Bulmaca D

Dağ burnu:FİND
Dağ doruğu:ÇOKU
Dağ eteği:ENER-RAG
Dağ geçidi:AŞIT
Dağ keçisi:ELİK-YAĞMURCA
Dağ kırlangıcı da denilen küçük bir kuş:EBREHE-EBABİL-PALVANE
Dağ lalesi:ANEMON
Dağ servisiEDİR-ARAR
Dağ sırtı:KIRAK
Dağ sırtlarında davarların yatırıldığı rüzgar almayan kuytu yer:ARKAÇ
Dağ sırtlarından, kayalardan sızan suIZAK
Dağ tavuğu:ÇİL
Dağ teleferiği:TELESİYE
Dağ tepesi, dorukİKMEN
Dağ üzerindeki yüksek geçit:BELEN
Dağ ve orman havasından yararlanıp tedavi olmak amacıyla yapılan turizm şekli:KLİMATİZM
Dağ ve tepelerde sınırlanmış, suları aynı deniz, göle ve ırmağa akan bölge:HAVZA
Dağ yürüyüşü:TREKKİNG
Dağ:CEBEL
Dağarcık:REPERTUAR
Dağcılık:ALPİNİZM
Dağdan çok hızlı inen sel:KIYAN
Dağdan inen sel:KAYAN
Dağılma:İNFİSAH
Dağın en yüksek yeri:KEREMPE
Dağınık parçalanmış, talaman yozARAMANTOZ
Dağınık, perişan:PEJMÜRDE
Dağıstan'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse:KUMUK
DağıtıcıİSTRİBÜTÖR
Dağıtıcı:MÜVEZZİ
Dağıtım:TEVZİ
Dağlarda oyuk ve kuytu yer:KEPEZ
Dağlarda yetişen yaban üzümü:PERPİL
Dağlarda yetişen, rengi hafif yeşil bir çeşit yaban soğanı:KÖMÜREN
Dağlarda, içinde su biriken çukur:KALET
Dağların çizgi halinde görülen üst sırt bölümü:KIRAN
Dağların deniz kenarındaki içeri doğru girintili kuytu yerleri:KEPEZ
Dağların sarp ve kayalık yerlerine verilen ad:KEBEN
Dağların tepelerinde tesadüfen rastlanan düz yollaraÖLEK
Dağların üzerinde düşey ve doğal mağaralara verilen ad:OBRUK
Dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamıAĞİ
Dağlık yer:CEBELİSTAN
Dağoluş:OROJRNİ
Daha çok Alevi ozanların tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen koşuklarına, kendilerince verilen adEME
Daha çok ayakkabı yapılan bir çeşit sağlam ve parlak kumaş:KARAMANDOLA
Daha çok çikolatayla kaplanmış kuruyemişRAJE
Daha çok hayvan postundan yapılan bir başlık türü:BÖRK
Daha çok ipekten yapılmış uzun Japon kemeri:OBİ
Daha çok kadınların bluz üzerine giydikleri yelek:JİLE
Daha çok Karadeniz yöresinde giyilen bir tür erkek ayakkabısı:ÇAPULA
Daha çok kış gecelerinde görebildiğimiz, bir takım yıldızı:ORİON
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyunKEÇ
Daha çok Türkmen oymakları arasında rastlanan bir tür kukla oyunu:KARAÇOR
Daha doğru, en sağlam:ASAH
Daha iyi, yeğ:EVLA
Daha iyi:EVLA
Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar:İHTİRA
Daha sonra:BİLAHARE
Daha uzak:ÖTE
Daha yaş iken duvar sıvası üzerine toprak boyalarla yapılan resim:FRESK
Dahi:ÖKE
Daire:TEĞRE
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt:PELÜR
Dal ve budak kırpıntısı:ÇIRPI
Dal ve sürgünlerinin bağlanması ve biçimlendirilmesi suretiyle saksıda yetiştirilen bodur ağaç:BONSAİ
Dal, budak:ÇANGAL
Dalakotu:KISAMAHMUT
Dalan, çıkar topluluğu:LOBİ
Daldaki meyve kümesi:ÇATANAK
Dalga dalga renkli çizgiler:MENEVİŞ
Dalga:TALAZ
Dalgaların üzerinden aştığı enkaz:AKUVA
Dalgalı parıltılar verilmiş bir tür kumaş:MUARE
Dalgalı, çizgili kumaş:HARE
Dalış:PLONJON
Dalkavuk, yaltakçı:ENİŞE
Dalla örtülü, çalı çırpıdan yapılmış kulübe, çardak:ALACIK
Dallardan örülmüş büyük sepet:ÇİTEN
Dalları çok çatallı ve sapları odunsu bir bitki:ÇALI
Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitki:ÇÜRDÜKOTU
Dalsız budaksız ağaç:KABAŞ
Dalyanın kapak yeri:BASARNA
Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak kenarından dışarı doğru uzanmış oluk:ÇÖRTEN

Dam saçağıİVİK-İFRİZ
Dam ustalarının kullandığı, başının bir ucu çember parçası biçiminde eğri, öbür ucu keskin çekiç:BARDA
Damar çatlaması sonucu organizma içinde kan toplanması:HEMATOM
Damar iltihabı:VASKÜLİT
Damar sertliği:ARTERYOSKLEROZ
Damar:REG
Damarlı ve yarı saydam bir taş,balgam taşı:ONİKS
Damga, mühür:KAŞE
Damın, çoğunlukla çamaşır semeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü:TAHTABOŞ
Damıtık İskandinavya içkisi:AKVAVİT
Damıtılmış alkollü içkiPİRİT
Damıtmaya yarar araç, damıtıcı:İMBİK
Damızlık dişi hayvan:MAYA
Damkoruğu:KULAKOTU
Damla hastalığı:GUT
Damla hastalığı:GUT-NIKRİS
Damla:KATRE


Dağ burnu:FİND
Dağ doruğu:ÇOKU
Dağ eteği:ENER-RAG
Dağ geçidi:AŞIT
Dağ keçisi:ELİK-YAĞMURCA
Dağ kırlangıcı da denilen küçük bir kuş:EBREHE-EBABİL-PALVANE
Dağ lalesi:ANEMON
Dağ servisiEDİR-ARAR
Dağ sırtı:KIRAK
Dağ sırtlarında davarların yatırıldığı rüzgar almayan kuytu yer:ARKAÇ
Dağ sırtlarından, kayalardan sızan suIZAK
Dağ tavuğu:ÇİL
Dağ teleferiği:TELESİYE
Dağ tepesi, dorukİKMEN
Dağ üzerindeki yüksek geçit:BELEN
Dağ ve orman havasından yararlanıp tedavi olmak amacıyla yapılan turizm şekli:KLİMATİZM
Dağ ve tepelerde sınırlanmış, suları aynı deniz, göle ve ırmağa akan bölge:HAVZA
Dağ yürüyüşü:TREKKİNG
Dağ:CEBEL
Dağarcık:REPERTUAR
Dağcılık:ALPİNİZM
Dağdan çok hızlı inen sel:KIYAN
Dağdan inen sel:KAYAN
Dağılma:İNFİSAH
Dağın en yüksek yeri:KEREMPE
Dağınık parçalanmış, talaman yozARAMANTOZ

Dağınık, perişan:PEJMÜRDE
Dağıstan'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse:KUMUK
DağıtıcıİSTRİBÜTÖR
Dağıtıcı:MÜVEZZİ
Dağıtım:TEVZİ
Dağlarda oyuk ve kuytu yer:KEPEZ
Dağlarda yetişen yaban üzümü:PERPİL
Dağlarda yetişen, rengi hafif yeşil bir çeşit yaban soğanı:KÖMÜREN
Dağlarda, içinde su biriken çukur:KALET
Dağların çizgi halinde görülen üst sırt bölümü:KIRAN
Dağların deniz kenarındaki içeri doğru girintili kuytu yerleri:KEPEZ
Dağların sarp ve kayalık yerlerine verilen ad:KEBEN
Dağların tepelerinde tesadüfen rastlanan düz yollaraÖLEK
Dağların üzerinde düşey ve doğal mağaralara verilen ad:OBRUK
Dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamıAĞİ
Dağlık yer:CEBELİSTAN
Dağoluş:OROJRNİ
Daha çok Alevi ozanların tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen koşuklarına, kendilerince verilen adEME
Daha çok ayakkabı yapılan bir çeşit sağlam ve parlak kumaş:KARAMANDOLA
Daha çok çikolatayla kaplanmış kuruyemişRAJE
Daha çok hayvan postundan yapılan bir başlık türü:BÖRK
Daha çok ipekten yapılmış uzun Japon kemeri:OBİ
Daha çok kadınların bluz üzerine giydikleri yelek:JİLE
Daha çok Karadeniz yöresinde giyilen bir tür erkek ayakkabısı:ÇAPULA
Daha çok kış gecelerinde görebildiğimiz, bir takım yıldızı:ORİON
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyunKEÇ
Daha çok Türkmen oymakları arasında rastlanan bir tür kukla oyunu:KARAÇOR
Daha doğru, en sağlam:ASAH
Daha iyi, yeğ:EVLA
Daha iyi:EVLA
Daha önce hiçbir şairin kullanmadığı sözcük, deyim ve üslupları tanımlar:İHTİRA
Daha sonra:BİLAHARE
Daha uzak:ÖTE
Daha yaş iken duvar sıvası üzerine toprak boyalarla yapılan resim:FRESK
Dahi:ÖKE
Daire:TEĞRE
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt:PELÜR
Dal ve budak kırpıntısı:ÇIRPI
Dal ve sürgünlerinin bağlanması ve biçimlendirilmesi suretiyle saksıda yetiştirilen bodur ağaç:BONSAİ
Dal, budak:ÇANGAL
Dalakotu:KISAMAHMUT
Dalan, çıkar topluluğu:LOBİ
Daldaki meyve kümesi:ÇATANAK
Dalga dalga renkli çizgiler:MENEVİŞ
Dalga:TALAZ
Dalgaların üzerinden aştığı enkaz:AKUVA
Dalgalı parıltılar verilmiş bir tür kumaş:MUARE
Dalgalı, çizgili kumaş:HARE
Dalış:PLONJON
Dalkavuk, yaltakçı:ENİŞE
Dalla örtülü, çalı çırpıdan yapılmış kulübe, çardak:ALACIK
Dallardan örülmüş büyük sepet:ÇİTEN
Dalları çok çatallı ve sapları odunsu bir bitki:ÇALI
Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitki:ÇÜRDÜKOTU
Dalsız budaksız ağaç:KABAŞ
Dalyanın kapak yeri:BASARNA
Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak kenarından dışarı doğru uzanmış oluk:ÇÖRTEN
Dam saçağıİVİK-İFRİZ
Dam ustalarının kullandığı, başının bir ucu çember parçası biçiminde eğri, öbür ucu keskin çekiç:BARDA
Damar çatlaması sonucu organizma içinde kan toplanması:HEMATOM
Damar iltihabı:VASKÜLİT
Damar sertliği:ARTERYOSKLEROZ
Damar:REG
Damarlı ve yarı saydam bir taş,balgam taşı:ONİKS
Damga, mühür:KAŞE
Damın, çoğunlukla çamaşır semeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü:TAHTABOŞ
Damıtık İskandinavya içkisi:AKVAVİT
Damıtılmış alkollü içkiPİRİT
Damıtmaya yarar araç, damıtıcı:İMBİK
Damızlık dişi hayvan:MAYA
Damkoruğu:KULAKOTU
Damla hastalığı:GUT
Damla hastalığı:GUT-NIKRİS
Damla:KATRE


Danışma kurulu:ŞURA
Danışma:İSTİŞARE
DANS.Ankara yöresine özgü bir halk oyunu:MİSKET
Dantel örgüde, bir motif içindeki boşlukların kafes örgüyle doldurma işi:AJUR
Dantel parlatmada kullanılan el aleti:LÜŞ
Dantel ya da nakış ipliği yumağı:KUKA
Dar geçit, boğazERBENT-KISIK
Dar tentene:OYA
Dar ve derin geçit, boğaz:KAPUZ
Dar ve ensiz tahta:TİRİZ
Dar, kalın tahta:LATA
Darı ekmeği:CAD
Darıdan yapılan şarabın kımızla karıştırlmasıyla yapılan eski bir türk içkisi:TARASUN
Darphanelerde para kalıplarının oluşturulması sırasında kullanılan bir tür akrilik grubundan bir madde:BİOFAS
Datça yarımadasında ünlü antik kent:KNİDOS
Dava:ARANÇ
Davar ağılı:KOM
Davar gevişi:NEŞVAR
Davar otlatırken mola verilen yer:ORKAÇ
Davar ve sığırların boyunlarına takılan ip:HILTAR
Davarı otlamaya çıkarmak:CEŞER
Davarın böğrüne yapılan işaret:KİŞAH
Davarın kuyruğunda kuruyup kalan tersi:ABES
Davarın lezzetli olan boyun eti:LABA
Davarların açıkta toplu olarak yattıkları yer:ARGAÇ
Davarların kırkıldıkları mevsim:KIRKIM
Davarların yün ya da kıllarını kırkmaya yarayan makasa benzer araç:KIRKI
Davet eden, çağıranAİ
Davranıları çabuk ve kesin olan:CEVVAL
Davranış biçimi:MEŞREP
Davranışçılık:BEHAVYORİZM
Dayanak, yardımcı:MEDAR-MESNET
Dayanak:MESNET
Dayanıklı ambalaj kâğıdı:KRAFT
Dayanıklı:KAVİ
DayanışmacıOLİDARİST
DayanışmacılıkOLİDARİZM
Dayanma yaslanma:İSTİNAT
Dedikoculuk: İAYET
Dedikodu etme:NEMİME
Dedikodu, söylenti:KİLÜKAL-KİLİKAL
Dedikoducu:NEMMAL
Defa, kere:KEZ
Defe benzer bir çalgı:NARA
Defne ağacı:GAR
Değer biçme:TAKDİR
Değer, fiyat:PAHA
Değer, itibar:KADR
Değer, kıymet:İZZ
Değer:KOTASYON
Değeri 4.263 galonluk, İspanya, Küba ve Venezüella'da kullanılan sıvı ölçü birimi:ARROBA
Değeri belirlenmiş ya da pazarlığı yapılmış mal için fazladan istenen para:MARDA
Değeri bin ton olan kütle birimi:KİLOTON
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan ya da alınabilecek olan şey:KELEPİR
Değerini, önemini yitirmiş, eskimiş:KADÜK
Değerini, önemini yitirmiş:KADÜK
Değerli eşya, kumaş, mücevher vs. alınıp satılan kapalı çarşı:BEDESTEN
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesi ölçüsü:MİYAR
Değerli olan, zebercet adını taşıyan silikat:OLİVİN
Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı, süs eşyası:BİJUTERİ
Değerli taşlarla donanmış:MURASSA
Değerli tespih taşı:NAKA
Değerli ve geçerli olma:REVAC
Değerlik Kavramının anlaşılmasına katkıda bulunan Alman fiziksel kimyacı:RİCHARD WİLHELM ABEGG
Değersiz, önemsiz:NAÇİZ-HOR-CAVALACOZ-KEMBEHA
Değersiz, terbiyesiz kimse:İT
Değirmen suyunu başka yöne akıtmak için yapılan düzenAVAK
Değirmen taşına buğdayı akıtan oluk:ARD
Değirmen taşının ekseniEPEK
Değirmen:AS
Değirmenin öğüttüğü un:LÜFAZE
Değirmenin su borusu:OBAN-OMAN
Değirmentaşının ekseniEPEK
Değiş tokuş da üste verilen şey:ABRA
Değiş, mal değişi, trampa:TROK-MÜBADELE
Değişik biçim:VERSİYON
Değişik çağları birbirine karıştırma, bir olayın çağıyla ilgili yanılma:ANAKRONİZM
Değişik genetik kökenli çeşitli hücrelerden oluşan organizma:KİMERA
Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğu:KÜLLİYE
Değişik renklerde tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak:TERRAKOTTA
Değişik renklerde üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına bir desen yapılan değerli taş:KAME
Değişik renklerdeki açık elyafın karışımı ile elde edilen iplik:MELANJ
Değişik renkli çiçekleriyle tanınan otsu bitki:KUZUOTU
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş:KAME
Değişik renkte boya kullanılarak, kumaş üzerine desen ve zemin basma işlemi:EMPRİME
Değişik sayıda akortlu tahta ya da :-):-):-):-)l çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan, iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı:KSİLOFON
Değişik şekillerde kesilmiş, yağda veya fırında kızartılmış ekmek:KRUTON
Değişik tonlarda boyama:RÖFLE
DeğişiklikATİLAT
Değişim cetveli, grafikİYAGRAM
Değişken huylu, kararsız:AYSA
Değiştirgeç:RÖLE
Değnek:ÇEVGEN-ESKA
Değnekten uzun ve kalınca ağaçIRIK
Dehşet saçan tanrısal ışın:MELAM
Dekor:BEZEM
Dekoratif bir dikiş türü:REÇME
Dekoratif demir işçiliği:FERFORJE
Delgeç:MATKAP-MURAHHAS
Deli koyun:ESUK

Delice doğan:ESPERİ
Delikanlı:CİVAN
Delikli bir tahta üzerinde taşla oynanan bir oyun:MANKALA
Delikli kepçe:KEVGİR
Delikli örgü, gözenek:AJUR
Delil, kanıt, ispat:BURHAN
Delilik:CİNNET-CÜNUN
Deliorman, Dobruca, Besarabya ve Ukrayna’da oturan Hıristiyan Ortodoks Türklere verilen ad:GAGAVUZ
Delip geçen, içe işleyen:NAFİZ
Delme:PERFORAJ
Delta:ÇATALAĞIZ
Demet:ELÇİN
Demir atmış gemi:RASİ
Demir başlık:BEYZA
Demir çubuk:BARA
Demir delmek için kullanılan araç:MÜRE
Demir kiriş:PUTREL
Demir kollarının demir bedenine birleştiği noktanın alt kısmı:MEME
Demir levhaAC
Demir oksitli bir toprak boyası:OKR
Demir oksitli, kiremit renginde bir boyaANGİN
Demir parmaklık çubuklarının ucundaki sivri kısım:TEMREN
Demir pası:CÜVVET
Demir saplı satır:NAÇAL
Demir şişİH
Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç:KESKİ
Demir veya tahtayı kazımak için kullanılan iri dişli çelik eğe, törpü:RASPA
Demir zinciri akarken durdurabilmek için ırgat etrafına konan demir veya çelik şerit çember:KASTANYOLA
Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş madeni oluk:LOÇA
Demir:AHEN
Demirci aracı:ÖRS
Demirci çekici:EMİME
Demirciler körüğü:KİYR
Demircilerin demir kestikleri alet:FİRZEL
Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç:AÇKI
Demirhindi:TAMARİN
Demirli biyotit:ANİT
Demirlibetonla yapılmış yapı:KARKAS
Demiryollarında gündüz mekanik olarak bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren aletEMAFOR
Demiryollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları:BALAST
Demokrasi:ELERKİ
Den dolayı,..den ötürü anlamında eski bir sözcük:BİNAEN
Denek taşı:MİHENK
Deneme:ESE
Denetçi:MURAKIP
Denetleme, denetim:TEFTİŞ-MURAKKABE
Deney üstü:TRANSANDANTAL
Deneyden önce olan:ÖNSEL
Denge, ölçü:MUVAZENE-BALANS
Deniz çekilmesi:REGRESYON
Deniz içine uzanmış ince kara parçası:KILBURUN
Deniz kıyısında oluşan rüzgâr:BRİZ
Deniz manzaralı daire:LEBİDERYA
Deniz marulu:ULVA
Deniz tedavisi:TALASOTERAPİ
Denize doğru uzanan taşlık burun:KEREMPE
Denize uzanan dar ve alçak kara parçasıİL
Denizkulağı:LAGÜN
Denizli Bölgesinde yetişen, geç hasat Çalkarası üzümlerinden üretilen tatlı roze şarap:ROSATO
Denizli yöresinde kına gecesinde gelin için okunan maniye verilen ad:OKŞAMA
Denizli'de bir dağ:BABA
Denizli'de bir kaplıca:KARAHAYİT
Denk eş:TİR
Denk, uygun:MÜTEVAZİN
DepoEPPOY
Deprem bilimİSMOLOJİ
Deprem dalgası:TSUNAMİ
Deprem işleyişini, boyutunu, etkilerini ve alt yapısını araştıran jeofiziğin bir alt koluİSMOLOJİ
Depremde açığa çıkan enerjinin ülçüsüdür:MAGNİTÜD
Depreme dayanıklı :AİSMİL
Derbeder, başıboş yaşayış:BOHEM
Derbeder:HARABATİ
Dere:AVLAK
Derebeylik düzeninde bir vasala senyörce verilen toprak veya mal:FİEF
Derebeylik Japonyasında samuraylarında dahil olduğu kast:BUKE
Derebeylik Japonyası'nda toplumun alt kesimi:ETA
Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köleERF
Derebeylikte toprakla beraber satılan köleERF
Dergah, tekke, kapı eşiği:ASİTAN
Dergah:ASİTAN
Deri altındaki ya da organlar arasındaki katılgan dokunun yangılanması:FLEGMON
Deri dikiminde kullanılan alet:BİZ
Deri döküntüsü:ERİTEM
Deri hastalığı:LİKEN
Deri ile eti birlikte koparan yara:CALİFE
Deri kalkanARAKA
Deri sayrılıkları uzmanı, cildiyeciERMATOLOG
Deri tüberkülozuIRACA
Deri üzerine uygulamaya özgü hamur kıvamında ilaç:PAT
Deri yangısıEMATİT
Deri, muşamba gibi gereçlerden bavul, çanta yapan kimseARAÇ
Deri, tahta gibi şeyleri kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak:ISGRAFİTO
Dericilikte derilere incelik, esenlik kazandırmak amacıyla uygulanan banyo işlemiAMA
Deride geniş leke:YAMA
Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen cilt rahatsızlığı:EKZEMA
Deride mor leke, çürük:BERTİK
Deride oluşan zararsız, pürtüklü küçük urİĞİL
Deride yer yer küme durumundaki birtakım kabartılarla kendini gösteren hastalık:TEMRİYE
Deride, pullu, kabartılı lezyonlarla görülen, anormal renkli lekelere neden olan kronik deri hastalığı:PİNTA

Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde bir takım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren mikroplu bir hastalık:ZONA

Deriden yapılan içine ekmek türü yiyecek konan torbaAĞARCIK
Deriden yapılmış büyük sofra:KENDURE
Deriden yapılmış kalkanARAKA
Deriden yapılmış torbaAĞAR
Derileri tabakalamakta ya da hayvanların yaralarını iyileştirmede kullanılan meşe kabuğu:TETERİ
Derilerin içine batırıldığı tanenli bitki suyu:TETERİ
Derin çukur:GAVT
Derin duvarİK
Derin hale getirme:İKAR
Derin sular:ABİSAL
Derin vadi:KANYON
Derin ve çok bilgisi olan, bilgili:ALLAME
Derin ve çok bilgisi olan:ALLAME
Derin, işleyen yara, büyük çıban:CIDAĞI
Derince çanak:KASE
DerindondurucuİPFRİZ
Derinin en dış tabakası:EKTODERM
Derinin yağ bezi ve ter bezi salgılarının anormal artışıEBORE
Derinleştirme:TAMİK-İKAR
Derinliği az :-):-):-):-)l kapAHAN
Derinliği azIĞ
Derinliğine, enine boyuna:ARİZAMİK
Derinlik ölçme aracıONDA
Derinlik:AMAKA-AMAKAT-UMK
Derisi kürk yapımında kullanılan bir sansar cinsi:FERSAN
Derisi makbul küçük bir ayı cinsi:PEKARİ
Derisi soyulmuş et:CICIK
Derisi, dişi ve yağı için avlanan bir hayvan:MORS
Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı:FERSAN
Derisinden kürk yapılan küçük bir tilki cinsi:KARSAK
Deriyi kullanılabilecek duruma getiren kişi, sepici, tabakEBBAĞ
Derleme:TEDVİN
Derlemek, toplamak, bir araya getirmekİR
Derli toplu, özenli, düzgün, temiz:NETADERNEŞİK
Derme çatma köçebe çadırı:ÇERGE
Dernek evi:LOKAL
Ders verme:TAKRİR
Dert, sıkıntı:GADA
Derviş selamı:HU
Derviş takkasi:ARAKİYE
Derviş:TORLAK
Dervişlerin giydiği bol bir tür hırka:FERACE
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah:ARAKİYE
Dervişlerin kapalı bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün:ÇİLE
Dervişlerin tapınma için tek başlarına bir yere kapanmaları:ALVET-HALFET
DesibelB
Destan:EPOPE-DASİTAN
Destansı:EPİK
Destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası:PAYANDA
Desti satıcısı:CERRAR
Devamlı susan, suskunAMUT
Deve ayağını bağladıkları ip:AKAN

Deve çobanı:EBBAL
Deve kolanı:BİTAN
Deve semeri:HAVUT
Deve semerinin dayanıklı olması için iki tarafına konan ağaç parça:HATAP
Deve sürücüsü:ARC-İBL
Deve ve benzeri taşıyıcı hayvanların yüklerindeki dengeyi sağlamak için kullanılan ağırlık:BAYLAV
Deve yavrusu:FASİL-POTUK-TORUM
Deve, fil gibi hayvanların sırtına konulan, üzerine oturmaya yarayan sepet:MAHFE
Deve:ŞÜTÜR
Devedikeni ağacının yemişi:AFAF
Devegiller familyasından, sırtında besin depo etmeye yarayan tek hörgücü bulunan bir memeli türü:HECİN
Devegiller sınıfından, Güney Amerika'da yaşayan, uzun tüylü bir hayvan:ALPAKA
Devenin boynuna taktıkları ip:CERİR
Devenin çok yediği yassı yapraklı bir dikenli ot:AKKUB
Devenin hörgücüyle boynu arası:GARİB
Devenin ilk doğurduğu yavru:FERA
Devenin karnından çıkarıp çiğnediği geviş:CİRRE
Devenin yulafına karıştırıp yedirdikleri hurma çekirdeği:GALİL
Devesini kiraya veren deveciAFFAT
Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses:IH
DevinbilimiİNAMİK
Devinimbilim:KİNETİK
Devinme olayı:PRESEYON
Devir, zaman:AHİT
Devir, zaman:AHİT
Devirler, çağlar, zamanlar:EDVAR-DEVRAN
Devlet adamları:RİCAL
Devlet Demir Yollarında paso:PERMİ
Devlet hazinesi:BEYTÜLMAL-MİRİ
Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge:BAREM
Devlet yönetiminde akrabalara ve özellikle yeğenlere yapılan iltimas:NEPOTİZM
Devlet:GENERK
Devletçe koruma altına alınmış tarihi yer veya bölgeİT
Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme:EMİSYON
Devletçe tekel vergisinin kesildiğini gösteren etiket:BANDROL
Devletçilik:ETATİZM
Devleti yönetenlerin rüşvetle iş görmeleri:KOROPSİYPON
Devletin merkeziyetçiliğini savunan kimse:JAKOBEN
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama:PLEBİSİT
DevletlerÜVEL
Devrilip yuvarlanma:TAKLA
DibekOKU
Dibi dar üstü geniş su fıçısı:KIRÇAK
Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça halinde dilinen bir çeşit potasyum feldispat:ORTOKLAZ
Dik açılı zikzak biçimde, antik süsleme sanatının özünü oluşturan, Romalılar'ın mozaik yollarda kullandıkları süsleme motifi:MEANDER
Dik dağlar üzerine döne döne çıkan yollarIRMALAK
Dik üçgendeki bir dar açının komşu dik kenarın hipotenüse oranı:KOSİNÜS
Dik ve düz durması için, elbisenin bazı yerlerine kumaşla astar arasına konulan sert ve kolalı bez:FODRA
Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesiERAK
Dik yokuş:YURA
Dik, sarp:YALMAN
Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi:BAZİLİKA
Dikdörtgen bir masada oynanan minyatür futbol oyunu:LANGIRT
Diken:HAR-NİŞ
Dikenli ardıç ağacı:ARAR
Dikenli çalı:KEVEN
Dikenli, bol ve sarı çiçekli bir çalı:AZGAN
Dikilecek kumaşı belli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı:BİÇKİ
Dikilitaş:OBELİKS
Dikiş ipliği:TİRE
Dikiş yüksüğü:ENGÜŞTANE
Dikişi gizlemek için ayakkabının taban köselesine açılan delik:HARAMA
Dikişte hata:POT
Dikişte kullanılan pamuk ipliği:TİRE
Dikit:İSTELAGMİT
Dikiz:EKİT
Dikkatli davranma:İHTİMAM
Dikme, dik durumda:AMUT
Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgelik:PERGOLA
Diktutulup parmakla çalınan, üç köşeli, telli büyük çalgı:ARP
Dil bilgisi:GRAMER
Dil devriminin ilk yıllarında, MilletvekiliAYLAV
Dil tutukluğu:ANARTRİ
Dilbilim:LENGÜİSTİK
Dilde tutukluk, kekemelik:REKAKET
Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol:ÖRNEKSEME
Dile getirmek:İNTAK
Dilek, İstek, umut:KAM-RİCA
Dilekçe eki:LAHİKA
Dilekçe:ARZUHA-İSTİDA
Dilemma:İKİLEM
Dilenci çanağı:KEŞKÜL
DilenciAİL-GEDA-GOYGOCU-CERRAR
Dilenciye verilen paraADAKA
Diliyle elini yalamak:FEHS
Dilsiz, ekbem:LAL-EBKEM-EKBEM
Dimi örgülü, kaba yün kumaş:KARİZE
Dimi örgülü, kaba yün kumaş:KARİZE
Din adına yapılan savaş:GAZA
Din büyüklerinden, azizlerden kalan kutsal eşyalar, kutsal emanetler:RÖLİK
Din büyüklerinin yada tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye:MENKIBE
Din dışı:LADİNİ
Din işleriyle uğraşanların mesleği:İLMİYE
Din kitabı:AKAİT
Din kurallarını öğretmek için yazılmış kitap:İLMİHAL
Din uğruna yapılan savaş:CİHAT
Dinç, diri:ZİNDE
Dince aziz sayılan bazı kadınlara verilen sayg ünvanı:ANA
Dindar Yahudilerin başlarına örttükleri takke:KİPPA
Dindışı:LADİNİ
Dingil:KRANK-AKS
Dini bakımdan İngiliz kilisesine bağlı kimse:ANGLİKAN
Dini tören masasıUNAK
Dini, felsefi ve politik bir öğretim sistemini meydana getiren dogma ve kavramların bütünüOKTRİN
Dinin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınan:ZAHİT
Dinleme salonu:ODİTORYUM
Dinlenme,istirahat:AJ
Dinlenmek için kısa bir duraklama:ABİŞHOR
Dinler:EDYAN
DinleyiciAMİ
Dinsel açıdan, kutsal kabul edilen yer:HİERON
Dinsel bir sözü sürekli yineleme:VİRT
Dinsel dörende izlenmesi gereken ulus ve sıra:LİTÜRJİ
Dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen adEMAH
Dinsel inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancıECCAL
Dinsel tören ve kuralları, mason töreni:RİT
Dinsel yada yarı dinsel bir konu üzerine bestelenen büyük ölçekli müzik yapıtına verilen ad:ORATORYO
Dip not:HAŞİYE
Diploma:BRÖVE-İCAZET
Dipten dallanan bir süs bitkisi:MAZI
Direk, sütun :ASİYE
Direkler üzerine, yüksekte kurulmuş tahıl ambarı:KOÇU
Direnç birimi:OHM
Direnç, mukavemet:REZİSTANS
Direnci artıran çıkıntı:NERVÜR
Diretken:MUANİD
Dirgen, yaba:ANADUT

Dirimbilimci:BİYOLOG
Dirsek kemiği:ULNA
Dirsek yastığı:MİRFAKA
Diş çıkarma:ISNAN
Diş diplerinde ve kaplarda oluşan kireç tabakası:KEFEKİ
Diş dolgularında kullanılan gümüş ve kalay alaşımı ayırma işlemi:AMALGAM
Dış etkilere açık duvarların üstünü örterek yağmur ve kar sularını yanlara akıtan eğik veya yuvarlak bölüm, duvar semeri:HARPUŞTA
Diş etlerinin iltihaplanması:PİYORE
Dış evlilik:EGZOGAMİ
Diş gıcırtısı:CÜLÜNBAK
Diş kiri, diş pası:PESEK
Diş köklerini kaplayan sert maddeEMAN
Diş kökünün gömülü bulunduğu kemik yuva:ALVEOL
Dış kulak yolunu, zarını muayene etmeye yarayan araç:OTOSKOP
Dış mahalleler:VAROŞ
Diş taşı:TARTAR
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi:KLİRİNG
Dış yüz, görünüş:ZAHİR
Dış, dışarı:HARİÇ
Dışa dönüklük:EKSTROVERSİYON
Dışadönük:EKSTROVERTİ

Dışalım:İMPORT
Dışalımı özgür bırakma:LİBERASYON
Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması:İLLUZYON
Dışavurum:EKSPRESYON
Dışbükey:KONVEKS
Dişçi kerpeteniAVYA
Dişçilikte kullanılan, cıva ile bakır veya cıva, gümüş ve kalay bileşiği:AMALGAM
Dişetlerinin yangılanması:PİYORE
Dişi at:KISRAK
Dişi bizon ile boğanın çiftleşmesinden doğan melez hayvan:KATOLO
Dişi çekirge:ARRADE
Dişi deve:NAKA- MAYA-ARVANA
Dişi eşek:BETRE
Dişi geyik:MARAL
Dişi katır:BAGLE
Dişi koyunAYİNE-MARYA
Dişi ördek:GER
Dişi sığır:BAKARA
Dişi tavşan:AKREŞE
Dişi ve yabani eşek:ANE
Dişin bir tabakasıEMAN
Dişin çevresini ölçmeye yarayan araçENTİMETRE
Dışlama:AFOROZ
Dişlerin diplerinde ve kaplarda oluşan kireç tabakası:KEFEKİ
Dişlerin oluşum ve sıralanış bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı:ORTODONTİ
Dışsatım:EKSPORT
Dıştan sağlanan her türlü maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan kimse:TOKSİMAN

Divan Edebiyatı nazım ölçüsü:ARUZ
Divan edebiyatımızda bir sanat türü:NİDA
Divan edebiyatımızda yeni yılı kutlamak için yazılan şiirlerALİYE
Divan edebiyatında anlamları arasında bağlantı bulunan sözcüklerin aynı ifadede kullanılmasıyla yapılan edebi sanat:TENASÜP
Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad:FERD
Divan edebiyatında bir beytin okunuşu sırasında küçük bir değişiklikle veznin bir başka vezne çevrilmesi:MÜTELEVVİN
Divan edebiyatında bir gazelin her beyitinin başına üç dize eklenerek yapılan şiir türü:TAHMİS
Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim:İNŞA
Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı:MELHAME
Divan edebiyatında hamamı ya da hamamdaki güzelleri betimleme amacıyla yazılan kasidelere verilen ad:HAMAMİYE
Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşn nazım biçimi:MÜSEBBA
Divan edebiyatında içkili eğlence yeri, meyhane:HARABAT
Divan edebiyatında içkiyi ve içkili toplantıları övmek için yazılan şiir türüAKİNAME
Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beyti:MATLA
Divan edebiyatında kullanılan sohbet ve içki meclisi:BEZM
Divan edebiyatında nazım şeklinde yazılmış bilmece:LUGAZ
Divan edebiyatında şehzadelerin sünnet düğünleriyle hanım sultanların doğum ve evlenme törenlerini anlatan yapıtlarURNAME
Divan edebiyatında sevgilinin kaşı, kirpiği, bakışı için kullanılan benzetme:TİG
Divan edebiyatında şiir şeklinde düzenlenmiş bilmece:LUGAZ
Divan edebiyatında sözcüklerinin tümü noktalı harflerden oluşan şiirler:MENKUT
Divan edebiyatında suyu konu alan eserler:ABNAME
Divan edebiyatında ünlü kişilerin yaşamöyküsünü konu alan yapıtların genel adı:TEZKİRE
Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller:BASİTNAME
Divan Edebiyatında; içkili eğlence yeri, meyhane:HARABAT
Divan kaleminden çıkan fermanİVAN
Divan şairlerinin kendilerini övdükler kaside:FAHRİYE
Divan şairlerinin, dünyevi makamca büyük olanların yaptırdıkları köşk ve konaklara dair yazdıkları manzumeARİYYE
Divan şiirinde altı dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi:MÜSEDDES
Divan şiirinde başkasına ait bir gazelin her beytinin dizeleri arasına iki ya da daha çok dize eklenmesiyle oluşturulan nazım biçimi:TAŞTİR
Divan şiirinde her beytin son sözcüğünü, sonraki beytin ilk sözcüğü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı:İADELİ
Divan şiirinde köşk, saray, ev gibi binalarla ilgili yazılan kasidelerARİYE
Divan şiirinde manzum bilmece:LUGAZ
Divan şiirinde sekiz dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi:MÜSEMMEN
Divan şiirinde sevgilinin kirpiği için kullanılan mazmun:TİR
Divan şiirinde uyakta tesis adıyla anılan eliften önceki sessiz harfin harekesi:RES
Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü:HANE
Diyalektik:EYTİŞİM
Diyalog halinde yazılmış, genellikle eğlendirici sahne eseriKEÇ
Diyarbakır yöresine özgü sütle yapılan bir hamur tatlısı:NURİYE
Diyarbakır’ın eski adı:AMİD-AMED-AMİDA
Diyelim ki, tutalım ki:BİLFARZ-FARAZA
Diyet şekeriAKARİN
Diyezli veye bomollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti(müz.):BEKAR
Diz kapağı kemiği:PATELLA
Diz meniski travması:MENİSKUS
Dizgin demiri:NİKAL
Dizginleri koyuverilmiş bir atın dört nala koşması.Süvari akını:ILGAR
Dizi, sıra:NAF
DizimENTAGMA
Dizin:İNDEKS
Dizlere kadar inen dar ve kısa pantolon:BERMDA
Dizleri bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme:KRAVL
DNA sında değişiklik meydana gelmiş olan canlı:MUTANT
DNA yapısında bulunan, primidin grubundan organik bir bileşik:TİMİN
Doçentlik sınavı:KOLOKYUM
Doğa seslerine benzer seslerle yapılan sözcük ses yansıması:ONOMATOPE
Doğacak çocuğu ana rahminden çekmeye yarayan aygıt:LAVTA
Doğaçlama tiyatro:TULUAT
Doğaçlama:İRTİCALEN
Doğada ancak amorf durumunda bulunan, doğal molibden oksit:MOLİBDİN
Doğada az bulunan, güç işlenen hidratlı çinko silikat:KALAMİN
Doğada çoğu altıgen billurlar şeklinde bulunan saydam ve yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat:BERİL
Doğada serbest olarak bulunmayan fakat birçok cisimlerin bileşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz:KİYANUS
Doğada ve kemik dokusunda bulunan, içinde flüor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat:APATİT
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması:MUTASYON
Doğadaki canlıların birbiriyle ve çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı:EKOLOJİ

Doğadaki formların belli bir üslubun ya da tekniğin gereği sadeleştirilmiş şekliTİLİZE
Doğal amonyum nitrat:NİTRAMİT
Doğal amonyum sülfat:MASKANYİN
Doğal baryum sülfat:BARİTİN
Doğal billuri silislerin genel adı:KUVARS
Doğal bir mağarayı andıracak şekilde deniz kabukları ile süslenmiş yer :GROTTO
Doğal bitki örtüsünün insanların çeşitli etkinlikleri sonucunda özelliklerini yitirmesiyle ortaya çıkan yeni bitki örtüsü:ANTROPOJEN

Doğal demir ve kalsiyum silikat:MELANİT
Doğal hidratlı manganez ve kalsiyum silikat:İNEZİT
Doğal kalsiyum ve demir fosfat:TAMANİT
Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad:PİROGSEN
Doğal olarak böğürleri kalçalara doğru daralan at için kullanılan sözcük:LAĞAR
Doğal rengini gizlemek için, çinilerin üzerine sürülen beyaz sır:ANGOB
Doğal setEKİ
Doğal sodyum nitrat:NİTRATİN
Doğal titan oksit:ANATAZ
Doğal veya yapay hammaddeli, duvardan duvara döşenen bir çeşit halı:MOKET
Doğal yetenek:ANIKLIK
Doğalcılık:NATÜRALİZM
Doğalgaz, elektrik gibi şeylerin kullanılan miktarını ölçen aletAYAÇ
Doğalgazın ikinci önemli bileşeni olan hidrokarbon:ETAN
Doğan sesi:GAFFEKA
Doğanın bilgisine büyüsel işlemlerle varılabileceği inancı:ÖKÜLTİZM
Doğaüstü güçlerin masumları kayıracağı inancına dayanan ve güç bir fiziksel sınavdan geçmeyi öngören yargı yöntemi:ORDALİ
Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı:KABALA
Dogma:NAS-İNAK
Doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya:OMBRA
Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan, sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahtaUNTA
Doğramaları kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya:OMBRA
Doğru söz:BAYIK
Doğru yolu arama:HİDAYET
Doğru yolu gösterme, uyarma:İRŞAD
Doğru, gerçek:ÇIN
Doğruculuk:VERİZM
Doğrulamak:TEYİT
Doğrultmanı bir çokgen olan konik yüzey:PİRAMİTSİ
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok imiyle gösterilen doğru çizgi:VEKTÖR
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan savOGMA
Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti:PRAGMATİZM
Doğrulum:TROPİZM
Doğu Afrika’da yaşayan bir antilop:GERENUK
Doğu Afrika’da yaşayan göçebe bir halk:MASAİLER
Doğu Afrika'da, Rift Vadisinin en güneyindeki göl:NYASA
Doğu Akdeniz Bölgesinde bir ırmak:ASİ
Doğu Akdeniz'de bir ırmak:ASİ
Doğu Anadolu yöresinde yetiştirilen beyaz yünlü koyun ırkı:TUJ

Doğu Anadolu’da bir göl:ARİN
Doğu Anadolu’dan doğarak Hazar’a dökülen bir ırmak:ARAS
Doğu Anadoluda yetişen bir çins yabani soğanİRMO
Doğu Andolu Bölgesinin bazı yörelerinde yaygın olan geçici yerleşme:KOM
Doğu Asya’da bir ırmak:YALU
Doğu Hindistan’ a özgü tatlı-ekşi bir karışım:CHUTNEY
Doğu Hindistan'da dokunan boyalı, pamuklu bir bez:LAİYA
Doğu Hindistan'da yetieşen kerestesi makbul bir ağaç:TİK
Doğu Hindistan'da yetişen bir bitki:HALİLE
Doğu Hindistan'da yetişen kerestesinden yararlanılan birağaç:TİK
Doğu Karadeniz bölgesi ve Uludağ'da yetişen, 1 metre kadar yükseklikte, geniş yapraklı, kalın köklü bir bitki:CENTİYANE
Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yetişen, uzun kuyruklu, beyaz renkli koyun türü:KARAYAKA
Doğu Karadeniz’de özellikle Rize yöresinde dokunan çamaşırlık ince bez:FERETİKO
Doğu Karadeniz’de ünlü bir yayla:VERÇENİK
Doğu Karadeniz’in dağlık kesimlerinde yaşayanların giydiği, bacağı çorap gibi saran bir tür çizmeABUK
Doğu Karadeniz'de köhne yapı, serander:PASKA
Doğu Karadeniz'in dağlık bölgelerinde giyilen bir çeşit çizmeABUK
Doğu kiliselerinde ermişlerin tahta pano üzerine yapılan resimlerine verilen ad:İKONA
Doğu Kilisesinde baş papaza verilen san:EKSARH
Doğu ülkelerinde yaşayan Yunan asıllılara verilen ad:RUM
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konar göçerlerin kıl çadırından oluşan yayla yerleşmesine verilen ad:ZOMA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü, tavuk eti, sarımsak ve ekmekle yapılan bir çeşit pilavENGESER
Doğum bilgisi:OBSTETRİ
Doğum meleği:AYZIT
Doğum sancısı:BURU
Doğumbilim:OBSTETRİK
Doğumdan altı ay sonraya kadar olan erkek yada dişi at yada eşek yavrusu:KULUN
Doğurduktan sonra sütü azalmaya başlayan hayvan:CAZİYE
Doğuştan aptal:İDİOT
Doğuştan geri zekâlılık:MONGOLİZM
Doğuştan kaynaklı rahim yokluğu:AMETRİYA
Doğuştan körARİR
Doğuştancılık:NATİVİZM
Dökme demir:PİK
Doktorların kulaklarına takarak insanların iç organlarını dinlemek için kullandıkları tıbbi aletTETESKOP
Doku ölümü:NEKROZ
Doku:NESİÇ-LİF
Dokubilim:HİSTOLOJİ
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl:ALAZA
Dökülen yaprak:HAZAL
Dokuma aygıtında kumaş sarılan yerERMİN-SELMİN
Dokuma tezgahı çerçevelerinin gücü tellerine takılan ve içinden çözgü ipliği geçen küçük halka:NİRE
Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da :-):-):-):-)l parça:TEFE
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç:ÇIMBAR
Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini devindirmek için ayakla basılan tahta ayaklık:AYAKÇIN
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı:ARGAÇ
Dokuma tezgâhlarının ayaklığI:BASARIK
Dokuma, deri, kenevir gibi maddelerden yapılan yassı ve enlice bağ:KOLAN
Dokumacıların kullandığı küçük kamış:NEYÇE
Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden veya ağaçtan yapılmış dişli araç:KİRKİT
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler:ÇÖZGÜ
Dokumacılıkta kullanılan unlu yada çirişli sıvı:HAŞIL
Dokumacılıkta mekikle enine atılan iplik:ATKI
Dokumacılıkta :-):-):-):-)l ipliklerle sarılan ya da bükülen ipliklerin parlatıldığı işlem:RAKLAJ
Dokumacılıkta, atkıların geçirildiği uzunlamasına dizilmiş iplikler:İRİŞ
Dokumacılıkta,tüle benzer ince ve saydam bir kumaşAKANGUR
Dokumada veya dikişte pürüz:GARDAK-POTLUK
Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez:PAZEN
Dökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıpAÇULA
Dokunaklı, acıklı:KOYGUN
Dokunaklı, etkili:PATETİK

Dokunan halı için hazırlanmış iplik çileleri:GELDEK
Dokunma ile ilgili:LEMSİ
Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçaktan geçirme işlemi:POLİSAJ
Dokusunda altın ve gümüş renkte tellerin çoğunlukta olduğu kumaş:LAME
Dokuz dereceden oluşan, depremlerin gücünü ölçme birimi:RİCHTER
Dokuz milimetre çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfekTEN
Dokuzuncu İsrail kralı:YORAM
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ:ERİN
Dolama:ETYARAN
Dolandırıcı, hilekar:AYYAR
Dolap beygiri:ENBÜRE
Dolaşma, gezinme, gezinti:CAVELAN
Dolma kalemTİLO
Dolmuş yapan büyük at arabası:OMNİBÜS
Dolu bardakİHAK
Dolu çuvalEKLEM
Dolu:FAM
Dolum, dolma, doluluk:MELA
Dolunay, mehtap:BEDİZ-AYAS-BEDİR
Dolunayda huyu değişen:AYSAR
Dölyatağı içine konan, gebeliği önleyici sarmal biçimde araçPİRAL
Domalan’da denilen ve patatese benzeyen bir tür mantar:KEME
Domates: BANADURA
Domuz pastırması:BACON
Domuz yağı:LARD
Domuz yavrusu:MOZAK
Domuz:BOCUK
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü:BALDIRAK
Don yağı ile yağlanmış içi temizlenmiş inek derisi:MAKETA
Don, şalvar:TUMAN
Donanım:TEÇHİZAT
Dönbaba, turna gagası gibi adlar da verilen ve yapraklı dalları Ege Bölgesinde sebze olarak kullanılan otsu bir bitki:İĞNELİK
Dondurulmuş krema:FRİGO
Dondurulmuş meyve suyundan yapılan bir tür pelte:ELMASİYE
Dondurulmuş yada buzlu olarak hazırlanan içecek:FRAPE
Döneç:ROTOR
Dönek:MURTAT-MÜRTED-ALABACAK
Dönem:RAVNT
Dönemeç:BÜK-RAVNT
Dönence:MEDAR
Dönerek yapılan, üç zamanlı, hızlı ve çalgıda popüler olan eski bir İtalyan dansı:LAVOLTA
Donmabilim:KRİYOSKOPİ
Donmuş kar birikintisi:KÜRTÜK
Donmuş su:BUZ
Donuk beyaz:EMHAK
Donuk bir tür cam:OPALİN
Donuk renkli:MAT

Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü:EVLEK
Dönüş:AVDET
Dönüşümcülük:TRANSFORMİZM
Dörder dizelik bentlerle kurulan nazım biçimi:MURABBA
Dört beş metre uzunluğunda yün kuşak:ÇARPANA
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği:TABUR
Dört ile on dize arasında bentlerden oluşan her bendin dizeleri kendi aralarında kafiyeli olan şiir türünün genel adı:MUSAMMAT
Dört Japon çiçek süsleme okulundan biri:KO
Dört köşe kesilmiş küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu çorba:TUTMAÇ
Dört köşe yelkenleri boğarak yüzeylerini küçültme işi:RAMADAN
Dört mısralı, tek kıtalı birşiir türü:ALKAİK
Dört tarafı çitle çevrili yazlık koyun ağılı:ÇALAMAR
Dört tekerleki binek arabası:LANDON
Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti arabası:KALESKA
Dört yaşına kadar olan deve:EVERE
Dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi:LİSANS
Dörtlü:KUARTET
Dörtte bir, çeyrek anlamında eski sözcük:RUBA-RUBU
Doru at:AŞKAR
Doruk, şahika, zirveORA
Döşeli:MEFRUŞ

Döşeme gereci plastik madde:MARLEY
Döşeme sıvası:ŞAP
Döşeme tahtalarının altına çaprazlama olarak konulan uzun ve yassı direklerden her biri:KIZAKLIK
Döşeme tahtalarının arasını üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle tıkalayarak su geçirmez hale koyma işi:KALAFAT
Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küb biçiminde cam ya da taş parçası:ABAKULUS
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havasız, kalın, kıl veya yün dokuma:KİLİM
Döşemelik eşya:MEFRUŞAT
Döşemelik olarak kullanılan bir cins yünlü kadife:MOKET
Dost, yakın arkadaş:ENİS-İHVAN
Döviz piyasasında vadeli fiyat peşin fiyattan düşük olduğunda, bu iki fiyat arasındaki farkEPOR
Dövme demir:AKDEMİR
Dövülen fakat ayıklanmamış buğday harmanı:ÇEÇ
Dövülerek saman yapılan ot:KES
Dövülerek yapılan kaba kumaş:KEÇE
Dövülmüş et, bulgur ve soğanla yapılan ızgara köfte:ORUK
Dövülmüş sarımsak, yumurta sarısı ve zeytinyağından oluşan soğuk sos:AYOLİ
Dövüş için yetiştirilmiş iri koç:KOÇKAR
Dövüşemeyecek duruma gelen bir boksörün karşılaşmayı bırakması:ABONDONE
Doymuş hidrokarbon:PENTAN
Dram, trajedi:HAİLE
DuacıAİ
Düalist:İKİCİ
Dudak:LEB
Düdenden daha geniş olan çukurlara verilen ad:UVALA
Düğme ve süs eşyası yapımında kullanılan bir deniz kabuklusu:ABALON
Düğün çiçeğiARIOT
Düğün hediyesiAÇI
Düğün yemeği:URS-URAS
Düğün, balo gibi eğlencelerde serpilen, küçük yuvarlak pul biçiminde kesilmiş renkli kâğıt parçaları:KONFETİ
Düğünçiçeğigiller familyasından; bir çok çeşidi bulunan ve kuzey yarımkürede yetişen bir bitki:BİTOTU
Düğünde güveyin babasının verdiği bahşişAÇ
Düğünde oyundan sonra davulcunun topladığı para:ŞABAŞ

Düğünde yemekle taşıyan hizmet eden:KIZILAYAK
Düğüne çağrılanlara düğün sahibince verilen hediyeÜRÜ
Düğünün ertsei günü:PAÇAGÜNÜ
Düğünün ertsesi günü yapılan eğlenti:PAÇA
Düğünün ikinci günü gelini görmeye gitme töreniEMET
Dükkân kepengiARABA
Dul kadınlar:ERAMİL
Dulavratotu:PITRAK
Duman rengi:FÜME
Dumanda kurutulmuş et, balık veya peynir:FÜME
Dumanı toplayıp bacaya vermeye yarayan çıkıntıAVLUMBAZ
Dünkü gün:EMS
Dünya haritası:CİHANNÜMA
Dünya ile ahretAREYN
Dünya işlerini hoş gören, aldırışsız, kalender kimse:RİNT
Dünya Karete Federasyonunun tanıdığı dört karete sitilinden biri:WADORYU
Dünya ve dünya ile ilgili her şey:MASİVA
Dünyaca ünlü bir çevre örgütü: GREENPEACE
Dünyamıza en yakın gezegen:MARS
Dünyamızın iç kısmında yer alan ve Litosfer ile Çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 km olan katman:MANTO
Dünyanın büyük bir kısmını eline geçiren:CİHANGİR
Dünyanın en büyük iç denizi:HAZAR
Dünyanın en büyük karater gölü:ISSIK
Dünya'nın en derin gölü:BAYKAL
Dünyanın en uzun akarsuyu:MİSSİSİPİ
Dünyanın güneşe en uzuk olduğu nokta:AFEL
Dünyanın Yedi harikasından biri sayılan Bodrum’daki anıtmezarıyla ünlü Kayra kralı:MAUSOLOS
Dünyanın, en geniş ve uzuk nokta:AFEL
Dünyevi zevklerin işlendiği gazel türü:RİNDANE
Durağan yıldızABİTE
DurağanyıldızABİTE
Dürbün:IRAKGÖRÜR-BAKAÇ
Durgun su:RAKİT
Durmadan, aralıksız:VİRA
Durum:HALET
Düş gücü:MUHAYYİLE
Düş, rüya: İŞ
Düşey direkler üzerine, koşut olarak tutturulmuş iki tahta çubuktan oluşmuş jimnastik aracı:BARPARALEL
Düşey:ŞAKULİ
Düşkü:HOBİ
Düşkünler eviARÜLACEZE
Düşkünlük, tutku:İPTİLA
Düşman toprağına yapılan akın:GARET
Düşman:YAĞI-ADU
Düşmanlık:ADAVET
DüşmeUKUT
Düşsel:FANTASTİK
Düşük nitelikli, kötü anlamında argo sözcükANDİK
Düşük sıcaklıklı bir yanardağ patlaması sonucunda ortaya çıkan küçük krater:MAAR
Düşünce ve duyguların, eksiksiz ve anlaşılır biçimde anlatılması:BELGİNLİK
Düşünce, fikir:İDE
Düşüncecilik:İDEALİZM
Düşünceden çok, canlı duygulara ve aşka dayanan sanat eserleri için kullanılan eski bir sözcük:GARAMİ
Düşünceden çok, canlı duygulara ve aşka dayanan sanat yapıtı:GARAMİ
Düşüncesizce her işe atılan:ATAK
Düşünme yetisi:KARİHA
Düşünülenin tersini söyleyerek yapılan ince alay:İRONİ
Düşünüş biçimi:MANTALİTE
Dut:MORUS
Dutgiller familyasından, Batı ve Orta Afrika'da yetişen, açık sarı renkliağaç:MANCİ
Duvar içinde bırakılan oyuk bölüm:NİŞ
Duvar kaplamalarında kullanılan bir çeşit tahtaANDIKLI
Duvar lambası:APLİK
Duvar lambası:APLİK
Duvar örülürken büyük taşların arasına yerleştirilen küçük taşlar:HELİK
Duvar rafı:TAHÇA
Duvar şamdanı, duvar lambası:APLİK
Duvar sıvasında kullanılan siyah renkli toprak:LİL
Duvar taşlarının ya da tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığıERZ
Duvar ve tavan süslemeleri yapan usta:NAKKAŞ
Duvar ya da çalı ile çevrilmiş üstü açık ya da bi yanı kapalı ağıl:KOTARI
Duvar yazısı:GRAFİTİ
Duvar yüzeylerinde süsleme amacıyla yapılmış şerit biçimindeki çıkıntılara verilen adİLME
Duvar yüzlerine yapılan, levha halinde taş kaplama:PLAKAJ
DuvarAR-ÖREK-CİDAL
Duvara ya da tavana püskürtülerek yapılan bir sıva türü:FASARİT
Duvarcı aleti:MALA
Duvarcı ve dülgerlerin yaptığı her tür yapı:ÖREK

Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi:PERESE
Duvarda suyun geçmesine yarayan delik ya da üstü kapalı suyolu:AVGIN
Duvardaki taş yada tuğla sırası:REDE
Duvarı berkitmek için taşların arasına yatay olarak yerleştirilen direk:HATIL
Duvarın yıkılıp dökülmesi:ENBUH
Duvarla çevrilmiş ahır:HAZİRE
Duvarlarda açılan raf gözleri:NİŞ
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan ve çiçek resimleriyle bezeli pişmiş balçık levha, fayans:ÇİNİ
Duvarları, yontulmamış ağaç gövdesi ya da kerestelerin üst üste oturtulmasıyla oluşturulmuş ev:ÇANTI
Duvarların yıkılmaması, ağaç dalların kırılmaması için konulan ağaç destekİRECEN
Duyarga, dokunma duyusu:LAMİSE
Duygu kapanıklığı:APATİ
Duygular(esk.):HAVAS
Duygulu:MÜTEHASSİS
Duygusal ve hikayeli kısa halk türküsü:BALAD
Duygusuz, kayıtsız, uyuşuk:APATİK
DuyumculukENSUALİZM
Düz çarşaf:FLAT
Düz çarşaf:FLAT
Düz dam, taraça:ŞATU
Düz dokunmuş açık saman renginde kumaşADAKOR
Düz duruma getirme, düzleme:TESVİYE

Bugün 5 ziyaretçi (89 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=