
Görsel etki:OPTİK
Görsel imajın, uyarımortadan kalktıktan sonra da devam etmesi:ARTİMAJ
Görsel sunumu içeren özel dosya:PORTFOLYO
Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey:OBJE
Görülen âlemin ötesi:MAVERA
Görüngü bilimi:FENOMENOLOJİ
Görüngü:FENOMEN
Görüntüleme:KLİP
Görünüşleri, fizyolojik yapı ve görevleri bakımından kimi mukoza kıvrımlarına verilen ad:GEMCİK
Görüş ve anlayışları birbirine uyan kimselerden her biri:KAFADAR
Gösterge bilimiEMİYOLOJİ
Gösterge çizelgesiKALA
Gösterge:İNDİKATÖR
GösteriEMONSTRASYON
Gösterildikçe ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve "görünce" anlamına gelen bir terim:AVİSTO
Gösteriş, kabadayılık:LOLO
Gösteriş, şatafat:CAFCAF-ALAYİŞ
Gösterişi seven, varlıklı kimse:KALANTOR
Gösterişi ve özentisi olmayan:BABAYANİ
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan:KALENDER
Gösterme, ortaya çıkarma:İZHAR
Gösterme:İRAE
Gotik ve klasik ögelerin karışımına karşı İngiltere ve Fransa'da bir tepki olarak doğmuş bir akım:PALLADYEN
Götürü iş yapan:TAŞERON
Götürü olarak:KABALADAN
Götürü toptan iş:KESENE-KABALA
Gövde heykeli:TORS
Gövde:KORPUS
Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmı:BATIN
Gövdesi , kabuğu soyulduktan sonra yenilen veya turşusu yapılan yumru köklü, beyaz çiçekli ve otsu bir bitki:GİMİ

Gövdesi kızıl kırmızı, ayakları ve yelesi siyah renkli olan atORU

Göz alıcı parlak renkleri olan bir papağan cinsi:ARA
Göz alıcı, göze çarpıcı:FRAPAN
Göz altı morluklarını, yüzdeki renk farklılıklarını, sivilce ve pürüzleri gizlemek için kapatıcı:CONCEALER
Göz bebeği:HADEKA
Göz boyası:FAR
Göz çapağı:KİG
Göz çukuru:ÇANAK
Göz değmesi:NAZAR
Göz kamaştırıcı ışık vererek yanan fişek:MAYTAP
Göz kırpma:İŞMAR
Göz organında bulunan ve fotonun ilk olarak çarptığı bir çeşit protein:RODOPSİN
Göz tansiyonu:GLOKOM
Göz yanılması:MUNAR
Göz yaşı:LAKRİMA
Göz:AYN-DİDE
Gözalıcı, alımlı, cafcaflı:FRAPAN
Gözbağcı, büyücü:RAİB
Gözbebeği(Mcz):FASS
Gözbebeği:HADEKA-BİNEK-STİGMA
Gözbilim:OFTALMOLOJİ
Gözcü, nöbetçi:KARAVUL
Gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer:VİGLA
Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği:AMBLİYOPİ
Gözde billur cisim yokluğu:AFAKİ
Gözde iris ile billur cisim arasında bulunan boşluk:ARTODA
Gözde sarıya çalan kestane rengi:ELA
Gözdeki ağ tabaka:RETİNA
Gözdeki arpacık:İTDİRSEĞİ
Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük:KATARAKT-AKSU
Göze çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan ağ biçimindeki ipliksi yapı:LİNİN
Göze inen perde:ZAFERE
Göze sürme çekmeye yarayan kemik veya fil dişinden yapılmış, ince ve uzun araç:MİL
Göze takılan mercek:LENS
Gözenek:MESAME-POR
Gözenek:POR
Gözeyutarlığı:FAGOSİTOZ
Gözgü:AYNA
Gözkapağı dışa dönük kimse:YIRTLAZ
Gözle görülmeyen, yapay olarak elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ultraviyole:MORÖTESİ
Gözlem:OBSERVASYON
Gözlemevi:RASATHAN-OBSERVATUAR
Gözler, pınarlar, kaynaklar:UYUN
Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse:CİPİ
Gözleri görmeyen:AMA
Gözleyici(Esk.):RASIT
Gözleyici:RASIT
Gözmerceğinin kırılma gücünü ölçmeye yarayan araç:FAKOMETRE
Gözpınarları:AMAK
Gözü az gören(esk.):KELİL
Gözü az gören(esk.):KELİL
Gözü muayene etmek için kullanılan ayna:OFTALMOSKOP
Gözün içini aydınlatıp görmek ve gözü muayene etmek için kullanılan aynaya verilen ad:OFTALMOSKOP
Gözün ön odasına kan dolması:HİFEMA
Gözün renkli tabaksı:RETİNA
Gözüpek:ACAR
Gözyaşı ile ilgili:LAKRİMAL
Gözyaşı kanalcığı içinde oluşan taşAKRİYOLİT
Gözyaşı:LAKRİMA-EŞK
Gramerde çıkma durumu:ABLATİF
Gramerde özneÜJE
Gramofon plağıİSK
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç:LİPARİT
Grek alfabesinin son harfi:OMEGA
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, katmanbulutTRATUS
Gri veya sarı renkte, etçil bir sinek cinsi:YEPTİS
Gribe benzeyen bulaşıcı salgın hastalıkANG
Grip, paçavra hastalığı:ENFÜANZA
Grup, kategori:ULAM
Guatemala'da bir göl:İZABAL
Guatr, guşa:CEDRE
Gübre ve kül ölçüsü olarak kullanılan çuval:TAR
Gübre, tezek:KEMRE
Güç vermek, güçlendirmek:PEKİTMEK
Güç, iktidar elde etme:NAMİYE
Güç, kuvvet(esk.):NİRU
Güç, takatERMAN
Gücenme:İĞBİRAR
Güçlü emici özelliklerinin yanı sıra dezenfektan etkileri de olan bir mineral:MAGNEZYUM
Güçlü ve gösterişli, iri yarı kadın:BABAÇKO
Güçlü ve yüksek sesle(müz.):FORTE
Güçlü, kuvvetli, sağlam:BEKEN
Güçlü, şiddetli etki:ZARP
Güçlük, sıkıntı:MEŞAKKAT
Güçsüz bırakma:İHAN
Güçsüz düşmek, yorulmak:FARIMAK-ARGIN
Gücü’de denilen ve bez tezgahında ipliği ayarlayan tarak:NİRE
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar:İSLİM
Güdüleme:TAHRİK
GüdümlüİRİJE
Gugukgillerden siyah bir kuş:ANİ
Gül şarabı:ROZE
Güldürücü öyküler, fıkralar anlatıp hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyerek halkı eğlendiren kimse:NEKRE
Güleç, güler yüzlü:BESİM-BEŞUŞ
Gülgiller familyasından Habeşistan'da yetişen almaşık yapraklı, katmerli çiçekli ve dişi organı geniş tepecikli bir ağaç:KUSO
Gülgillerden bir ağaç ve bu ağacın muşmulaya benzeyen yemişi:ÜVEZ
Gülgillerden yabani bir ağaç ve bu ağacın mayhoş yemişi:ALIÇ
Gülgillerden, 6-10 m. yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idrisağacı:MAHLEP
Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitki:AHUDUDU
Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaç:ALIÇ
Güllük körfezi kıyısında, Milas ilçesine bağlı turistik bir köy:KIYIKIŞLACIK

Gülme, gülüş:HANDE
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen kadın:RÜKÜŞ
Gülünç derecede dar ve kısa giyinmiş olan:ZİBİDİ
Gülüt:GAG
Gümrük deposu:ANTREPO
Gümrük muhafazasında çalışan işçi, kolcu:BALADUR
Gümrüklerde mallara değer biçen eksper:İSTİMATOR
Gümrüklere gelmiş ticari eşyanın konduğu, korunduğu yer:ANTREPO
Gümüş boncuk:KUDAS
Gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element:LİTYUM
Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element:NİKEL
Gümüş tabak:FASUR
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakışAVAT
Gümüş üzerine kara kalemle işlenen motifAVAT
Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü:TELKARİ
Gümüş, altın tellerden süsleme:TELKARİ
Gümüşbalığı:PLATERİNA-ATERİNA
Gümüşhane ilinde, kayak merkezi olan bir dağ:ZİGANA
Gümüşhane ilinde, sarkıt ve dikitleriyle ünlü bir mağara:KARACA
Gümüşhane’nin Şiran ilçesi yakınlarında bir şelale:TOMARA
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, tabiat parkı kapsamına alınan 18 krater gölünün ortak adı:ARTABEL
Gün doğmadan sabaha karşı olan zaman:OBAŞ
Gün doğusundan esen hafif ve tatlı rüzgarABA
Gün gece eşitliği:EKİNOKS
Gün:RUZ
Günahtan dönme:TÖVBE
Günahtan sakınma,Czüht:TAKVA
Günce:RUZNAME
Gündelikçi(esk.):ECİR
Gündem:RUZNAME
Güneş banyosu yapmak için düzenlenmiş kumsal:KUMLA
Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde:KLOROFİL
Güneş ışınlarınla yapılan tedavi:HELYOTERAPİ
Güneş odasıOLARYUM
Güneş yada ay tutulması:KESF
Güneş(esk.dl.):MİHR
Güneş:AFİTAŞEMS
Güneşin battığı yer, batı:MAĞRİP
Güneşin doğduğu yer, doğu:MAŞRIK
Güneşin doğması:TULU
Güneşin doğuş zamanı:ERTAN
Güneşin durumunu öğrenmek için, gölgesi ölçülen dikili taş:GNOMON
Güneşin yedi rengini ayrıştıran spektroskop:TAYFBİN
Güneşte kum üstünde kurutulan et:AFİR
Güneşte ya da hafif alevde kurutulmuş et:KADİT
Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan alet:HELYOGRAF
Güneşten, yağmurdan korunmak için ya da süs olarak bir şeyin ön kısmına çekilen, gölgelikAYVAN
Güneştopu:ACEMLALESİ
Güney Afrika Cumhuriyetinde doğmuş veya uzun süredir orada yaşayan ve Afrikans dili konuşan beyaz ırktan kişiler:AFRİKANER
Güney Afrika kökenli, et verimi yüksek bir keçi ırkı:BOER
Güney Afrika'nın dört eyaletinden en küçüğü:NATAL
Güney Amerika ırmaklarında yaşayan bir balıkORADO
Güney Amerika kemiricisi:AGUTİ
Güney Amerika kerestesi:İPE
Güney Amerika ormanlarında yaşayan çok iri bir kuş:İBİJO
Güney Amerika ormanlarında yaşayan, mavi ve yeşil :-):-):-):-)lik yansımalı bir kuş:AGAMİ
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri çok güçlü bitkisel zehir:KÜRAR
Güney Amerika’da üretilen kaliteli bir kahve cinsi:ARABİKA
Güney Amerika’da yaban hayvanlarını yakalamakta kullanılan kement:LASO
Güney Amerika’da yaşayan bir cins deve kuşu:REA
Güney Amerika’da yaşayan büyük su yılanı:MUSURANA
Güney Amerika’da yaşayan iri kemirici bir hayvan:PAKARANA
Güney Amerika’da yaşayan uzun kuyruklu bir tukan türü:ARAKARİ
Güney Amerika’nın sıcak ve bataklık bölgelerinde yaşayan bir kuş:HOAZİN
Güney Amerika'a yaşayan, orta boylu, kısa kuyrukulu, parlak kırmızı yüzlü bir maymun türü:UAKARİ
Güney Amerika'da ağaç kovuklarda yaşayan, kuyruğu boyundan uzun, geceleri dolaşan bir maymun türü:MİRİKİNA
Güney Amerika'da yabanihayvanları yakalama da kullanılan kement:LASO
Güney Amerika'da yaşayan bir tukan türü:ARAKARİ
Güney Amerika'da yaşayan kemirici bir hayvan:AGUTİ
Güney Amerika'da yaşayan, kuyrukları uzun ve sarılıcı, yüzü kırmızı bir maymun türü:KOATA

Güney Amerika'da yaşayan, orta boylu, kısa kuyruklu, parlak kırmızı yüzlü bir maymun:UAKARİ
Güney Amerika'da yaygın olarak görülen, sürekli yeşil kalan kozalaklı ağaçERVİ
Güney Amerika'daki bozkırlara verilen ad:PAMPA
Güney Amerika'nın en önemli sanayi merkezi ve Brezilya'nın en büyük kentiAO
Güney Anadolu’da yabani olarak bulunan ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen kırmızı çiçekli otsu bir bitki:NAKIL

Güney Anadolu’daki konar göçer Türkmenler arasında göç kervanını yöneten genç kıza verilen ad:ALADORLAR
Güney Asya'da yaşayan, uzun kuyruklu bir maymun türüUK
Güney Avrupa'da yetişen bir ardıç türü:KARAARDIÇ
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen bir koyun ırkı:İVESİ
Güney Doğu Anadolu'da kadınların çeşitli yerlerine yaptıkları dövmeAK
Güney Doğu Anadolu'da yetiştirilen Halep ve Kılkeçisinden melezlendirilmiş, çok uzun siyah kıllı bir keçi türü:KİLİS
Güney Doğu Asya'da bir kıyı ülkesi:VİETNAM
Güney Fransa'da yetişen, Bordeuax şaraplarında kullanılan bir çeşit kırmızı üzüm:MERLOT
Güney İspanya’ ya özgü soğuk içilen domates, salatalık, biber ezme çorbası:GASPACHO
Güney kutbunda yaşayan bir kuş:PENGUEN
Güney kutubunda bir deniz:ROSS
Güney Pasifik Adalarında, dinsel törenlerde kullanılan ağaçtan oyulmuş direk:BİS
Güney Sakson Krallığının kurucusu sayılan Anglosakson hükümdarı:AELLE
Güney ve Güneydoğu Anadolu da halk arasında domatese verilen ad:BANADURA
Güney Vietnam'da bir akarsu:BE
Güney yarımkürede bulunan parlak yıldız, YıldırakÜHEYL
Güney, güney rüzgarı, kaba yel:LODOS
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen bir koyun ırkı:İVESİ
Güneydoğu Anadolu ile Irak Türk bölgesinde ezgiyle söylenen mani:HOYRAT
Güneydoğu Anadolu’da antik kent:ZEUGMA
Güneydoğu Anadolu’ya özgü acı kahve:MIRRA
Güneydoğu Anadolu’ya özgü, çekilmiş mercimek, bulgur ve soğanla yapılan bir yemek:KÖLÜKAŞI
Güneydoğu Asya' da yaşayan kuyruklu bir maymun:MAKAK
Güney-Doğu Asya ülkeleri ve Çin'de yaygın olarak bulunan etnik grup:HMONG
Güneydoğu Asya’da bir ırmak:İRAVADİ

Güneydoğu Asya’da özellikle Laos’ta kullanılan ağızlı org:HEN
Güneydoğu Asya’da yaşayan yabani öküz:BANTENG
Güneydoğu Asya’da yetişen ve mobilya yapımında kullanılan bir cins kamış:RATAN
Güneydoğu Asya'da bir yanardağ:KRAKATOA
Güney-Doğu Asya'daki en uzun nehir:MEKONG
Gün-gece eşitliği:EKİNOKS
Günlük olayların yazıldığı defter:RUZNAME
Günlük yaşama ait küçük ve geçici belgeleri toplama şeklinde koleksiyonculuk:EFEMERA
Günlük yaşamda teknolojide maddelerin elektriksel kimyasal ya da mekanik yolla aşınması:KOROZYON
Günlük yiyecek:ABİŞHOR
Günümüzde bir tam sesin 1/100'ü kabul edilen, duyulamayan en küçük aralıkCHİSMA
Günün öğle akşam arasındaki bölümü:APREDİMİ
Gür erkek sesiAVUDİ
Gurbete gitme:CELA
Gurbette yaşayan:ELGİN
Gürcistan:HİBERYA
Gürcülerin önemli bir bütününü oluşturan halk kütlesi:İMERLER
Güreş için yetiştirilmiş erkek deve:TÜLÜ
Güreş meydancısı:CAZGIR
Güreşler için boğa yetiştiren kimse:GANADERO
Güreşte bir oyun:BOYUNDURUK-KURTKAPANI-DALMA-ÇİPE-KAFAKOL-KLE-SALTO
Güreşte rakibinin altına girerek onu sırtüstü getirmeyi amaçlayan bir oyun:KAFAKOL
Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek çiçekleri püskül biçiminde olan, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç:KIZILAĞAÇ
Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi:HUŞ
Gürültü çıkaran ufak çocuk:GACARA
Gürültü patırtıAĞDAĞA
Gürültüölçer:PSOFOMETRE
Gürültüye boğmak:FARFARA
Gurur:AZAMET
Güven duyma:İNANMA
Güven mektubu:İTİMATNAME
Güven:İTİMAT
Güvercin:KEBUTER
Güveyotu:KEKLİKOTU
Güzel avrat otu:BELLADONNA
Güzel çiçekli bir süs bitkisi:KANA
Güzel el yazısı demek:KALGRAFİ
Güzel koku:RAYİHA-ARF-ITIR
Güzel kokular:ITRİYAT
Güzel kokulu beyaz çiçekler açan ağaççık:FUL
Güzel kokulu bir kavun türü:ŞAMAMA
Güzel kokulu çiçekleri olan tırmanıcı bir bitki:HANIMELİ
Güzel kokulu yaprakları yemeklere konan, nane ve yabankekiğinin ortak adı:BARSAMA
Güzel kokulu, değişik renkli çiçekleri olan bir süs bitkisi:ŞEBBOY
Güzel kokulu, sarı renkte, uzunca bir kavun türü:TOPATAN
Güzel kokulu:ITRİ-MİS
Güzel konuşma yeteneği:NATIKA
Güzel konuşma::CERBEZE
Güzel sanat:AR
Güzel sanatlar eviARÜLBEDAYİ
Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan:ARKAİK
Güzel sesli bir kuş:İSKETE
Güzel sevgili:NİGAR
Güzel söyleme ve yazma yeteneğiELİKA
Güzel söz söyleme kolaylığı:TALAKAT
Güzel söz söyleme sanatı:RETORİK
Güzel söz söyleyen, konuşkanİLBAZ
Güzel ve faydalı şeyler:BEDAYİ
Güzel ve inandırıcı konuşma:CERBEZE
Güzel yüzİDAR
Güzel, hoş, nefOFLAZ-RANA
Güzel, ince ,zarif kadın:AHU
Güzel, iyi kadın anlamında kullanılan bir sözcük:HASNA
Güzel, sevimli insan:GÖKÇEK
Güzel, şık el yazısı:KALİGRAFİ
Güzel, süslü, parlak:BALKI
Güzel:NİK
Güzelavrat otundan elde edilen ve hekimlikte yararlanılan zehirli bir madde:ATROPİN
Güzelavratotu:BELLADON
Güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi:ESTET
Güzellik ya da sağlık amaçlı kullanılan esnek iç giysisi:KORSA
Güzin yağan yağmur:GÖZLEK
*GEMİCİ DİLİ*
..

17.yy. Kadar Akdeniz'de kullanılan bir tür ticaret gemisi:KARAVELE
Adriya denizinde kullanılan çok hafif büyük gondol:PEOTA
Ağır bir şeyi denizden çıkarmak ya da oraya indirmek işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi:ALGARİNA
Alamanadan küçük, üç çifte balıkçı kayığı:MANYAT
Alet edavat veya boya gibi şeylerin saklanması için kullanılan dolap:PORTUÇ
Alt kısmı düz, geniş ve sağlam yapılı bir yük gemisi:LAYTER
Altı düz kayık:PELEME
Altı düz olan gezinti vapuru:MUŞ
Altı düz ve yayvan bir gemi:LAYKA
Altı düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli iki kişilik tekne:ŞARPİ
Ambardan güverteye açılan baca:MANİKA
Ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca:MANİKA
Ana civadranın üzerinde ileriye doğru uzatılmış çubuk:BASTON
Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler:ÇUBUK
Barko iriliğinde üç direkli yelkenli gemi:NADA
Baş bodoslamalarının her iki yanında, çapayı içine alabilen ve güverteye açılan demir zincirin geçtiği delik:LOÇA
Baş bodoslaması omurga hattına dikey olarak çelik lamadan yapılmış gemi:BALTABAŞ
Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik amacıyla konulan ekleme:TALİMAR
Baş taraf çekilen üç köşe yelken:FLOK
Baş tarafı balta ağzı gibi düz olan gemi:BALTABURUN
Baş tarafın kıça doğru daha batık olması:BASLI
Başı yuvarlak, kıçı aynalı Karadeniz yapısı bir yelkenliAGALI
Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba:PONTON
Bayrak direğinin tepesine süs olarak konan uzun kumaş şerit:BANDROL
Bin dokuz yüz on iki yılında batan transatlantik:TİTANİK
Bir akıntının kıvrılarak aksi istikamete gitmesi:ORKOZ
Bir çifte kürekle kullanılan patalyaİNGİ
Bir deniz milinin onda birine eşit ölçü birimi(185.2m)OMİNA
Bir deniz teknesinin başka bir tekneye ya da iskeleye yanını vererek yanaşması:ABORDA
Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar:AVARYA
Bir gemideki malların gösterildiği, boşaltma işlerinin yapılacağı liman idaresine verilecek liste:MANİFESTO
Bir geminin alabildiği yük miktarı:LASTA
Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak:BANDIRA
Bir geminin rüzgar ve akıntı etkisiyle bulunduğu rotadan veya mevkiden kaymasıÜŞME
Bir geminin salgın hastalık nedeni ile karantinaya alınması:İSPORKA
Bir geminin su yüzünden yukarıda kalan bölümü:FRİBORD
Bir geminin yüklü su kesimi ile boş su kesimi arasında kalan bölümü:FAÇA
Bir gemiye yükleme ya da boşaltma için tanınan süre:ASTARYA
Bir gemiyi toptan kiralama:ISKAPARMA
Bir halat ya da zincirin dolaşıp kör düğüm olması:TOCA
Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırmak:VOLTA
Bir halatın çekilen çıması:TİRENTİ
Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çomasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli:PİYAN
Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısımOBLİN
Bir kayık türü:MAGUR
Bir kıyıya yada gemiye göre açık deniz:ALARGA
Bir kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı:KOMODOR
Bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne gurubu, karışık olarak demirlemiş olan tekneler topluluğu:ISKARÇA
Bir palanganın tirentisini veya veya halatı elle çekerken üzerine yatarak mola vermeksizin çekmek:YÜRYA
Bir serene ya da herhangi bir ağaca açılan delik:BASTİKA
Bir şeyi bir yerden bir yere götürüp getirmeye yarayan halat:VARAGELE
Bir su altı aracı:BATİSKAF
Bir teknede denge sağlanması için sintinesine konan ağırlıkAFRA
Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için baş ve kıç omuzluklardan verdiği halat:KOLTUK
Bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş boru:MANİKA
Bir teknenin arka alt kısmında yaptığı eğim:BATOK
Bir teknenin ön tarından ileri istikameti:PRUVA
Bir teknenin ön ve ileri kısmı:BAŞ
Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesiALMA
Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması:EĞLENMEK
Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmı:KARİNA
Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmının iç tarafıdırİNTİNE
Bir teknenin yüküne bağlı olarak taşırdığı su miktarıRAFT
Bir teknenin, arka alt kısmında yaptığı eğim:BATOK
Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi:LİMBO
Bir tür gemici düğümü:ALABORİNA
Bir tür yarış teknesi:REGATA
Bir ülkenin iskeleleri arasında gemi işletebilme hakkı:KABOTAJ
Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır:ALTABAŞO
Bir yelkenli türü:CÖNK
Bir yere yanaşmış veya demirlemiş geminin yerini değiştirme işlemiHİFTİNG
Bir zırhlı gemi türüRETNOT
Birbiriyle geçinemeyen gemi tayfası:ALABABULA
Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer:TAVA
Borda kaplamalarını yerleştirmek için ahşap gemilerin omurgalarına açılan yuva:AŞOZ
Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması:ALABANDA
Bordosunda tek denge gönderi bulunan Malezya'ya özgü tekne:PROS
Brig'ten küçük iki direkli hafif armalı pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer uskunaULET
Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan iki direkli yelkenli harp gemilerine verilen ad:İSKONA
Bulaşı hastalıklar bulunan bir ülkeden gelen gemideki insanların konulduğu, karantina binası:LAZARETO
Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diğer tarafa dirisa edebilmek ve sabit tutabilmek:VENTO
Bütün yelkenleri camadan vurmaksızın kullanılabilcek dercedeki sert rüzgar:FRİŞKA
Büyük harp gemisiİRİTNOT
Büyük sandal:BARKA-ŞALUPA
Büyük ve yuvarlak burunlu tekneler için kullanılan deyim:HULK
Büyük yelkenleri kullanmaya yarayan ip:ISKOTA
Büyük yelkenli gemi:CÖNK
Büyük zokaİNARA
Büyük, düz altlı kıyı ticaret teknesi tipi:BARG
Büyük, üç köşe yelkenli yük gemisi:MAVNA
Cankurtaran filikalarını oturtmak için güvertelere konulan sehpa:KALASTRA
Çapa tırnağını kaldırıp asmak için geminin kenarında bulunan sabit ya da hareketli demir askı:FİŞKA
Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem:FLADOR
Çif direkli yelkenli gemi:KEÇ
Çitari balığı:NERİTEL
Çoğunlukla tek direkli ve ince gövdeki, randalı yelkenli:KOTRA
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisiKAVUT
Daha çok Nil ırmağında kullanılan bir tür küçük gemi:FELUKA
Dalgakıranlarla çevrilmiş liman:MENDİREK
Dalyanın kapak yeri:BASARYA

Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik:FUTA
Demir üzerinde bulunan teknelerin denizde bulunan zincir mesafesi:KALOMA
Demirin deniz dibinden kurtulması, ağırlığını zincire binmesiALPA
Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmıAGA
Demirin kollarının ucundaki tırnak şeklindeki kısım:TIRNAK
Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu vaziyet:APİKO
Demirlemek için gemi çapasını yukarı kaldırıp bağlamaya yarayan zincir takımı:KAPON
Demirlemek için verilen komut:FUNDO-FUNDA
Deniz ataşesi:ATAŞENAVAL
Deniz bilim:OŞİNOGRAFİ
Deniz buzulu, buzla:BANKİZ
Deniz çakısıULİNA
Deniz derinliğini ölçme işi:İSKANDİL
Deniz dibinde yetişen ve beyaz çiçekler açan bir bitki:LAP
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç:BATİSKAF
Deniz feneri:ÇAKAR
Deniz fili dişlerinden yapılan tesbih:NAKA
Deniz içinde zincirlerin birbirine dolaşması:ISPARMAÇA
Deniz içine uzanmış ince kara parçası:KILBURUN
Deniz kabuğu gibi malzemeyi ipe dizip kelep haline getirdikten sonra birbirine dolaşarak yapılan kısa gerdanlık:KISTI
Deniz kenarı:ADAN
Deniz kenarında yapılmış salaş, dam gibi barınak yer:KAVALA
Deniz kestanelerinin dikeni:RADİOLA
Deniz kırlangıcı:BALIKÇIN
Deniz kızıİRER
Deniz kuşlarının gübre olarak kullanılan pisliğiUANO
Deniz radarıONAR
Deniz tarafından ırmak ağızlarında yada akarsuların kazdığı derin vadilerin aşağı kesimlerinde oluşan yüksek kenarlı kıyı biçimi:RİA
Deniz tarafından örtülen, derin ve parçalanmış koylar meydana getiren gömülmüş vadi:RİA
Deniz taşıtlarını yönetmek:ABRAMAK
Deniz taşıtlarının pervanesi:USKUR
Deniz teknelerini karaya çekmek için bunların altına sürülen yuvarlak ağaç:FİLENK
Deniz teknelerinin iç yanları:ALABANDA
Deniz veya denizcilikle ilgili:BAHRİ
Deniz ya da ırmaklarda birdenbire derinleşen yer:LONGUZ
Deniz yolculuklarında geminin veya yükünün gördüğü zarar:AVARYA
Deniz yüzeyine yakın kayalık kümelerÜKÜNTÜ
Deniz yüzüne çok yakın olan tehlikeli kaya ya da sığlık:KÖRKAYA
Denizaltında dinleme aygıtıONAR
Denizanası:MEDÜZ
Denizcilerin gibi geniş ve yatık yaka:MARNEL
Denizcilik dilinde aşağıda, alt anlamında kullanılan söz:ABAŞO
Denizcilik dilinde yelken indirmeye verilen ad:MAYNA
Denizcilik kurallarına aykırı durum:KARAVELA
Denizcilikte çok durgun deniz ve hava:BONAÇA
Denizcilikte safra anlamında kullanılan sözcük:BALAST

Denizcilikte ve havacılıkta kullanılan radyo seyir sistemi:LORAN
Denizcilikte yedek halat:PERMEÇE
Denizcilikte,çekilmekte veya indirilmekte olan bir halatı veya zinciri bir yere bağlamak için verilen komut:ABOSA
Denizde ada:CEZİRE
Denizde ağır cisimleri kaldırmaya, batık gemileri çıkarma veya askıya almaya yarayan, vinçli tekne yada duba:ALGARNA
Denizde batmış olan bir geminin, bir nesnenin yerini ve durumunu ses dalgalarıyla saptayan sistemONAR
Denizde sekiz bin metreyi geçen derinlik:ABİS
Denizde yada kıyıda buz tabakasıyla örtülü olan kesim:BANKİZ
Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi veya geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzer cisim:ŞAMANDIRA
Denizde yosunlu sazlı yer:ÇEPEZ
Denizde, açığa ya da kıyılara yerleştirilen, belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener:ÇAKAR
Denizdeki dalgalrın aşındırmasıyla, dik kıyıların altının oyulup çökmesi sonucu ortaya çıkan oluşum:FALEZ
Denizdeki lokal sığlıklar:TOPUK
Denize inen dik ve yüksek kıyı:YALIYAR
Denize uzanan dar ve alçak kara parçasıİL
Denizin çekilmesi:CEZİR
Denizin karaların içine girerek oluşturduğu dar koylar:FİYORD
Denizlerde yaşayan mikroskopik canlılar:PLANKTON
Denizlerden taş ve mercan kayalarından oluşan sığlıklar:BANK
Denizlerin çekilmesiyle oluşan yurtlanmaya elverişli yer:NERİTEL
Denizlerin karalara doğru girmiş olan parçalarına verilen ad:KULAK
Deri ile kaplı Eskimo kayığı:UMİAK
Derinliği aynı olan sığ sular:FİLET
Deriyle kaplı bir çeşit Eskimo kayığı:UMİAK
Dipleri düz olan denizlerde, dip akıntıları nedeni ile oluşan bölge:KANAL
Direk ve cıvadraların alt başların alt başlarındaki topukların yerine oturması için açılmış olan yuva:ISKAÇA
Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma:İSTRALYA
Direkler arasındaki istrelyalar üzerine açılan üçgen şeklindeki yelkenler:VELENA
Direklere takılı halatları bağlamak için küpeştenin iç tarafında bulunan delikli ve çubuklu levha:ARMADURA
Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar:ÇARMIK
Direklerin üst uçlarına geçirilmiş yuvarlak tabla:ŞAPKA
Dizicilerin harfleri içine yerleştirdikleri demir yuva:KUMPAS
Donanma:ARMADA
Dört köşe yelkenlerin yan yakalarına, alt tarafa doğru bağlanan halat:BURİNA
Dört köşe yelkenlerin yüzeyini küçültme işi:CAMADAN
Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol:YEKE
Dümeni ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme:VİYA
Dümeni ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütmek için verilen emir:VİYA
Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve dişi olarak konmuş olan menteşe:İĞNECİK
Dümenin su içindeki en geniş kısmı:YELPAZE
Dünyanın bütün denizlerine yayılmış bir yumuşakça cinsi:ERATO
Dünyanın ilk nükleer denizaltısının adı:NAUTİLUS
Düz nehir gemisi:TOMBAZ
Ege kıyılarında, özellikle İzmir kentinde etkili yerel deniz meltemi:İMBAT
Eskiden gemilerde kullanılan bir çeşit kalın sicim:ISPAVLİ
Eskiden hükümdarlara ayrılan gemi:RİYALE
Eskiden kara ve deniz savaşlarında kullanılan bir top:BALYEMEZ
Eskiden kullanılan üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi:FİRKATEYN
Eskiden kullanılan,kıç tarafı yüksek, hızlı giden yelkenli:ÇEKELEVE
Filika büyüklüğünde buharla işleyen deniz teknesi, küçük vapur:ÇATANA
Filika veya demirleri asmak için kullanılan gemi elemanı::-):-):-):-)FORA
Filikaların baş ve kıç taraflarında bağlama amacı ile kullanılan yeterli uzunluktaki ince halat:PARİMA
Filikaların suyunu boşaltmak için yapılmış, ağaç kepçeler:ÇAMÇAK
Flasaların bir tarafa bükülmeisi sonucu halatta elde edilen elemanlar:KOL

Flok ve randa yan yelkenlerin kandilisası:ÇÖRDEK
Flok yerine çekilen çok daha büyük flokENOVA
Flokların açıldığı istralya:LARMO
Gabya serenlerin kandilisasına:MANTİ
Ganj nehrinde yük taşımakiçin kullanılan, altı düz tekne:PATİLE
Geceleyin denizde oluşan parıltı:YAKAMOZ
Gemi adamlarını gemilere atama belgesi:ORDİNO
Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde delik:LOMBAR
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklıkAPARTA
Gemi çapasına bağlı bulunan kalan halat ya da zincirEMENE
Gemi çatmasında eğri parça:PARAÇOL
Gemi demir:ÇAPA-LENGER
Gemi demiri:MİRSAT
Gemi demirinin ucundaki yassı parça:TIRNAK
Gemi direğinin ayaklığı:ISKAÇA
Gemi dümeni:HALAŞE
Gemi enkazı, batık:LAŞE
Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta:İSPİRALYA
Gemi güvertesinde enine konmuş kirişlerden her biri:Kİ
Gemi güvertesinde gemizincirinin geçtiği delik:LOÇA
Gemi güvertesinde suların dışarıya akması için açılan delik:FRENGİ
Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri:KEMERE
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme:TORNİSTAN
Gemi içini aydınlatmaya yarayan zeytinyağıyla yanan siperli fener:MAPA
Gemi kaptanıÜVARİBEY
Gemi kiralama:ISKAPARMA
Gemi omurgası:KARİNA
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç ya da demir direklerden her biri:BODOSLAMA
Gemi personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi:ÇIMARİVA
Gemi safrasıABURA
Gemi ve teknelerde kullanılan tahtaERDEL
Gemi veya tekne içindeki kapılara ve güverteden aşağı iniş ve çıkış merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir:KAPORTA
Gemi yada tren yatağı:KUŞET
Gemi yapılan yer:TERSANE
Gemi zincirinin su içindeki bölümü:KALOMA
Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden ayrılması:AVARA
GemiEFİNE-SABİHA-KEŞTİ
Gemici çırağı, küçük yaştaki tayfa yamağı:MİÇO
Gemici düdüğüİPSİ
Gemici pusulası:KARTİ
Gemici, işçi gibi kimselerin eğlenmek için gittikleri içkili, danslı yer:BALOZ
Gemicilerin eğlenmek için gittikleri içkili yer:BALOZ
Gemicilerin gayret sözü:HEYAMOLA
Gemicilikte halat germe:TİZE
Gemide bulunanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösteren resmi belge:PRATİKA
Gemide hareket halinde bulunan bir halatın veya zincirin, bir an durdurulması için verilen komut:ABOSA
Gemide hava bacaları:MANİKA
Gemide tayfa başı:LOSTROMO
Gemide teslim satış:FOB
Gemide yelkenlerin açılması:AMORA
Gemideki pencerelere verilen isim:LUMBUZ
Gemilerde ambar:PORTUÇ
Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ipAVLA
Gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan ışıklı işaretlerin topluca sıralandığı direk:NOEL AĞACI
Gemilerde demir zincirinin geçtiği delik:LOÇA
Gemilerde küçük makara:MANDAR
Gemilerde kullanılan demir halka:ANELE
Gemilerde kullanılan küçük su fıçısı:KARTEL
Gemilerde kullanılan, sert ağaçtan yapılmış bir çeşit iğne:KAVELYA
Gemilerde mizana direğinin gerisindeki yelken:RANDA
Gemilerde nöbet değişimi:ISKANCA
Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğuşları:BAŞALTI
Gemilerde teçhizatları korumak üzere üstlerine örtülen branda kılıflar:KAPELA
Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşemeÜVERTE
Gemileri bağlamakta kullanılan üç yada dört kollu halat:YOMA
Gemileri farklı iki su düzeyinin birinden ötekine geçirmek için yapılan ara havuz:LOK
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat:PALAMAR
Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim:TONİLATO
Gemilerin baş bodoslamalarının su içindeki kısmında ileri doğru uzanan şişkin kısım:BULB
Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken:RANDA
Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim:PALAMAR
Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfakALİ
Gemilerin yükleme ve boşaltma yapması için rıhtımlarla çevrili havuza verilen adOK
Geminin arkası:PUPA
Geminin bağlı olduğu limanın adı yazılan düz veya yuvarlak kıç bölümü:AYNALIK
Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin altındaki dar kesim:ÇALIM
Geminin baş tarafındaki yatık direğin (cıvadranın) dışarıya doğru uzanan parçası:BASTON
Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan direk:CIVADRA
Geminin başka bir gemiden veya kıyıdan uzaklaşması:AVARA
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.:KANA
Geminin cıvadrasına çekilen üçgen yelken.: FLOK
Geminin en geniş yeri:MASTURİ
Geminin götürü olarak kiralanması:ISKARSO
Geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak:BANDIRA
Geminin içindeki en alt bölümİNTİNE
Geminin ön tarafı:PRUVA
Geminin orta bölümü:BEL
Geminin rüzgar alan yönü:ORSA
Geminin rüzgâr almayan yanı:BOCA
Geminin rüzgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi:TİRAMOLA
Geminin saatteki hızını ölçen alet:PARAKETE
Geminin sol yanı:İSKELE
Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar:ISKALARİYA
Geminin yan kısmı:BORDA
Geminin yükünün pek sıkı olarak istif edilmesi:ISKARÇA
Geminin zincirini toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması:APİKO
Gemiyi baştan yada kıçtan halatla karaya bağlama:ABAŞO
Gemiyi istenen bir yerde tutmak için bir zincirle denize atılan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri:ÇİPO
Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut:VİYA
Genellikle Venedik’te kullanılan bir kayıkONDOL

Getirip götürme halatı:VARAGELE
Gezi amacıyla kullanılan iki direkli gemiULET
Ghanj Nehrinde, yük taşımak için kullanılan altı düz tekne:PATİLE
Gondol’a benzer kayık:PEREME
Gondola benzeyen bir kayık:PELEME
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken:MAYİSTRA
Güveretenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren, enine konan kısımlardır:KEMERE
Güverte borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşan çizgi:ARMOZ
Güverte locasının altındaki demir kol:KASTANYOLA
Güverte üstündeki borda kaplaması:KÜPEŞTE
Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi:ARMUZ
Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu delikler:FİRENGİ
Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzeriene açılan branda veya başka bir malzememden yapılmış örtü:TENTE
Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=